Gyülekezettudatos egyház

Márton Gergely, 2023-03-11 06:22:01

Március 5-én, 6-án került megrendezésre a Dunántúli Református Lelkészegyesület (DURLE) tavaszi konferenciája. A Balatonszárszón megrendezett találkozó idei témája a zsinat és szolgálatai működésének bemutatása volt. Részt vett a konferencián Balog Zoltán püspök, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke és Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke.

A téma és az előadók személye az átlagosnál jobban megszólította Dunántúl lelkipásztorait. A balatonszárszói SDG Konferencia Központ kisterme megtelt a Dunántúli Református Lelkészegyesület „Megújulás és haladás – személyes találkozás az új zsinati hivatali rendszerrel” című tavaszi konferenciájára.

Az egyesület találkozóin mindig egy-egy fontos, a lelkipásztori szolgálatot érintő aktuális kérdést járnak körbe baráti és kollegiális közösségben. Az összejöveteleken a jellegzetesen dunántúli lelkészléttel és egyházszervezetünk politikai kérdéseivel is foglalkoznak.

A tavaszi konferencián a zsinati hivatal, a szolgálatok működése volt terítéken. A résztvevőket és a meghívott előadókat Kutasiné Molnár Boglárka elnök köszöntötte.

A vasárnap esti program nyitóáhítatán Steinbach József püspök Isten népének a Jézus Krisztusban, az örökélet tágasságában megélt bővelkedéséről szólt: „...bővelkedem. Megvan mindenem…” (Fil 4,18).

Ez a bővelkedés a Krisztusban, a gyülekezetben, az egyházban, az egységben megélt közösség, ahol mindenki a maga karizmájával végzi szolgálatát Isten dicsőségére. Lelkipásztorként a szolgálatban teljesül ki a bővelkedés; bővelkedni az igében, a prédikálásában, az evangélium hirdetésében. Hírnökök, tanúk, tanítók, pásztorok, próféták, szolgák lehetünk, ez mind a lelkipásztori szolgálat bősége, amelyeknek a csodáját a gyülekezeti szolgálatban lehet felfedezni – fogalmazta meg a püspök.

„Isten kegyelméből testvéri, imádságos egységben működik a zsinati elnökség” – mondta Balog Zoltán püspök, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke. Elmondta, hogy nem egyértelmű az, hogy érdeklődés van egyházunkban a lokális közösségen kívüli dolgok, az országos egyház működése iránt. Ha a gyülekezetek nem érzik azt, hogy az országos szinten történteknek köze van hozzájuk, akkor az érdeklődésük a regionális, helyi szinttől feljebb nem elvárható.

Az egyháztudatos gyülekezetekhez fontos a gyülekezettudatos egyházszervezeti működés. Úgy fogalmazott, hogy amikor offenzívában kell lennünk, és erre a külső keretek szabadságot adnak, sőt támogatják is – unikális, hogy van egy olyan ország, ahol így támogatják kormányzati szinten az egyházak szolgálatát – akkor szükséges az egységes fellépés, a dolgaink közös megbeszélése. Példaként hozta az intézményeink, iskoláink működését, a református hitoktatást, amik közös ügyek, országos felelősséget, központi döntéseket igényelnek.

A püspök elmondta, számos intézkedést hoztak már a gyülekezettudatos egyházkormányzás jegyében. A zsinati intézményrendszer alapstruktúráját is ehhez igazodva, bibliai alapú működést szolgálva újították meg.

A zsinati szolgálatok közül elsőként a Missziói Szolgálat főigazgatója, Hajdú Zoltán Levente adott tájékoztatást. Elmondta, hogy döntéseiket mindig abból a szempontból vizsgálják, hogy azokkal közelebb viszik-e az embereket Krisztushoz, vagy távolabb? „Ha ebben a szétesett magyar társadalomban ma van normaképző erő, akkor az az egyház, azon belül – merjük elhinni – az a Magyarországi Református Egyház” – mondta utalva arra a missziós szolgálatra, amit az egyház az óvodától az idősgondozásig végez.

