Krisztusban van bátorságunk, szabad utunk bizodalommal

Márton Gergely, 2023-05-09 07:39:18

A Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 35 diákja kezdte meg a héten az érettségit. A végzősök hagyományosan ballagással köszöntek el iskolájuktól. A május hatodikai ünnepi istentiszteleten Steinbach József püspök hirdette az igét: „Őbenne, Krisztusban szabad utat, bátorságot és élő hittel teli bizonyosságot kaptunk.”

Az 1700-as évek végén induló, hajdani tanáráról elnevezett Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium idei ballagásán 35 végzős diák búcsúzott iskolájától. A két végzős osztály diákjai közül nyolcan már az általános iskolát is itt végezték, ők tizenkét évnyi „csokonais” élettől köszöntek el.

A diákok végigvonultak az iskola folyosóin, kiérve az udvarra kezet fogtak a megjelent egyházi és iskolai vezetőkkel. Hagyomány - ami összeköt a múlttal és biztosítja a folytonosságot –, hogy a ballagók egyesével átmennek az ősi kapun, amin egykoron elődeik is jártak, és amin ez a felirat olvasható: „Új tanuló lépj át e kapun melyen egykor ez ősi Iskola régi fia s régi tanára bejárt. És ezen át lépj életutadra is vén maturandus. Itt búcsúzik tőled második Édes Anyád.”

A ballagás tovább haladt a szülők és a fiatalabb diákok sorfala mellett az iskola rendezett parkján, majd Csurgó város terein, utcáin, a virágba borult impozáns gesztenyefák alatt vonult a menet a református templomba.

A ballagási istentiszteleten Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét.

A püspök az Alma Matertől búcsúzó diákoknak az Efezusiakhoz írt levél egy igeversét hozta: „Őbenne, Krisztusban van bátorságunk, szabad utunk bizodalommal, a benne való hit által.” (Ef3,12)
Az ige nyomán rácsodálkozhatunk, mennyi mindenünk van, mennyi mindent adott nekünk az Isten. A ballagókat arra kérte, gondolják végig, mennyi mindent kaptak Istentől eddigi életük során: „Köszönjétek meg szüleiteket, hogy elsegíthettek benneteket a mai napig! Köszönjétek meg az iskolát, a Csokonait, az itt eltöltött, áldott időt! Most még fel sem fogjátok, hogy milyen áldott és fontos, meghatározó emlék lesz az itt töltött idő számotokra, életre szóló emlékké lesz az életetekben. Adjatok hálát a szülők, a szeretteitek mellett az iskoláért, a szeretett tanáraitokért!”
A Krisztusban hívő ember reménységgel tekinthet előre is. Steinbach József az ige alapján szólt arról, hogy mennyi mindent ajándékozott az Úr Jézus Krisztusban a reményteljes jövőre: szabad utat, bátorságot, bizodalmat.

A szabad út jelenti a jövőt, a fiatalság távlatait, a lehetőségek gazdagságát. Isten egyszülött Fiában, Jézus Krisztusban készítette ezt a szabad utat. Minden valóban szabad út az Úrtól indul és az Isten színe elé vezet folyamatosan bennünket, hogy helyesen éljük meg ezt a szabadságot. „Kedves fiatal Testvéreim, örüljetek ennek a szabadságnak, de soha ne felejtsetek el hálát adni ezért a szabadságért, és soha ne felejtsétek el, hogy ez a szabadság csak Istenben lehet áldott szabadság!” – mondta a püspök hozzátéve, hogy a Krisztusban megélt szabadság az isteni rendben kiteljesedő élet szabadsága.
A mai kemény, kihívásokkal teli, teljesítménycentrikus világban kell a bátorság. De nem mindegy, hogy miként értelmezzük ezt a bátorságot.
Bibliai értelemben a bátorság erő: az Úr az Őtőle ránkbízott feladathoz mindig ad elég erőt; a bátorság szorgalom: az Úrtól kapott ajándékokat szorgalommal kamatoztatni az isteni rend és keretek között; a bátorság alázat: alázattal élni az Istentől kapott ajándékokkal, Isten dicsőségére és a másik ember javára, és alázattal tudomásul venni azt, amit nem én kaptam, hanem a másik.
Az Istentől kapott bizalom bizonyosságot jelent, hiszen Jézus Krisztus előttünk jár, mutatja az utat, megáld bennünket mennyei világa minden lelki áldásával, miközben bizonyossággal tudjuk, hogy Ő velünk van minden napon, a világ végezetéig. Akinek pedig az élő Istenbe vetett bizonyossága van, az tud bízni a másik emberben is.
Steinbach József Isten áldását kérve a ballagó diákok életére úgy zárta igehirdetését, hogy kérte őket, vigyék magukkal az igét, annak megragadó üzenetével, hogy negyven év múlva is emlékezzenek arra, amit most kaptak útravalóként Istentől.

Az igére felelve imádságban kérte Isten áldását a ballagókra Fejér István iskolalelkész.

A ballagási ünnepségen köszöntötte a búcsúzó diákokat Hella Ferenc, a Somogyi Református Egyházmegye esperese. Kiemelte a diákok kiváló tanulmányi eredményeit, hangsúlyozva, hogy a tanulás mindig jó befektetés. Arra kérte őket, hogy imádkozzanak, hallják meg, Istennek mi a célja velük, milyen utat rendelt számukra. Éljék a számukra elrendelt saját életüket, mert ez a boldogsághoz, a teljes élethez vezető út. Legyenek az életükben inspiráló személyek, akiknek az élete például szolgál és ne feledjék, hogy Isten mindvégig mellettük lesz, és segítséget nyújt minden nehézségben.

Füstösné Ábrahám Judit, az iskola igazgatója felidézte a ballagó osztályok csokonais éveit, eredményeit. Annak ellenére, hogy a négy évnyi gimnáziumi időszakot közel megfelezte a koronavírus miatti online oktatás, mégis erős, jó közösség alakult ki. A viszontlátás reményével köszönt el a ballagóktól.

Az ünnepségen visszaemlékező beszédekkel, műsorral köszöntek el a ballagó diákok, felkerült az iskola zászlójára a végzős évfolyam szalagja.

Az ünnepségen részt vett Szászfalvi László református lelkész, országgyűlési képviselő, Nagy Csaba korábbi esperes, Jakab István nagyatádi lelkipásztor, a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium igazgatótanácsának elnöke, valamint Füstös János, Csurgó polgármestere.

Egyházkerületünk területén négy református gimnázium van. A somogyi egyházmegye fenntartásában lévő csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium mellett a Dunántúli Református Egyházkerület fenntartásában lévő Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma, a kaposvári gyülekezet fenntartásában működő Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Tatai Református Egyházközség fenntartásában a Tatai Református Gimnázium. Minden itt érettségiző diáknak sok szerencsét kívánunk, Isten áldása legyen velük!


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. June 24., Monday,
Iván napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 24529
Összesen 2009. június 2. óta : 41208713