A Dunántúli Református Lelkigondozói Szolgálat konferenciája

Szépné Czippán Noémi, 2023-05-31 10:48:45

A születésünk bonyolult folyamat. Már akkor formálódunk, amikor még senki sem tudja – az Atyán kívül -, hogy élet fogant. Növekszünk, fejlődünk. Ma már ugyan ultrahang készülék segítségével be tudunk pillantani az anyaméhbe, de csak a születéssel válik teljesen ismerhetővé az a csöpp kis ember.

Mi, a Dunántúli Református Lelkigondozói Szolgálat munkatársi csapata a háttérben évek óta közös gondolkodásban, formálásban vagyunk. Álmodtunk. Sokan álmodtunk arról, hogy kialakul, létrejön az a szakmai hálózat, amely összefogja a Dunántúlon szolgáló lelkigondozókat, hogy szakmai fórummá, szakmai közösséggé váljunk és szolgáljunk azok felé, akik ezt igénylik. Sokak álmából született a terv, a tervből a most már születése pillanatait élő kicsiny rendszer.

Az első konferencia, mint az első rendkívüli esemény van most a hátunk mögött. Az az első találkozás, amely tovább finomít a terveken, álmokon, ami bizonyítja, hogy jó úton haladtunk eddig. Ismerősökként voltunk együtt. Valahonnan mind ismerjük egymást. Ilyen közösségként azonban most először találkoztunk.

Legtöbben a Semmelweis Egyetem mentálhigiénés-lelkigondozói szakán végeztünk különböző időszakokban, de más egyetemen szerzett ilyen irányú végezettséggel is van érdeklődőnk és lehet csatlakozni hozzánk (Gyökössy Endre Szolgálatnál, Károli Gáspár Egyetemen stb. szerzett oklevél). Várjuk azokat a lelkipásztor testvéreket, akik ezen a téren megszerzett, ezt más képzésekkel megerősített tudásukkal majd szívesen odaállnak azok mellé az embertársaink mellé, azok mellé a gyülekezeti tagjaink, egyházunkban erőt, bátorítást, meghallgatást kereső embertársaink mellé, akiknek erre szükségük van. Akik ezt tőlünk igénylik, vagy akiket lelkipásztoruk hozzánk küld.

Több szinten zajlik a munka.

A koordinátori csapatban minden egyházmegyénkből van egy-egy lelkigondozó, akihez a megyében szolgálók fordulhatnak kérdéseikkel, problémáikkal, javaslataikkal. Ők fogják majd össze a megyei lelkigondozói munkát, hozzák a munkatársi közösségbe a megvitatandó kérdéseket, ötleteket, s viszik az információkat vissza. Az ő feladatuk az is, hogy a megyéjükben élőket, amikor erre lehetőség adódik, tájékoztassák a DRESSZ munkájáról, megismertessék azt.

Ez a koordinátori csapat egészül majd ki más lelkigondozókkal, s alkotja a fentebb említett szolgáló közösséget. Ezen a szinten valósul meg az álom a szakmai fórumról, hivatásgondozásról.

A múlt nyáron tartott REND-en már találkozhattak velünk a Református utcán sétálók, ahol egy kérdőív kitöltésére kértük őket. Ennek eredményei beépülnek a tervek szövevényébe és formálódnak tovább. Készülőben van új honlapunk, ahol közvetlenül kereshetik meg a területükön élő lelkigondozót.

Rengeteg feladat áll még előttünk, s amikor főtiszteletű Steinbach József püspök úr rám bízta ezt a feladatot évekkel ezelőtt, a lassú építkezés lett a mottónk. Lassan építkezünk. Azzal a reménységgel, hogy az Úr építi ezt a házat, formálja oszlopait, építő elemeit, de az alap itt is Ő maga.

Szépné Czippán Noémi
szolgálatvezető


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. July 13., Saturday,
Jenő napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 13140
Összesen 2009. június 2. óta : 41508326