A Missziói Szolgálat a zsinattól azt a feladatot kapta, hogy lelkiségben hassa át a zsinat intézményrendszerének teljes struktúráját. A konkrét feladatok között említette a saját projektek szervezését, lebonyolítását. Ezek olyan programok, amelyek a gyülekezeti lelkipásztoroknak, szolgálóknak segítenek a „terepmunkában”, a lelki gondozói munkától, az adatszolgáltatást is megkönnyítő internetes platform létrehozásán keresztül, a református identitásbázis és a speciálisan magyar református gyülekezetépítési műhely létrehozásáig.

„Nincsen más evangélium” (Gal 1,7). A hétfő reggeli áhítaton Köntös László kommunikációs igazgató Pál apostol szavait helyezte mai kontextusba. Az evangélium az igazságról, a testté lett igéről, Jézus Krisztusról való bizonyságtétel. Ez az igazság az emberi lét értelméről, tartalmáról, rendeltetéséről tesz tanúbizonyság. Korunk veszélye, hogy a világban az igazság helyét felváltotta a vélemény, a relativizmus: ha mindenkinek igaza van, akkor senkinek sincs igaza. Az egyháznak azonban – minden kísértés ellenében – bátran ki kell állnia az Úr Jézus Krisztus egyetlen és kizárólagos igazsága mellett.

Az egyház nemcsak missziói célokat tűz ki maga elé, hanem ezeken keresztül felelősen kiveszi a részét a társadalmi feladatok vállalásában. Bruckner László, az Oktatási Szolgálat főigazgatója elmondta, hogy 450 feladatellátási helyen 192 oktatási intézmény van református fenntartásban, ahol 63000 gyermeket és az ő családjait érik el. Jelentős azok száma, akik úgy veszik igénybe ezt a szolgáltatást, hogy egyébként nincs közük az egyházhoz.

Felelősségnek és célkitűzésnek nevezte meg, hogy iskoláink magas minőséggel, keresztyén szemléletben, a fenntartó gyülekezetekkel szoros együttműködésben, a társadalmi igényekre válaszolva működjenek. Ennek szemléletében fogalmazták meg a református oktatási stratégia fő irányait, részleteiről, a tartalmi és tanügyigazgatási fejlesztési tervekről adott tájékoztatást Bruckner László. Beszámolt a 2022. évi Hittanoktatás Éve felmérései eredményeiről, a kihívásokra adandó válaszokról, többek között a hittanoktatás bővítéséről, tartalmi fejlesztéséről, pedagógusok toborzásáról, továbbképzéséről, az adminisztráció csökkentéséről. A főigazgató felvázolta azokat a terveket, amik mentén megvalósulhatnak ezek a célkitűzések.

A Református Szeretetszolgálat munkáját a szolgálat főigazgatója, Czibere Károly ismertette. A célok között említette a gyülekezetek, egyházmegyék és egyházkerületek diakóniai munkájának segítését, az egyház szociális célú társadalmi szerepvállalásában a misszió küldetés, a református identitás és a szakmai felkészültség erősítését, valamint a zsinat által alapított diakóniai szolgálatok munkájának összehangolását és felügyeletét. Bemutatta a szolgálat missziói és szakmai feladatait. Czibere Károly elmondta, hogy közel 200 intézményben, 7300 munkatárs segítségével, 67000 ellátottat gondoznak református fenntartású szolgálatban; idős embereket, fogyatékossággal élő személyeket, gyermekeket, egészségi állapotuk miatt rászorulókat, hajléktalanokat.

A konferencia két napján lehetőség volt az előadókkal kötetlen beszélgetésre, valamint jó alkalom volt a szolgatársaknak a testvéri közösség megerősítésre. A következő DURLE konferenciára ősszel, várhatóan októberben kerül sor.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. April 17., Wednesday,
Rudolf napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 3038
Összesen 2009. június 2. óta : 40154033