Jézus Krisztus a mi békességünk!

Márton Gergely, 2023-04-26 07:40:29

Április 22-én iktatták be Dad új református lelkészét, Kacsora Szabolcsot. Az ünnepi alkalmon Steinbach József püspök hirdette Isten igéjét: „A krisztusi békességet újból és újból el kell kérnünk. A krisztusi békesség következményeként Isten gyermeke és Isten népe soha nem támaszt békétlenséget, de Krisztus ügyéért, ha kell, hitvalló módon elhordozza a békétlenséget. Közben pedig az Isten erejét kérve, hitét soha meg nem tagadva mindig a békességet munkálja.”

Örvendetes tapasztalni napjainkban, hogy egy község életében kiemelt esemény a település református lelkipásztorának beiktatása. Dadon így volt, sokak számára volt fontos, hogy jelenlétükkel támogassák a gyülekezet megválasztott lelkipásztorát.
Kacsora Szabolcsot a dadi egyházközség választói közgyűlése 2022. novemberében egyhangúlag választotta lelkipásztorává. A szolgálat hivatalos átvétele decemberben megtörtént, az ünnepélyes beiktatásra április 22-én, ünnepi istentisztelet keretében került sor.

„Mert Ő a mi békességünk” (Ef 2,14-18)

Az ünnepi alkalmon Steinbach József püspök Pál apostol Efezusiakhoz írott levele alapján hirdette Isten igéjét.
Békesség Istennel és békesség egymással, hirdetik számunkra a golgotai kereszt függőleges és vízszintes szárai. Jézus Krisztusban újjászületve, hit által adatik nekünk a békesség. Innen következik a küldetésünk is, hogy Jézus Krisztus követeiként hirdetjük és munkáljuk ezt a békességet.

Elevenünkbe vág az ige üzenetének aktualitása. Elkeserítő, hogy a világunkra tekintve nem látjuk a békességet. De nemcsak a világban, hanem az egyházban is tele vagyunk békétlenséggel, konfliktusokkal, feszültségekkel, így hogyan tudnánk munkálni a békességet a világban? „Könyörülj rajtunk, Urunk! Adj nekünk élő hitet, Jézus Krisztusba vetett hitet! Növeld a mi hitünket, hogy békességszerzők lehessünk a magunk helyén!”
Steinbach József az igére mutatva idézte a krisztusi békesség legfontosabb jellemzőit: Krisztus békessége által ledőlnek az egymástól minket elválasztó válaszfalak, megszűnik minden önző ellenségeskedés, megszűnnek a törvény tételes parancsolatai – azaz testvéri módon, személyesen, együtt imádkozva, együtt leborulva, egymást támogatva, egymást biztatva, egymásra mosolyogva tudjuk együtt követni Jézus Krisztust. Csak ekként tudjuk hitelesen hirdetni és munkálni Krisztus békességét! Másként nem megy.

„Mindig nagy örömmel jövünk Dadra. Tizenöt éves püspöki szolgálatom alatt legalább tizenötször szolgáltam vagy jártam ebben a gyülekezetben. Adjatok hálát dadi testvérek azért – ami isteni ajándék –, hogy minden nehézség ellenére ebben a gyülekezetben békesség van. Ez a gyülekezet a bokodi gyülekezettel együtt épül, virágzik, erősödik. Itt épül az Isten országa. Kedves Szolgatársam, ezt a krisztusi, evangéliumi békességet munkáld, hogy továbbra is épülhessen itt az Isten országa. Jézus Krisztust hirdesd, és munkáld ezt a békességet, mint az Isten ide rendelt követe!” – zárta igehirdetését Steinbach József.
Az istentisztelet liturgiájában imádságos szolgálatot végzett Farkas Gergely egyházkerületi elnökségi tanácsos és Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző.

 „Igen Uram, Te tudod, hogy szeretlek Téged” (Jn. 21,15)

Gerecsei Zsolt esperes Kacsora Szabolcs beiktatása alkalmából azt a péteri elhívást kérte szolgálatára, amivel vezetheti Isten rábízott nyáját, amihez az Úr Szentlelke és igéje adjon erőt számára.

A nagyszámban megjelent lelkipásztortársak egy-egy igével kértek áldást a dadi lelkipásztor szolgálatára.

„Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted!” (1Kir 19,7-8)

“Engem az Isten sokszor állított nehezített pályára. Sokszor éltem meg ennek az igének a valóságát” – mondta prédikációjában Kacsora Szabolcs. Illés próféta mindenben megélte, hogy Isten vele van. Magunk erejéből gyengék vagyunk, sokszor érezzük elhagyatva magunkat. A ma keresztyénsége is erő felett való úton jár, de a próféta példája bizonyítja, hogy az Úr megadja az erőt a nehezített úthoz. Jézusban mindannyian erő feletti erőt kaptunk az életünkre, e nélkül törékenyek a legnagyobbak is.

„Induljunk bátran az úton, hitvallóan, tanúbizonyságot téve. Jó Krisztusban lenni, jó hívő embernek lenni, jó békességet teremteni és kiváló dolog megérintett embernek lenni” – mondta a lelkipásztor.

„Mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig… Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez” (Zsolt 108.)

Az istentisztelet utáni gyülekezeti közgyűlést megnyitva Szűcs Attila presbiter üdvözölte az ünnepség résztvevőit. Elmondta, hogy a közel 400 éves gyülekezet Isten kegyelméből, a szolgáló lelkipásztorok hűségével és az ősök hitéből maradt meg. Kiemelte, hogy az elmúlt hónapokban jelentősen nőtt a templomi alkalmak látogatottsága.

Köszöntötte a beiktatott lelkipásztort és a gyülekezetet Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő, bokodi presbiterként a szomszédos egyházközség nevében is: „Ez a két gyülekezet okulásra és példára ad lehetőséget. Őseink, Isten segítségével megtartották erőben a gyülekezeteket. Ma nehéz Krisztus ügyére elhívni, megszólítani az embereket, de mindig megmutatja az Úr az Ő segítségét. Őrhelyre jöttél, Isten adjon erő feletti erőt szolgálatodhoz.”

Az egyházkerület elnöksége és a dunántúli gyülekezetek köszöntését Dr. Nemes Pál egyházkerületi főgondnok tolmácsolta: „Mindig legyen erőd felvenni a keresztet, cipelni, azzal a tudattal, hogy az Úristen mindig veled van”. A gyülekezetet arra kérte, álljanak mindig Kacsora Szabolcs és felesége, Beatrix lelkipásztorok mellett, hogy a szolgálatukat be tudják tölteni.

Köszöntötte még továbbá a lelkipásztort és családját a Dadi Református Egyházközség nevében Rokosz Zsigmond főgondnok, az egyházmegye részéről Dr. Balogh Zoltán a Tatai Református Egyházmegye főgondnoka, a beregdaróci küldő gyülekezet nevében Németh Péter tarpai lelkipásztor, a Dadi Református Iskola nevében Kicsák Tamásné igazgatónő, a község nevében Szűcs Attiláné polgármester valamint szolgatársak, testvérgyülekezeti vezetők.

Dadon az egyházmegyében elsőként vette át-vissza az állami iskolát a helyi gyülekezet. 2007-ben tudták újra elindítani a református oktatást, és a kiváló szakmai munkának köszönhetően folyamatosan nő a gyermeklétszám. Az ott elvégzett szolgálatba engedett bepillantást Csillag Regina nyolcadik osztályos tanuló, aki énekszolgálatával köszöntötte a diákok nevében a beiktatott lelkipásztort.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. June 24., Monday,
Iván napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 24769
Összesen 2009. június 2. óta : 41208954