Alkalmas személyek az Ő testének építésére

Márton Gergely, 2023-03-20 11:39:51

A gyülekezet vezető testülete a presbitérium, amit a presbiterek és a lelkipásztor alkotnak. A presbitérium és az egyházközség elnöke a lelkész és a főgondnok. Egyházunk törvénye szerint a presbiteri és a főgondnoki tisztséget hatévente választja az egyházközség, a ciklus idén jár le. Dr. Nemes Pált, kerületünk főgondnokát, a zsinat Jogi és Egyházalkotmányi Bizottságának tagját kérdeztük.

Több fórumon, országos és helyi szinteken is téma az idei presbiteri- és főgondnokválasztás.

Mindkét pozíció fontos a gyülekezetek életében.  A presbitérium az egyházközség vezető, döntést hozó testülete. A presbiterek az egyházközség lelki és anyagi javainak sáfárai, akiket az egyházközség életének felelős irányítására az egyházközségi választók névjegyzékébe felvett egyháztagok közül kell megválasztani. A presbitérium élére választott főgondnok a lelkésszel együtt vezeti és képviseli az egyházközséget, többek között együtt kezelik az egyházközség vagyonát is.

A zsinat változásokat eszközölt a választással kapcsolatban. Az egyik sokszor előkerülő téma ezek közül a létszám kérdése.

A választással kapcsolatban valóban a legfontosabb változás, hogy a presbitérium minimum létszáma négyről hat főre változott. Ez a Dunántúlon nagyon sok gyülekezetet érint… Felmerül, hogy tudnak-e mindenütt hat fős presbitériumot fölállítani. Ha ez nem sikerül, akkor az megkérdőjelezi a gyülekezeti önállóságot.
Presbitérium nélkül nem működhet gyülekezet. Ha nem tudnak felállítani presbitériumot, akkor át kell gondolnia a gyülekezetnek a státuszát: leányegyházközség, vagy az újonnan bevezetett gondozói egyházközség. A társegyházközségnél is kell önálló presbitérium, tehát csak ez a két lehetőség van.
Újdonság az is, hogy a választást követően a presbitériumnak kötelező a tagjai sorából a főgondnok helyettesítésére legalább egy gondnokot választani.

Ez tehát nem plusz főt jelent, hanem a megválasztott presbiterek közül kerül ki…

Igen, ez a titulus nem közvetlenül választott, hanem a presbiterek választják maguk közül. A feladatok és a gyülekezetek nagyságától függően több gondnokot is kijelölhetnek maguk közül.

A választás jogi hátterét és a menetét pontosan kidolgozta a bizottság. Mik most az aktuális feladatok?

A voksolást pontosan szabályozza egyházunk választási törvénye, a 2022. évi IV. törvény. A választás menetére részletes útmutatót dolgozott ki a zsinat jogi osztálya, ezt már elküldtük minden gyülekezethez, de nyilvánosan is elérhető az országos oldalunkon, a reformatus.hu-n. (Ide kattintva elérhető)
Bár egy jogi aktusról van szó, de ne felejtsük el egy pillanatra sem, hogy Jézus Krisztus egyházáról beszélünk, csak Ővele és Őérte van minden tevékenységünknek valódi értelme. Ezért mindenekelőtt az állandó imádságot nevezném feladatnak.
Az első lépésként valószínűleg már minden egyházközségben megtörtént a választói névjegyzék elfogadása. Ez azért fontos, mert csak névjegyzékben szereplők élhetnek választó jogukkal és csak ők választhatók. Ebben az időszakba kell felmérni, minden gyülekezetben, hogy kire lehet számítani a tisztségek terén.
A presbitériumoknak arról is dönteni kell, hogy mekkora presbitériumra van szükség… és persze lehetőség. Mivel az egyházközségek presbitériumainak létszámát a megyei közgyűlések hagyják jóvá, ezért a változást most kell kezdeményezni.

„Isten e földön élő népe – egyháza – vezetésére minden korban jelölt elöljárókat. Azt pedig a közösség feladatává tette, hogy ismerje fel, hívja el és válassza meg az Isten kegyelme (kegyelmi ajándékai) által felkészített szolgálattevőket a különböző tisztségekre.” -  áll a választási törvényünk bevezetőjében. A Második Helvét Hitvallás erre figyelmeztet bennünket: „De ne akárkit válasszanak, hanem alkalmas embereket”.  Milyen embereket keressünk a tisztségekre?

Imádkozó, hitét gyakorló embert kell keresni. Olyan presbitert kell választani, aki aktívan részt tud venni a szolgálatban. A szerteágazó gyülekezeti munka miatt felértékelődik a presbiteri szolgálat szerepe. Olyan személyeket kell választani, akik szívükön viselik közösségüket. Legyen aktív templomba járó, személyes életével legyen példává, legyen látható, hogy Jézus Krisztus ügye az ő ügye.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. June 24., Monday,
Iván napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 23327
Összesen 2009. június 2. óta : 41207511