Reményteljes jövő ígérete

Nagy Attila Ákos , 2023-03-21 11:32:31

A Dunaalmási Református Egyházközségben 2023. március 17-én pénteken délután ünnepi istentisztelet keretében adtak hálát azért, hogy az elmúlt év őszén új lelkipásztor, Schönberger Klára kezdte el szolgálatát az egyházközségben.  

Máté László egyházkerületi főjegyző hirdette az igét a 2 Tim 4, 1-5 alapján. A beiktatása előtt álló lelkipásztor felé hangzott biztatásként: Isten Szentlelke az erőtlenségeink ellenére is tud használni bennünket. Bár a körülmények változnak, a szolgálat lényeg ma is az igehirdetés és a pasztoráció, mely valójában a vasárnapi istentisztelet folytatása.  

Az ige üzenetének megtalálása, és szószéken történő továbbadása küzdelem jó és gonosz között. Ez folytatódik a lelkipásztor életében, a beszélgetésekben, a látogatásokban. Fontos mindenkor tudni: Isten az, aki elhív és beállít a szolgálatba, amely sokszor jelent harcot, futást. Isten által sokszor vereséginkben aratunk győzelmet és kudarcainkban is megfutjuk a pályát, melyhez Isten ad erőt.
A mai ember abban fedezi fel a modernséget, hogy elfordul attól, amit avitnak lát. Isten viszont drága kincset ad ma is egyházán, gyülekezetein keresztül, mely megőriz, megtart. Ennek ügyét szolgálja minden lelkipásztor.

Gerecsei Zsolt esperes ismertette a választás folyamatát és bibliai bátorításával zárta le a beiktatás folyamatát, majd következett a közel 30 palástos lelkipásztor igei áldása.

Schönberger Klára lelkipásztor (a meghívón is olvasható) Jeremiás 29, 11 igei üzenetéből kiemelte: az itt olvasható ígéret a fogságba vitt népnek szólt, s néhány évvel később átélték annak beteljesedését. Ha tanulunk a múltból, ez az ígéret szól mindannyiunknak. Minden gyülekezetre sok olyan feladat vár, amelyet még nem ismernek, de ezek mind Isten előtt is vannak. Lehet, hogy a szolgálat gyümölcsét nem látjuk, de hatással lesz az utánunk jövők számára. Isten Szentlelke tartást, biztonságot ad. Egyedül ő adhat reményteljes jövendőt a Dunaalmási Egyházközség számára is. A beiktatási prédikációban személyes mozzanatok is elhangoztak, ahogyan a nagytiszteletű asszony megtapasztalta Isten gondviselését, ahogy a Györ-szabadhegyi és a tápszentmiklósi szolgálatában megsegítette; ígéreteinek megvalósulását, családtagjainak szeretetét és támogatását, melyért az ünneplő gyülekezet előtt is hálát adott az őt mindeddig megsegítő Úrnak. 

Az egyházközségi közgyűlés keretében dr. Nemes Pál egyházkerületi gondnok személyes szavakkal az egyházkerület részéről, dr. Márkus Mihály, ny. püspök az egyházmegye lelkészei nevében mondta el áldáskívánását. Strifler Zoltánné Csöngedi Nikolett tatai beosztott lelkipásztor az évfolyamtársak nevében köszöntött.

Gyimóthy Géza korábbi egyházmegyei gondnok Istentől kért áldást a dunaalmásiak szolgálatára, megemlítve annak fontosságát, hogy legyen itt is imádkozó közösség.

Csizmazia Jenő, a korábbi szolgálati hely, a tápszentmiklósi egyházközség gondnoka Reményik Sándor Vízválasztó c. versét idézte, megköszönve a négy éven át ott szolgáló lelkésznő szeretetteljes, odadó, közösségépítő munkáját, mely mellett még a templomfelújítás munkálatait is koordinálta.

Dunaalmás község Önkormányzata nevében Kun Lajos alpolgármaster és Makay Tibor polgármester üdvözölte e különleges alkalomból a református közösség új pásztorát. Elhangzott, hogy Klárát jó vezetőnek ismerték meg, aki figyel a rábízott nyájra és ugyanakkor jól lehet vele együtt dolgozni. Ezt bizonyítják az elmúlt időszak közös munkái is.

A dunaalmási Vadvirág Dalkör köszöntésében a karvezető Barsi Lászlóné Márta Reményik Sándor Kereszt c. versét szavalta el, majd a „Hinni taníts, Uram” kezdetű ének hangzott el.

Valkiné Gúthy Éva, aki elődjeként 24 éven át végezte lelkipásztori munkáját a településen, utalt arra, hogy nőként sokszor nehezebb a szolgálat. Ehhez azonban Isten kirendeli az erőt, mely elegendő minden napra.

A beiktatott lelkipásztor válaszában megköszönte a sok segítséget a helyi közösségtől és a környezetétől kapott szeretetet. Utalt még arra is, hogy férje mindenben mellette áll, s ez sokat jelent számára.        

Bottlik Ferenc gondnok a dunaalmási egyházközség nevében a templomról készült festményt, mint a gyülekezet ajándékát adta át. Ezt követően a meghívót vendégeket köszöntötte. 

A templomi ünnepi istentisztelet után a helyi művelődési házban szeretetvendégség keretében nyílt lehetőség további beszélgetésekre, találkozásokra.

/forrás: Nagy Attila Ákos - Tatai Református Egyházmegye/


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. June 02., Friday,
Kármen , Anita napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 2180
Összesen 2009. június 2. óta : 36386314