Hitben és tudásban

Márton Gergely, 2023-05-11 06:31:20

A megújuló Magyarországi Református Presbiteri Szövetségnek a küldetése az, hogy a presbiterek megfelelő lelkiállapotban és felkészültségben szolgálhassanak gyülekezeteikben, építhessék Krisztus egyházát. Nem szakszervezet, nem érdekképviselet – mondja Szabó Gábor Dunántúli Egyházkerületi presbiteri főjegyző, a presbiteri szövetség elnökségi tagja. Feladatuk elsősorban lelki alkalmak szervezése, lebonyolítása, másrészt képzések nyújtása. Vele és a Dunántúli Egyházkerületben elsőként megalakult Somogy megyei szervezet összekötőjével, Vass Pállal beszélgettünk.

Kiket szólít meg a szövetség?

Szabó Gábor: Elsődleges célunk az aktív presbiterek megszólítása, támogatása, képzése. Természetesen a tagsági felépítésünk ennél sokkal árnyaltabb. Vannak közöttünk olyanok is, akik már letöltötték a presbiteri szolgálatukat és továbbra is fontosnak érzik, hogy részt vegyenek alkalmainkon, sőt akár ők maguk szolgáljanak közöttünk. Jelenleg is vannak és ezúton is szeretettel hívom az MRPSZ tagjai közé lelkipásztor testvéreinket is. Vannak pártoló tagjaink is és reméljük, hogy az ő körük is bővülni fog. Mindemelett a programjaink nyitottak, így mindenkit, tagságtól függetlenül, szeretettel várunk alkalmainkra.

Milyen a kapcsolat a közegyházzal?

Szabó Gábor: A kapcsolat jó és egyre jobb lesz. Az elmúlt években elkezdődött megújulási folyamat még zajlik, de sikerült rendezni a közegyházzal a viszonyt. Most már elmondhatjuk, hogy az egyházi vezetőkkel és a lelkészi karokkal jó és aktív a kapcsolatunk. Ez azt jelenti, hogy mind országos, mind kerületi, megyei szinten folyamatosan kommunikálunk az érintett vezetőkkel, egyeztetünk, kikérjük a tanácsaikat. Ez fontos része a most zajló megyei szervezetek tisztújítási folyamatának is.

Milyen szervezeti formában működik, hogyan épül fel a szövetség?

Szabó Gábor: A szervezeti struktúra jelentősen átalakult. Jelenleg öt fős elnökség van, aminek négy tagja az egyházkerületeket képviseli, az ötödik tagja pedig lelkészi részről érkezett. Ezt is azért alakítottuk így, hogy a közegyházi kapcsolataink minél jobbak legyenek, minél jobban belesimuljon a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség működése, szolgálata a Magyarországi Református Egyház szolgálatába, hiszen mindannyian Krisztus egyházát építjük.
A kerületi kapcsolattartás az elnökségi tagokon keresztül történik. Megyei szintre továbbmenve pedig az eddigi elnök-titkár struktúrát felváltottuk megyei összekötőkre. Ők azok, akik a megyékben folyó eseményeket összefogják, rajtuk keresztül tudjuk elérni a gyülekezeteket. Erre a szolgálatra olyan személyt igyekszünk választani, aki jól ismeri az adott egyházmegyében folyó életet és az ott lévő gyülekezetek problémáit és igényeit. Tíz fős megyei tagságtól lehet alakítani megyei szervezetet, ők választják a megyei összekötőt. Dunántúlon a Somogyi Református Egyházmegyében alakult meg elsőként megyei szervezet, ott választottak elsőként megyei összekötőt is.

Mégpedig Vass Pált, aki a szóládi gyülekezet presbiterét. Az ő gyülekezetének lelkipásztora, Hajdú Zoltán Levente a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség lelkészi elnökségi tagja. Ez - gondolom segíti a munkáját.

Szabó Gábor: Valóban, a lelkipásztora által első kézből látta és láthatja a szövetség munkájának fontosságát. Mindamellett Vass Pálban erős szolgáló lelkület van, amivel be tudja tölteni ezt a feladatot. A munkahelyi (Vass Pál az SDG Családi Hotel és Konferencia-központ ügyvezető igazgatója) kapcsolatán keresztül is nagy rálátása van a gyülekezetek mindennapjaira, sokakat el tud érni és hitelesen tudja átadni az információkat, a személyét elfogadják.
Napjainkban egyre fontosabb a hitelesség kérdése, ez minden területen felértékelődik. Az ő személyét pedig az elkötelezett szolgálatai hitelessé teszik.


Vass Pál a Szóládi Református Egyházközség presbitere. Tőle kérdezem: hogyan találta meg ez a szolgálat?

Vass Pál: Erdélyben születtem, majd Budapest mellett éltem. Itt kaptam elhívást szolgálatra Balatonszárszóra, arra, hogy dolgozzak az SDG Családi Hotel és Konferencia-központban. Szólád közel fekszik Balatonszárszóhoz, ismerőseim is voltak a gyülekezetben – így vezetett az utam Szóládra. A városi lét után nem gondoltam, hogy egy falusi gyülekezetben ilyen eleven, tevékeny közösséget találok. Magába szippantott az ottani élet lelkisége, pezsgése. Egy presbiterválasztás előtt megkérdezték tőlem, hogy vállalnám-e a jelölést? Imádkoztam, és végül arra kaptam indíttatást, hogy vállaljam a presbiteri szolgálatot.

