Segítségünk az Úr nevében van

Márton Gergely, 2023-05-18 06:52:47

Az Országos Óvodaprogram keretében korszerű, biztonságos, tágas játszóudvart építettek Balatonfőkajáron az Aranyalma Református Óvodában. A május 12-én tartott ünnepélyes átadón Steinbach József püspök a gyermekkorban elhintett Ige magvának áldott lehetőségére hívta fel a figyelmet: „Az Úrtól mindig van segítség”.

A Csajági Református Egyházközség a Dunántúlon az elsők között vállalt át intézményfenntartást. Református iskolájuk két telephellyel, Csajágon és Balatonfőkajáron működik. A balatonfőkajári óvoda 2021-ben tagozódott be a református iskola keretébe.

Az 52 ovissal és hét bölcsődéssel működő Aranyalma Református Óvoda a kormánynak, illetve a Magyar Református Egyház országos óvodaprogramjának és az egyházkerület elöljáróinak köszönhetően, 62,5 millió forintos támogatással a közelmúltban felújíthatta a játszóparkját. Kicserélték a játékelemeket korszerűekre, külön helyet kaptak a bölcsődés és az óvodás gyermekek eszközei. Új növényzetet telepítettek, gyermekbarát homokozót létesítettek. A pályázatnak köszönhetően a kerítést is megújították.

Az ünnepélyes átadón Dusicza Ferenc, a fenntartó gyülekezet lelkipásztora üdvözölte a megjelenteket.

Igei, imádságos köszöntőt Szabó J. Róbert, a Veszprémi Református Egyházmegye esperese mondott.

Steinbach József püspök megköszönte Magyarország Kormányának azt a segítséget, aminek a részeként, az Országos Óvodaprojekt keretében a Dunántúlon hat új óvoda épülhetett, négy intézmény pedig – aminek része az Aranyalma Óvoda fejlesztése – bővülhetett, megújulhatott.
Az intézményátvételek célja a keresztyén hagyomány, kultúra megerősítése, és annak a mennyei többletnek az átadása, ami teljessé teszi a földi életet az örökkévalóság távlatában. Ezt a többletet tárja elénk a 124. Zsoltár is: „A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta.” (Zsolt 124,8) Az Ige rámutat, vannak olyan helyzetek, amikor emberen túli segítségre van szükség. Arra, hogy megtapasztaljuk: az Élő Isten velünk van, lehajol hozzánk és segít nekünk. A püspök úgy fogalmazott, hogy ezek a gyermekek megtanulhatják a legfogékonyabb korban az Ige elhintett magván keresztül, hogy van segítség. Isten gondoskodó segítsége mindig örömmel, reménységgel, erővel tölti el az emberi életet, és az Istenbe vetett bizalom által tudunk szolgálni és másokat is örömre, reménységre hangolni.
Köszönetet mondott az óvónőknek, pedagógusoknak, a fenntartó gyülekezetnek, a településnek minden támogatásért: „Hisszük, hogy ezen keresztül is Isten segítségét tapasztaljuk meg”.

Farkas Gergely egyházkerületi elnökségi tanácsos imádságban adott hálát Isten mindig megsegítő szeretetéért, az óvodáért, gyerekekért és a nevelőkért.

Máhrné Imrei Mária intézményvezető beszámolt a projekt megvalósulásáról, az álomtól a tervezésen át a kivitelezésig. További tervük is van, a jövőben szeretnék az iskola épületét korszerűsíteni és létrehozni egy minibölcsődét is.

Kontrát Károly országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy Magyarország Kormánya kiemelten támogatja a családalapítást, a gyermekvállalást és nevelést. Fontosnak nevezte, hogy a gyermekek jó körülmények között nevelkedjenek, ezért is példaértékű az az együttműködés, közös akarat, amivel ez a beruházás megvalósulhatott.
Forró Zsolt polgármester kiemelte, hogy az erős közösségek a települések jövőjének biztosítékai, majd Bezzeg Tibor kivitelező szólt az elvégzett munkáról.

Kálmán Dániel segédlelkész elmondta, hogy az iskolában és az óvodában azon munkálkodnak, hogy a gyermekekkel megismertessék Isten gondviselő szeretetét. Hálával szólt az intézményvezetőről és a pedagógusokról, hogy partnerek ebben a munkában. A beruházás kapcsán köszönetét fejezte ki Németh Noémi, az óvoda vezetője is.

Az ünnepségen az iskola és az óvoda gyermekei műsorral kedveskedtek a vendégeknek.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. October 01., Sunday,
Malvin napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 2624
Összesen 2009. június 2. óta : 37700640