Krisztus testének lélegzetvétele az imádság

Márton Gergely, 2023-03-04 20:43:23

A budapesti Szent Imre Plébánia meghívására tartott előadást Steinbach József március elsején. A Nagyböjti Esték rendezvénysorozat részeként Krisztus testének lélegzetvétele címmel az imádságról adott tanítást. Az imádságban az élő Isten emel magához, életünk betagolódik Isten örök rendjébe, a reménység emberei leszünk.

A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Dísztermében megjelent nagyszámú érdeklődőt a szervezők nevében Süveges Gergő újságíró-műsorvezető, főszerkesztő köszöntötte. Elmondta, hogy a Nagyböjti Esték sorozat átfogó témája Krisztus teste, a három alkalmon három különböző felekezetből érkező előadót hallgathatnak meg.

Az estét Szkaliczki Csaba Örs plébános nyitotta meg. Megfogalmazta, hogy mindannyian Istenhez szeretnénk eljutni, Őneki tetsző életet élni, de az utaink egyéniek. Ugyanakkor vannak közös dolgok ezeken az utakon, ezért jó találkozni olyan emberekkel, akik előttünk járnak, akiknek ezen az úton, az Istennel való kapcsolatban vannak tapasztalatai. A nagyböjti előadásoknak is az a célja, hogy a megosztott tapasztalatok segítsenek, hogy tanulhassunk. Ezzel a céllal hívták meg Steinbach József püspököt is, akit nagy szeretettel köszöntött.

Húsvétra készülve, a nagyböjti felkészülés jegyében az előadások a „Krisztus teste” témája köré szerveződtek. Steinbach József „Krisztus testének lélegzetvétele” címmel az imádságról adott tanítást. Előadása elvi bibliai alapvetéseként Pál apostol Filippiekhez írt levelének negyedik fejezetéből vett igeszakaszt vette (Filippi 4,4-7). Elmondta, hogy ebben az igében megtaláljuk az imádság teljes teológiáját: az Úr közel, közelsége tény, áldás, szolgálat. Az imádság az Úr közelségének megtapasztalása, bizonyossága, kifejezése. Az imádkozó emberen látszik az Úr közelsége, az Úrban való élet. „Az imádság elveszi az aggodalmakat” – mondta a püspök, majd az ige alapján felvázolta, hogy a biblia szerint miként épül fel az imádság: magasztalás, könyörgés, hálaadás, kérések. Steinbach József kiemelte, hogy nincs olyan kérés, nincs olyan téma, amit ne vihetnénk az Isten színe elé, Ő minden kérést meghall és a javunk szerint válaszol. Hangsúlyozta a közbenjáró imádság fontosságát: imádkozni szeretteinkért, az egyházért, a lelkipásztorokért, a világ vezetőiért, az elesettekért, önmagunkért és az egész teremtett világért.
Előadásában gyakorlati útmutatást is megfogalmazott. Az imádság az egyetlen élő Istennel való beszélgetés, párbeszéd, amire nekünk van szükségünk, amivel Ő felemel bennünket. A rendszeres, igével a kézben elmondott imádságokat bárhol és bármikor elmondhatjuk. Akár kötötten vagy kötetlenül, közösségben vagy egyedül, hangosan vagy magunkban imádkozunk, fontos, hogy koncentráltan és őszintén vigyük az Úr elé dolgainkat.

„Az imádkozó ember úgy áll fel az imádságból, hogy felemelt lelket kap” - mondta Steinbach József az imádság látható áldásairól. Egyszerre vagyunk két lábbal a világban a realitások talaján, miközben a dolgok fölött vagyunk felemelt lélekkel. Ezzel a felemelt lélekkel betagolódik életünk minden eleme az Isten örök rendjébe, csak így lehetünk áldássá magunk és mások számára, leszünk a reménység emberei. „Ha kimondjuk, hogy Ámen, az olyan, mint amikor a pásztor a botjára támaszkodik. A megtartó Istenre támaszkodunk, úgy indulunk el, hogy megtartó Urunk van, Aki hordoz bennünket. Ebben a világban, és az örök életben. Nem kell ennél több!”

A püspök előadása záró részében néhány paradigmát mondott az imádságra. Elsőként az Úri imádságot hozta a hallgatóság elé, amelyben Jézus az imádság által fontossági sorrendet fogalmaz meg: először Isten ügyéért imádkozzunk, utána a saját dolgainkért. Néhány felsorolt bibliai és keresztyén kötött imádság után Steinbach József püspök három saját fohászt osztott meg a közönséggel. A Kossuth Rádió műsora a Reggeli Napi Ima, amiben minden reggel más püspök rövid áhítata hangzik el. Steinbach József is rendszeres résztvevője ennek az adásnak, az ott elhangzott áhítatokból készült képes, videós meditációi a Párpercesek (https://parpercesek.blog.hu/). Ezek közül hozta el a Hála című rövid áhítatot. Majd elhangzott egy imádság a békességért, a háború végéért, amelyben közbenjáró fohász hangzott el kárpátaljai testvéreinkért, minden háborúságot szenvedőért. A böjti időszakban megfogalmazott imádságát is megosztotta a közönséggel Steinbach József:

Imádság böjt idején

Urunk!

Böjt idején

leborulunk Teelőtted,

magunkat megalázva.

 

Add,

hogy tudjunk böjtölni testben-lélekben;

képesek legyünk lemondani és megelégedni;

nemcsak akarni, győzni, birtokolni, élvezni,

hanem megszomorodni, sírni, együttérezni!

 

Töredelmes, bűnvalló szívet ajándékozz nekünk,

Urunk,

akik Tehozzád kiáltunk megoldásért, szabadulásért,

akik Teelőtted könyörgünk a böjt képességéért!

Böjtre késztess

ételben, italban,

szóban, túlbuzgó és ártó cselekvésben,

Önzésben!

 

Köszönjük, Urunk, hogy a böjt tisztít,

megnyit Igéd és mennyei világod gazdagságára,

a Teveled és egymással való szeretetközösségre.

 

Urunk,

emelj fel

Igéd örömhírével, szabadításod evangéliumával minket,

hiszen reménységgel böjtölünk,

mert elérkezik a Tetőled való ünnep

teljes öröme és bősége!

 

Ámen.

A Nagyböjti Esték következő alkalmain Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke és Felföldi László római katolikus pécsi megyéspüspök tartanak előadást.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. April 01., Saturday,
Hugó napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 11755
Összesen 2009. június 2. óta : 35649091