Isten hatalmas cselekedetei

Márton Gergely, 2023-03-06 06:14:59

Több évnyi áldozatos és kitartó munka eredményeként elkészült a Sárszentmihályi Református Egyházközség új közösségi tere, a Kálvin Közösségi Központ. Március 4-én hálaadó istentiszteleten adták át az épületet. Steinbach József püspök Isten cselekedeteiről prédikált igehirdetésében, amelyeket konkrétan tapasztalhatunk életünkben. Krisztusban közölt megváltó szeretetét, jóságát, kegyelmét, irgalmát, amivel életre keltett és mennyei világába ültetett bennünket.

A Sárszentmihályi Református Egyházközség épülete állami pályázat és adományok jóvoltából újulhatott meg. A homlokzat szerényen elfedi azt a hatalmas munkát, amit az épületben elvégeztek. A munkálatok nem épületmentés okán történtek, hanem új funkciók életre hívása céljából. Szabó Virág és Turbucz Béla lelkipásztor házaspár és a gyülekezet ezért tervezte elsődlegesen a belső megújulást, hogy a tervezett feladatokhoz megfelelő környezetet biztosítsanak. A vízelvezetés teljes megújítása, az elektromos hálózat kiépítése, a burkolatok teljes renoválása, a nyílászárok cseréje megtörtént és sok más egyéb... Aki belép a Kálvin Közösségi Központba, az egy vadonatúj, modern épületben találja magát.

 „Áldott legyen az Isten minden forrásért, minden segítségért, odaadó munkáért, amelynek eredményeként a mai napon hálát adhatunk, hogy a gyülekezetnek van méltó közösségi háza, és hisszük: ezzel itt is Isten országa és a lelki ház épül tovább”. A március 4-i hálaadó istentiszteleten Steinbach József püspök hirdette az igét: „De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt – kegyelemből van üdvösségetek! –  és vele együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban,” (Ef 2,4-6).

Isten mérhetetlenül gazdag hatalommal cselekszik érettünk: jóságosan, kegyelmesen, irgalmasan és szeretettel – így fogalmaz Pál apostol. A püspök az ige alapján Isten hatalmas cselekvéséről szólt. Isten cselekvő szándéka mindig jóságos szándék, kegyelmében rendbe hozni akarja a dolgokat, és nem szétszórni, békességre akar vezetni bennünket, nem pedig konfliktusokat támaszt. Irgalommal szánja meg emberlétünket, azt az állapotunkat, ahogy Őnélküle próbálunk élni. Megszánja ezt a feszültségekkel teli, képmutató, békétlen világot. Isten szeretete cselekvés, Ő konkrétan cselekedett érettünk, egyszülött Fiában, Jézus Krisztusban megszabadított bennünket: „Azért épült fel ez a gyülekezeti ház, hogy mind az istentiszteleten, mind a gyülekezeti házban tartott lelki alkalmakon rácsodálkozzunk erre: Ilyen Urunk van, aki hatalmasan cselekszik érettünk, egészen konkrétan, mert Ő nem prédikál a szeretetről, Ő cselekszik, Ő konkrétan szabadító tettekkel szeret minket”.

Isten életre keltett minket – hirdette a püspök az Úr kézzel fogható cselekedetét. Tele van az életünk haraggal, konfliktussal, feszültséggel, Isten nélkül valójában lelki értelemben halottak vagyunk. De Isten Jézus Krisztussal együtt feltámasztott, életre keltett minket.
Isten nélkül a halálerők diadalmaskodnak, ám Jézus Krisztusban azt éljük át, hogy az élő Istennel közösségben csökken a halálerő és növekszik az életerő. Az élet útján haladva növekszik hitünk, és a körülmények ellenére is telve vagyunk reménységgel, örömmel, nem adjuk fel a küzdelmet.
Az Úr eljövendő világának öröme, reménysége, szeretete, felüdülése tükröződik rajtunk minden helyzetben, mert az Isten az Ő mennyei világába ültetett bennünket: „Már most képviseljük ezt az eljövendő világot, amely aztán odaát kiteljesedik majd rajtunk. Ettől a bizonyosságtól lehet áldott egy házasság, egy család, egy gyülekezet, aztán kifelé is ezt képviseljük, látszik rajtunk a mennyei világ öröme” – zárta igehirdetését Steinbach József, majd Isten áldását kérte a sárszentmihályi gyülekezetre.

A hálaadó istentiszteleten imádságos szolgálattal vett részt Imre Bálint esperes, Farkas Gergely egyházkerületi elnökségi tanácsos és Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző.

Az egyházkerület elnöksége és gyülekezetei nevében Szabó Gábor világi főjegyző köszöntötte az ünneplő közösséget. Örömmel szólt arról, hogy az átépített és új funkciókkal bővült épület keresztyén missziónk, a másokat Istenhez vezető küldetésünk célját szolgálja. „Áldott eszköz az épület, de az Úr bennetek gyönyörködik, akik mindvégig állhatatosan kitartottatok, akik megtöltitek az épületet és falai között hitben elmélyülve, hirdetve Isten igéjét élitek Istenfélő életeteket” – mondta.

Az egyházmegye üdvözletét Kovács János egyházmegyei főgondnok tolmácsolta. Isten élő lelke töltse el a gyülekezetet, a lelkészházaspárt, a sárszentmihályi lakosokat. Legyen ez a ház otthonuk, találjanak benne szeretetet és békességet – mondta a főgondnok Isten gazdag áldását kérve a gyülekezetre és a település minden lakosára.

Köszöntötte a beruházást és az ünneplő gyülekezetet a Sárszentmihály település nevében Óber Andrea polgármester, a katolikus testvérek nevében Mayer László helyettes plébános.

 „A dicséret, a dicsőség, a hálaadás egyedül a könyörülő Istené.” A beruházásról Szabó Virág nagytiszteletű asszony adott tájékoztatást. Sok munka, sok befektetett energia, sokak adománya, önkéntes munkája, segítőkészsége és jóindulata van az elkészült projektben. A lelkipásztor úgy fogalmazott, hogy emberi oldalon erő felett tettek meg mindent az ügyért, de a birtokba vett épület az Úr kegyelmét és áldását hirdeti.
Beszámolt róla, hogy az elnyert forrás a drasztikus áremelkedések miatt kevésnek bizonyult, így gyűjtést hirdettek. A gyülekezet közel ötmillió forintot adott össze, a még hiányzó részt a Mezőföldi Református Egyházmegye kölcsönözte meg. Szabó Virág köszönetet mondott az adományozóknak és az egyházmegyének a segítségért, a tervezőknek és a kivitelezőknek az elvégzett munkáért.

Az istentisztelet után került sor a Kálvin Közösségi Központ ünnepélyes átadására. A nemzeti színű szalagot Turbucz Béla lelkipásztor, Óber Andrea polgármester és Steinbach József püspök vágták át.  Az Úr áldását Imre Bálint, a Mezőföldi Református Egyházmegye esperese kérte.  


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. December 01., Friday,
Elza napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 9619
Összesen 2009. június 2. óta : 38483620