Urunk mindennél nagyobb hatalma

Márton Gergely, 2023-03-01 07:44:09

Február 25-én iktatták be szolgálatába Makra Zsolt Istvánt, a Rédei Református Egyházközség új lelkipásztorát. A hálaadó istentiszteleten Steinbach József püspök Jézus Krisztus oltalmazó, örömben és bajban is elhordozó szeretet-hatalmát hirdette. Ezen az alkalmon adtak hálát a gyülekezet megújult épületeiért is.

A Komárom-Esztergom vármegyében fekvő Réde település reformátusságának története egészen a 16. századik nyúlik vissza. Állhatatos buzgóságukat jellemzi, hogy az ellenreformáció idején is megtartották protestáns hitüket. Jelenlegi templomukat 1817-ben szentelték fel.
A közelmúltban pályázati forrásból újulhatott meg a templom tetőhéjazata, a beltér álmennyezetet kapott és festés is történt, valamint a csillárok is megújulhattak. A projekt keretében kicserélték a nyílászárókat és a külső vakolást is elvégezték. A gyülekezeti ház is korszerűsödött, teakonyha, vizesblokk, valamint egy újépítésű, hatvan négyzetméteres közösségi tér készült.
Ezek a terek élettel teltek, rendszeres alkalmaknak adnak otthont bizonyítva, hogy az elvégzett munkálatok nem csupán állagmegóvást, hanem a Rédei Református Egyházközség lelki házának az épülését szolgálják.
Ehhez az építkezéshez rendelt új lelki vezetőt az Úr. 15 évnyi hűséges szolgálat után Dr. Barta Zsolt és Barta Lívia lelkipásztorok tavaly elbúcsúztak a gyülekezettől, új lelkipásztoruk, Makra Zsolt István már megkezdte szolgálatát.

Február 25-én istentisztelet keretében adtak hálát az Úrnak az épületeik megújulásáért, a lelki ház épüléséért, az új lelkipásztorukért, akit ezen az alkalmon iktattak be ünnepélyesen szolgálatába.

A templom padsorait teljesen megtöltötték a hívek és a szolgatársak. Az ünneplő gyülekezetet Farkas Gergely egyházkerületi elnökségi tanácsos köszöntötte. Igét Steinbach József püspök hirdetett.

„Milyen mérhetetlenül nagy az Ő hatalma rajtunk, hívőkön” (Ef 1,19.-23.). Igehirdetésében Jézus Krisztus mindennél nagyobb hatalmáról szólt: „Örüljünk annak a ténynek, olyan Urunk van, aki a leghatalmasabb. Ez erőt adó, bizonyosságot adó tény!” – mondta.

Jézus Krisztus nagyobb minden emberi méltóságnál, evilági hatalmasságnál. Hatalma nagyobb minden erőnél, nagyobb mindenféle gonosz és gonoszság hatalmánál. Jézus Krisztus hatalma a szeretet hatalma, amit a mi javunkra fordít. Megtartja és hordozza, megváltja és újjászüli életünket: „Csakis az Ő szeretet-hatalma által lesz tapasztalatunkká az, hogy a világ minden ellentmondása, durvasága, önzése ellenére igenis lehet újjászületni „felülről”, lehet mássá lenni, lehet krisztusi emberré formálódni” – fogalmazott a püspök rámutatva, hogy Krisztus erős szeretet-hatalmát úgy mutatta meg, hogy meghalt helyettünk a kereszten, majd feltámadva halálból Isten győzelmet adott Őneki és nekünk.

Áldott az Úr, hogy megtapasztalhatjuk ezt az oltalmat adó hatalmat, hogy személyes kapcsolatban lehetünk Jézus Krisztussal. Ez az Ige az egyház himnusza is egyben, a Krisztus testének dicsérete, mondta Steinbach József. Krisztus az egyház feje, az egyház, az Ő közössége mindig az oltalom közössége. Ott van egyház, ahol ezt a krisztusi hatalmat megtapasztalják, ahol ráhagyatkoznak és leborulnak előtte, ahol ez az áldott, erős szeretet-hatalom munkálkodik.
„Ünnepélyes beiktatásod előtt álló szolgatársam, légy te is ennek a legnagyobb, áldott, erős szeretet-hatalomnak alázatos szolgája, hirdetője, megélője, cselekvője ebben a gyülekezetben” – mondta Makra Zsolt lelkipásztornak a püspök, majd a gyülekezet felé fordulva azt kérte tőlük, hogy szeressék, támogassák, imádkozzanak lelkipásztorukért.

