Presbiteri küldetés

Márton Gergely, 2023-03-22 13:09:51

Hosszabb szünet után ismét megrendezték a Pápai Református Egyházmegye presbitertalálkozóját. A rendezvény fő apropóját az idei presbiterválasztás adta. A meghívott előadók az adott témát járták körül, az elhangzottakat csoportbeszélgetésben vitatták meg egymással a presbiterek.

A koronavírus kényszerű szünete után újra megtarthatták a Pápai Református Egyházmegye presbiteri találkozóját. A hosszú kihagyás utáni találkozás öröme és a konferencia témájának fontossága sokakat megszólított. Közel százötvenen érkeztek március 18-án Nemesgörzsönybe, a Felsői Református Templomba. A találkozó aktuálisan a presbiterválasztásról szólt, az előadások és a csoportbeszélgetések is a presbiteri küldetéssel foglalkoztak.

„Ismeret nélkül az igyekezet sem jó, és aki nagyon siet, könnyen letér az útról.” (Péld 12,2) Pálfi Zsuzsanna egyházmegyei lelkészi főjegyző nyitóáhítatában arról szólt, hogy a gyors döntések helyett sokkal nagyobb szükségünk van a jó döntésekre. Isten igéje arra int, hogy az ismeret és a lelkesedés hiánya könnyen vezethet tévútra. A teremtett világ ismerete, saját hivatásunk ismerete, Isten akaratának az ismerete - vette számba a lelkipásztor. Döntéseink, cselekedeteink ezért legyenek mindig Krisztus-központúak, biblikusak, Szentlelkesek, Istenhez nyitottak és gyakorlati jellegűek. Pálfi Zsuzsanna kiemelte, hogy ennek a tudásnak kell együtt járnia az igyekezettel és a lelkesedéssel.

Ifj. Márkus Mihály esperes bevezetője után a nemesgörzsönyi gyülekezet nevében köszöntötte a megjelenteket Győrffy Balázs, a gyülekezet főgondnoka, majd Békefi Imre mutatta be röviden a település iskoláját, a Vargha Gyula Református Óvoda és Általános Iskolát.

A délelőtt folyamán négy előadás hangzott el a presbiteri szolgálattal kapcsolatban.
Elsőként Dr. Barta Zsolt soproni lelkipásztor, a Pápai Református Teológiai Akadémia teológiai tanára arról szólt, hogy mit mond a Biblia a presbiteri szolgálatról. A Szentírás igéi alapján idézte fel az ószövetségi, majd az újszövetségi idők presbiteri szolgálatának tartalmát, jelentését. A presbiterek a helyi egyházak szolgáló vezetői. Az előadó ehhez a vezetéshez adott néhány támpontot: az egyházi szolgálat alapja Isten kiválasztó kegyelme, legfontosabb forrása az imádság, munkája Jézus szolgálatának folytatása. Az egyházi vezetők legfontosabb feladata, hogy a lelki sokféleségükkel biztosítsák a kapcsolatot az egyház testével, szolgálatuknak célja az egyház építése, az egység fenntartása és a kegyelem áramlásának a biztosítása.

Arról, hogy mit jelent napjainkban a presbiteri szolgálat, milyen tulajdonságok szükségesek ehhez a szolgálathoz, Dr. Nemes Pál egyházkerületi főgondnok beszélt. A lelkipásztori szolgálat napjainkban nagyon sokrétű, megsokasodtak a feladatok. Ezzel együtt a presbiteri szolgálat is felértékelődött. Legfontosabb tulajdonságnak a belső elhívást nevezte meg a főgondnok, hogy a személy tisztában legyen azzal, hogy erre a feladatra Isten választotta ki azért, hogy a saját kegyelmi ajándékával szolgálja gyülekezetét. További fontos tulajdonságok között említette a realista, megújulásra képes hozzáállást, az empátia és a tolerancia meglétét, a képességet az áldozatvállalásra, valamint a konstruktív vezetői együttműködésre való készséget. Dr. Nemes Pál kiemelte, hogy a presbiter legyen lelki ember, és a hitére alapozva bizalommal, optimistán tekintsen a jövőre.

Ifj. Márkus Mihály esperes népmozgalmi és az egyházfenntartói részletes adatok alapján vázolta fel a Pápai Református Egyházmegye lehetőségeit és kihívásait a következő presbiteri ciklusra. A nyilvántartott reformátusok száma csökkent, ami a hittanoktatás erősödésével sem javult. Az esperes feladatnak nevezte meg, hogy el kell érni a templomba nem járó, de magukat reformátusnak vallókat, megszólítani a hittanos gyermekek családjait és a felekezetnélkülieket. Az adatok alapján a csökkenő fenntartók száma ellenére a fenntartói járulék és az adományok értéke nőtt, ami a komolyabb elköteleződés megjelenését jelenti. Kérdés, hogy meddig tartható fent az, hogy a kevesebb ember többet ad. Szükségesnek nevezte ifj. Márkus Mihály a gyülekezetek összefogását, egymás segítését. További kihívásnak nevezte meg a missziói lehetőségek újragondolását, az egyházmegye „üres foltjainak” felmérésével az ideköltözött reformátusok megszólítását. Át kell gondolni az intézményeink feladatát, küldetését, az adott gyülekezethez való kapcsolódását: a gyülekezetnek van intézménye és nem az intézménynek gyülekezete. A jövőre nézve kihívás a presbiteri szolgálat átértékelése. Előtérbe kell helyezni az elkötelezett, hiteles vezetői szolgálatot, ami nem csupán tiszteletbeli tisztség, hanem komoly áldozatokkal járó, lelki vezetést is magában foglaló, a jövőbe Isten reménységével tekintő szolgálat. Az esperes a kihívások, lehetőségek számbavételében a lelkészek lelki egészségének támogatását, megóvását is kiemelte.

A választási törvényről beszélt Farkas Gergely egyházkerületi elnökségi tanácsos. A választást érintő minden fontos információ elérhető az országos oldalon, ami egy kézzelfogható segítség a választási eljárás menetére. Az előadó kiemelte a választás mérföldköveit: a választói névjegyzék összeállítása, a presbiterek számának meghatározása (minimum hat fő), jelöltek listájának összeállítása, a választói közgyűlés, a jogorvoslat lehetősége, az új presbitérium megalakulása. Szólt a jelölés mentéről útmutatást adva arra, hogyan keressünk megfelelő személyt a tisztségre, magáról a választásról és eredményességéről. A választás folyamatába a gyülekezet bevonása nagyobb munka, de fontos lehetőség, emelte ki Farkas Gergely.

Az előadásokkal nem ért véget a találkozó. Az elhangzott gondolatokat a megjelent presbiterek csoportbeszélgetésekben vitték tovább, beszélték meg egymással testvéri, szolgatársi közösségben. Az egyházmegyei presbitertalálkozó a vendéglátók jóvoltából szeretetvendégséggel zárult.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. June 02., Friday,
Kármen , Anita napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 2156
Összesen 2009. június 2. óta : 36386290