Ülésezett az egyházkerületi tanács

Márton Gergely, 2023-03-28 07:38:34

Jelentős tartalékkal, hitelmentesen, kiegyensúlyozott mérleggel fogadta el a Dunántúli Református Egyházkerület tanácsa a kerület 2023. évi költségvetését. Az egyházkerület kormányzó testülete március 24-i ülésén meghallgatta Steinbach József püspök beszámolóját, határoztak többek között az intézmények büdzséjéről, a gimnázium alapító okiratának módosításáról.

„Alázatra int, felismerésre, beismerésre és az Úrra tekintésre bátorít bennünket a nagyhét eseménye, Jézus Krisztus áldozata” - a tanácsülésnek helyet adó pápai gyülekezet lelkipásztora, ifj. Márkus Mihály esperes igei, imádságos bevezetőjével indult a tanácskozás.

A határozatképesség megállapítása után Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző ismertette a tárgysorozatot. Az Egyházkerületi Tanács elfogadta a napirendeket, Dr. Nemes Pál egyházkerületi főgondnok az ülést hivatalosan is megnyitotta.

Első pontban Steinbach József püspök beszámolója hangzott el. Igei bevezetőjében a püspök a békéért, békességért való imádságra és cselekvő életre buzdított. Ehhez csatlakozva ajánlotta a jelenlévők figyelmébe a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa „BÉKEÉNEK-LÁNC” elnevezésű kezdeményezését, miszerint a virágvasárnapi istentiszteleteken a békéért Istenhez fohászkodó énekek hangozzanak el a gyülekezetekben, ezzel kérve a történelem Urát, hogy kegyelmes szeretetével vessen véget a szomszédságunkban dúló háborúnak.
Steinbach József beszámolójának első részében azokat az aktuális fő kérdéseket hozta a tanács elé, amelyekkel zsinati szinten is foglalkoznak. Ilyen a gyülekezettudatos egyház – egyháztudatos gyülekezet témája, az önfenntartás fontosságának kérdése, az intézmények missziói szerepének hatékonysága, a népszámlálási adatok eredményének elemzése, azok alapján irányvonalak meghatározása, a lelkipásztori képzés reformja.

Szólt a „Lelkipásztori hivatás éve” feladatairól. A tematikus év szakmai, tudományos alapossággal járja körül a szolgálat minden aspektusát: lelki, egzisztenciális kérdések, identitási és szakmai, missziói kihívások, lelkipásztorok száma, képzése…
A püspök a Dunántúlt kiemelten érintő témák között szólt a népszámlálásról, a jövedelemkiegészítés elosztásának változásáról, a rezsikompenzációról, az őszi presbiterválasztás előkészítéséről, a püspöki vizitáció idei alakulásáról, az intézmények felelős gazdálkodásáról.
Az elnökség folyamatosan látogatja a gyülekezeteket, az idei évre minden hétvégére van már betervezett program. A püspök beszámolt a beruházások aktuális állásáról. Az internátus július végén átadásra kerül, a Siloám otthon várhatóan jövőre meg tud nyílni, az Óvodaprogramban résztvevő tíz intézmény elkészült, a veszprémi püspöki székház udvara megszépült, így a teljes épületegység a környezetével együtt megújult, Pápán a Dózsa György utcai ingatlan teljes felújítása megtörtént. Távlati beruházási terveket is felvázolt Steinbach József: a pápai tanárlakások felújítása, a régi kollégium felújítása és új funkcióval való megtöltése, a püspöki hivatal bővítése. Két nagy álmot is megemlített a püspök. Az egyik a kehidai Őszikék Időskorúak Otthonának hévízi telephellyel való bővítése, valamint az otthon keretében hospice szolgálat beindítása. A másik nagy álom egy kerületi rendezvényközpont létrehozása, ami kiszolgálhatná a Dunántúl konferenciáit, találkozóit, sokakat megmozgató eseményeit.

Felsorolás szintjén beszámolt a kerület gazdag programkínálatáról, a kiadványokról, a homiletikai tankönyv-sorozatról, nyomtatott és online sajtóról, az elnökség, az adminisztráció és a hivatal odaadó, precíz munkájáról.
Az idei esztendő költségvetésével kapcsolatban Steinbach József elmondta, hogy a működési támogatás 14,5 százalékkal nőtt, amely emelést az egyházmegyéknél is érvényesítettek. Örömmel számolt be arról, hogy 15 éves tehertől szabadult meg a kerület azzal, hogy idén minden hitel az utolsó fillérig ki lett fizetve. Mindemellett a felelős gazdálkodásnak köszönhetően komoly megtakarítás is képződött, ami lehetőséget biztosít arra, hogy külső források híján is hitelfelvétel nélkül lehessen kezelni a folyó beruházások forráshiányát. A kiadások összeállításakor figyelembe vették az intézmények kéréseit, azokat beépítették a költségvetésbe.

A Dunántúli Református Egyházkerület költségvetésének tervezése során a Magyarországi Református Egyház Gazdálkodásáról szóló törvény alapelveit érvényesítették. A bevételi és kiadási oldalak összeállítását hosszas előkészítő munka előzte meg idén is. A költségvetés részletes adatairól Mátrai Katalin gazdasági vezető adott tájékoztatást. A tanács tagjai az előzetesen megismert táblázatok és az elhangzottak alapján megvitatták a költségvetést, majd elfogadták azt és annak végrehajtásáról döntöttek. Határozatban rendelték el, hogy az egyházmegyék a kerület elfogadott költségvetése alapján készítsék el és terjesszék a tanács elé saját idei költségvetésüket.
Az egyházkerületi tanács ülése szintén megismerte, megvitatta és elfogadta a kerület intézményeinek idei évre szóló költségvetését.

A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma alapító okiratának módosítására volt szükség, elsősorban az új internátus nyilvántartásba vételéhez és a működési engedélyének megszerzéséhez. Baráth Julianna igazgató erre a módosításra tett indítványt, amit a tanács támogatott.

Határozatot fogadtak el arról is, hogy a gimnázium és a „Tánc-Lánc” művészeti iskolák idén lejáró igazgatói posztjaira az intézmények közös igazgatótanácsának javaslatára, a Dunántúli Református Egyházkerület közgyűlése meghívással döntsön. Szintén rendelkeztek arról, hogy a Pápai Református Teológiai Akadémia gazdasági vezetőjének megbízatását meghosszabbítják.  A tanács felhatalmazta a kerület elnökségét a Magyarországi Református Egyháztól ajándékba kapott, egykori kőszegi csecsemőotthon ingatlanának értékesítéséhez szükséges lépések megtételére. A romos épületegyüttes felújítására nincs lehetőség, ezért döntöttek az értékesítés mellett.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. June 24., Monday,
Iván napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 23451
Összesen 2009. június 2. óta : 41207635