Az igére felelve Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző imádságban fohászkodott az Úr áldásáért, a gyülekezetért, múltjáért, jelenéért és jövőjéért, a megválasztott lelkipásztorért, szolgálatáért, családjáért, az Úr szeretetet ajándékozó kegyelméért.

A Tatai Református Egyházmegye esperes, Gerecsei Zsolt adott tájékoztatást arról, hogy a Rédei Református Egyházközség választói közgyűlése egyhangúlag lelkipásztoruknak választotta Makra Zsoltot. A hivatalos, jogi beiktatás 2022. november 6-án megtörtént.

„Légy igehirdetője ennek a gyülekezetnek és az igehirdetése legyen az örök élet beszéde a számukra” – mondta az esperes, Isten áldását kérve iktatta be.
Az ünnepi alkalmon megjelent palástos lelkipásztorok egy-egy igével kértek áldást a beiktatott lelkipásztor szolgálatára.

„De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet” (Zsolt 73,23). Makra Zsolt igehirdetésében elmondta, hogy teológus kora óta kíséri, segíti ez a zsoltár. Arra emlékezteti, hogy mekkora öröm Isten közelségében élni, hogy milyen nagy ajándék, hogy közel van hozzánk az Úr: „Hiszem és vallom, ez az ige mindannyiunknak közös ünnepi tapasztalása”.

Egyetlen igaz reménységünk az Istenbe vetett hitünk, a valódi, szilárd, kölcsönös kapcsolat az Úrral. Jézus Krisztusban minden bűnünk ellenére fogad gyermekeivé bennünket az Úr. A golgotai keresztnél megtette az első lépést, és közelít felénk. Aki Őbelé veti reménységét, az Ő közelségében éli az életét, megtapasztalja az Úr csodálatos tetteit, áldását saját életében: „Ha az ember megadja hittel, tiszta lelkiismerettel azt, ami az Urat illeti, ami az Úrnak jár, akkor az áldása nem marad el”. Isten közelségében mindig, minden körülmények között csodák történnek, amit a rédei gyülekezet életével bizonyít és hirdet. Szüksége van a körülöttünk élőknek arra, hogy átadjuk nekik Isten megváltó, csodás közelségét. „Hagyjuk, hogy az Úr vezessen bennünket, adjuk át Őneki magunkat, vessük Őbelé reménységünket és adjuk tovább azokat a csodákat, amiket az Ő közelségében megtapasztalunk” – mondta Makra Zsolt igehirdetésében.

Az egyházkerület elnöksége és a dunántúli gyülekezetek nevében köszöntötte a beiktatott lelkipásztor Dr. Nemes Pál egyházkerületi főgondnok: „Bizony, bizony, mondom nektek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek” (Jn 16,23). Jézus Krisztussal mindig élő kapcsolatot kívánt Makra Zsoltnak, hogy az Úr nevében kapott ajándékokat tudja elfogadni és az Ő nevében továbbadni. A gyülekezettől azt kérte, hogy az Isten nevében hozzájuk küldött lelkipásztort és feleségét hordozzák szeretetben, legyenek munkatársai Isten országának és a gyülekezetnek az építésében.

A Tatai Református Egyházmegye és a teológustársak nevében Kacsora Szabolcs dadi lelkipásztor kérte Isten áldását a beiktatott lelkipásztor életére szolgálatára. A rédei egyházközség nevében Mogyorósi Vilmos főgondnok köszöntötte Makra Zsoltot és feleségét. Üdvözölte a gyülekezetet és a megválasztott lelkipásztort Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő, aki további támogatásáról biztosította a közösséget. Az önkormányzat nevében Farkas Lajos polgármester, a testvéregyház nevében Fuchs Tibor plébános tolmácsolta az együttműködő jókívánságokat.
Baracs Borbála és Zsebő Napsugár hegedűjátékkal, Nagy Vivien szavalattal köszöntötte a hittanosok nevében Makra Zsoltot és Makráné Imre Enikőt.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. April 01., Saturday,
Hugó napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 12019
Összesen 2009. június 2. óta : 35649355