Mennyire lelki és mennyire gyakorlati ez a szolgálat?

Vass Pál: Mind a kettő fontos. Nálunk Szóládon feladatok szerint vannak különböző munkacsoportok, bizottságok. Adminisztráció, számlázás, misszió… vagy említhetném akár a szeretetvendégség szervezését. Múlt héten például a testvérek fát vágtak. Ezek valóban gyakorlati feladatok. De a lelki rész nélkülözhetetlenül fontos. Sőt, a lelkiből kiindulva vannak gyakorlati teendők, feladatok.
Bármilyen dologhoz fogunk, azt mindig imádsággal, igeolvasással kezdjük. Ez az alap, ez a fundamentum, erre építkezünk.

A Dunántúlon elsőként a Somogyi Református Egyházmegyében alakult megyei szervezete a presbiteri szövetségnek, és ön lett a megyei összekötő. Mi lesz a feladata?

Vass Pál: A Magyarországi Református Presbiteri Szövetségnek van egy éves terve, konferenciák, küldöttgyűlések – ami ugyan nem a megyében dől el, de fontos, hogy helyi szinten is tegyünk hozzá. Feladat az országos és megyei programoknak a szervezésében való részvétel, az ezekre való hívogatás, és akár ezeken a szolgálói szerep felvállalása. Tulajdonképpen ez egy összekötői feladat az országos szövetség és a megye gyülekezetei között.

Mit ad a szövetség a presbiteri szolgálathoz és ezáltal mivel gazdagodik a gyülekezet?

Vass Pál: A képzések szakmai és lelki segítséget is biztosítanak. Lehetőséget a tudás gyarapításban és alkalmat arra, hogy a gyülekezeten kívül találkozhassunk hozzánk hasonlóval, beszélgethessünk, töltődjünk. Az ott hallott ismereteket, gyakorlati példákat aztán haza lehet vinni. A helyi gyülekezetben pedig a lelkipásztorral ezeket meg lehet beszélni, imádkozva megvizsgálni, hogy helyben ezek beépíthetőek-e.
Ha kicsit kilépünk a gyülekezet légköréből, az segíthet a missziói lelkületünk megerősítésében, vagyis inkább úgy fogalmazok, újra felfedezésében. A gyülekezeti tagoknak, a presbitereknek is megvan az elhívása a misszióra. Ezeken az alkalmakon le lehet ülni és beszélgetni olyan testvérekkel, akik hasonló életterekben mozognak (otthoni környezet, települési környezet, munkahelyi környezet). Ezek a beszélgetések erősíthetik az elhívástudatot. Például az ilyen alkalmakon találkozhatnak és beszélgethetnek egymással orvosok arról, hogy a rendelőben hogyan lehet Jézus Krisztust képviselni. Ezért fontos, hogy minél többen legyünk, minél több területről legyenek tagjaink…
Nagyon fontos a lelkipásztorok szerepe. Az, hogy legyenek bizalommal, akarják azt, hogy ilyen módon is töltődjenek a hívek; menjenek el, jöjjenek vissza, mondják el, amit hallottak.

Milyen feladatok állnak most a presbiteri szövetség előtt?

Szabó Gábor: Azon dolgozunk, hogy mindegyik egyházmegyében létrejöhessenek a helyi szervezetek. Hozzám a Dunántúli Egyházkerület tartozik, itt munkálkodom ezen. Azt fontos elmondani, hogy a szövetség programjaiból nincsenek kizárva azok, akik nem rendelkeznek nálunk tagsággal, nem működik a lakóhelyükhöz közel tagszervezet, sőt külön buzdítom őket a részvételre, hiszen mindenkit szívesen látunk az országos, kerületi, megyei eseményeinken. Ezekre nemcsak presbitereket hívunk, hiszen az itt szerezhető tudás, lelki támasz mindannyiunknak fontos lehet. Megragadva a lehetőséget szeretettel hívok minden kedves érdeklődőt az országos alkalmaink közül az őszi konferenciánkra, amely november 10-12 között kerül megrendezésre Balatonszárszón az SDG Családi Hotel és Konferencia-központban. Ahogyan ígértük az idei évben is a Lelkiség a presbitériumban témakör lesz a központi témája alkalmunknak. Központi előadónk személye is változatlan Szabóné dr. László Lilla nagytiszteletű asszony személyében, aki ennek a témának elhivatott kutatója és szakértője. A részletes program hamarosan megtekinthető lesz az MRPSZ honlapján.

Mi az, ami miatt az MRPSZ tagjai közé érdemes tartozni?

Szabó Gábor: A Magyarországi Református Presbiteri Szövetség tagjának lenni azt jelenti, hogy olyan emberekkel vagyunk egy közösségben, akik hozzánk hasonlóan Isten Szentírásán keresztül vizsgálják a világot, azaz Krisztusi lelkülettel szolgálnak ebben a világban. Másrészt olyan alkalmakat biztosítunk, amelyek fejlődésre adnak lehetőséget hitben és tudásban is a presbiter testvérek számára, segítve őket gyülekezetei szolgálatukban. Ezért szeretnénk, ha mind többen csatlakoznának hozzánk és erősítenének bennünket szolgálatunkban.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. June 02., Friday,
Kármen , Anita napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 1990
Összesen 2009. június 2. óta : 36386124