A Krisztusban való egységért

Márton Gergely, 2023-01-22 07:36:32

„Tanuljatok meg jót cselekedni!” Az imahét ézsaiási felszólítása csak akkor válhat valóra, ha Isten az Ő Szentlelke által Jézus Krisztusban megigazít bennünket. Ő soha el nem hagy, az ég felé mutató temploma vezesse tekintetünket az Úr felé. Az ökumenikus imahét január 19-i alkalmán Steinbach József püspök a szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyházban közösen imádkozott Szemerei János evangélikus és Dr. Székely János katolikus püspökökkel a keresztyének egységéért.

A Sarlós Boldogasszony Székesegyház harangjainak hívását meghallva a város keresztyén felekezeteiből sokan érkeztek a közös imádságra.

A liturgiában Szombathely református, evangélikus és katolikus lelkipásztorai szolgáltak.
Steinbach József református, Szemerei János evangélikus és Dr. Székely János katolikus püspökök hirdettek Isten igéjét.

„Kiformálódik bennünk a Krisztus”
Steinbach József püspök igehirdetésében rámutatott arra, hogy Isten Ézsaiás próféta szavain keresztül kérdez meg bennünket, tudjuk-e az isteni jót cselekedni? Elmondta, hogy emberi törekvésünk kevés erre, önmagunktól, saját erőnkből, Ő nélküle képtelenek vagyunk rá. Az örömhír viszont az, hogy az Úr megtette az első lépést felénk, Jézus Krisztusban mindent megcselekedett érettünk: bűnbocsánatot, új életet és örök életet ajándékozott nekünk. Ha Isten Szentlelke által Jézus Krisztus hatóvá válik bennünk, akkor valójában a feltámadott Jézus Krisztus mozdul bennünk, Ő cselekszik általunk, Ő eleveníti meg az életünket a jóra. A püspök ezt azzal a képpel magyarázta, mint mikor felhúzunk a kezünkre egy kesztyűt: „A kesztyű egy élettelen posztó, de ahogy beledugom a kezemet és minden ujjam megtalálja a posztóban a maga helyét, egyszerre csak az élettelen rongydarab megelevenedik. Így formálódik ki bennünk Krisztus, újjászül bennünket a mi Urunk, hogy valóban újból képesek legyünk az isteni jóra” – mondta a püspök.

„Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten”
Sokszor felteszik a kérdést az emberek, ha tragédia éri őket, hogy miért engedi ezt az Isten. Szemerei János püspök a babiloni fogságban lévők történetét hozva példának mondta el, hogy a legelkeseredettebb pillanatainkban bár azt hihetjük, az Úr elhagyott minket, tudnunk kell, hogy ő mindig velünk van. „Mikor elhagytak, Mikor a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul Átölelt az Isten” - idézte Ady Endre Az Úr érkezése című versét. Hirdette az Evangélium örömhírét, Isten nem hagy el bennünket a legnagyobb bajban sem, Ő akkor is velünk van, ha mi úgy érezzük, hogy távol kerültünk tőle.

„Az égre mutató templomtornyok”
Székely János püspök arról szólt, hogy az ember az igazi tragédiája a bűn szörnyűséges zsákutcája, amivel az elszakítja magát a Teremtőtől. Az ember féktelen, bűnös önzéséből képes minden rosszra, mint azt napjaink borzalmai is bizonyítják: gőgös nagyhatalmak kelnek egymás ellen, kisebbségek jogait tiporják sárba, fogyasztói mániájában az emberiség tönkreteszi a Földet, a hűséget elengedve kapcsolatok szakadnak szét… A keresztyénség igazi nagy fájdalma ugyanez, a szakadások legfőbb oka az emberi bűn, a vakság, az önzés, amik mai is sebzik az egyházat.

A püspök úgy látja, hogy a mai ember nem érti a templomok üzenetét, azokat muzeális emlékeknek tartja csupán. Nem értik meg, hogy azok az égre mutatnak, Isten békéje és kegyelme felé. Átépítik, vagy le is rombolják azokat. Az égi helyett földi dolgokkal akarják a szívüket megtölteni.
„Nyissuk meg az életünket, a társadalmainkat az ég felé, mert csak az Úr tud betölteni bennünket igazi békével, emberséggel, jósággal, nagylelkűséggel. Csak így maradhatnak meg szépnek családjaink, így maradhat meg emberhez méltónak a nemzetek élete. Ha kinyitjuk a szívünket Krisztus felé, akkor közeledünk egymás felé is” - fogalmazta meg Székely János püspök. 

Az istentisztelet közös imádsággal zárult.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. June 02., Friday,
Kármen , Anita napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 2058
Összesen 2009. június 2. óta : 36386192