Megajándékozottak vagyunk

Márton Gergely, 2023-09-20 09:00:58

Megújult a keszthelyi helytörténeti értékként számontartott református templom, parókia és a hozzá tartozó épületek. E mondat mögött Zichy Emőke lelkipásztor és a gyülekezet hét év fáradhatatlan munkája áll. A kormányzati és a Dunántúli Református Egyházkerület támogatásával megvalósult beruházásokért adtak hálát szeptember 16-án. Igét Steinbach József püspök hirdetett: „Megajándékozott emberek vagyunk, a Jézus Krisztusban, mindenkor, minden időben!”

A keszthelyi reformátusok templomát 1932-ben szentelték fel. Az akkori hálaadó ünnepségen Móricz Zsigmond is részt vett. A különleges, fa borítású toronnyal rendelkező és a belső térben is fa díszekkel ékesített templomot Szeghalmy Bálint tervezte. A templom és a paplak 57.000 pengő adományból kilenc hónap alatt épült fel.
Most az utódokon volt a sor, hogy épített örökségüket legalább újabb száz évre megújítsák.

A feladatot a gyülekezet elvégezte.

Hálaadására hívott a harang szeptember 16-án. Az a harang, amely a munkálatok befejezését jelképezve az idén teljesen felújított toronyban végzi hívogató munkáját.

Hét év odaadó, néha megfeszített munka. Néhány szám jellemzésként csak a sok közül: 11 darab pályázat, 27 darab kivitelező, 551 négyzetméter hasznos alapterületű ingatlan teljes felújítása. És a számok mögött Isten eszközei, a Zichy Emőke lelkipásztor vezette hívek, akik Szentlelkes odaadással tervezték, segítették, néha elviselték, de mindig örömmel kísérték a munkát. Szolgálatuk Istent dicséri.

A hálaadó istentiszteleten az Úr Igéjét Steinbach József püspök hirdette: „A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezt mondja az írás, felment a magasságba, fogságba vitt foglyokat, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt a föld alsó részeibe is. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltsön mindeneket.” (Efezeus 4,7−10)

A püspök Isten iránti hálával szólt a kívül-belül megújult templomról. Köszönetet mondott Magyarország Kormányának a támogatásért, Keszthely városának a segítő szeretetért, a gyülekezetnek az odaszánt adakozásért és munkáért, és mindazoknak a segítségéért, akik a beruházásban részt vettek.
Kiemelte az Ige ünnepi alkalomra szóló fő üzenetét: megajándékozott emberek vagyunk! „Olyan jó ezen az ünnepen rácsodálkozni erre. Méltatlanokként is mértéktelen, határtalan az Úr kegyelme. Megajándékozott emberek vagyunk, a Jézus Krisztusban, éppen ezért megajándékozott emberek vagyunk ebben a világban mindenkor, örömben és bánatban, egyéni és közösségi értelemben” – mondta Steinbach József kérve a gyülekezetet, hogy ki-ki a maga helyén gondolja végig és adjon hálát azért, amiben egészen konkrétan megtapasztalta azt, hogy Isten megajándékozta őt.

Steinbach József az Igére mutatva magyarázta, hogy mit jelent számunkra ma is ez a megajándékozottság. Az Úr alászállt és felemeltetett érettünk, hogy az Ő jósága egyre inkább betöltsön mindeneket. Az Úr minden rosszat legyőzött, hogy az isteni jó életünk része legyen. Még nem tapasztaljuk ezt az üdvösséges jót a maga teljességében, de ez a jó kovász már dolgozik, és egyre inkább megkeleszti a tésztát. „Kell-e tovább sorolnom, hogy milyen gazdagon megajándékozott emberek vagyunk! Hát azért újult meg a keszthelyi templom és a hozzá tartozó gyönyörű épületegyüttes, a parókiával, a környezetével együtt, hogy ezt az evangéliumot hirdessük és éljük, és azt vigyük tovább innen magunkkal a mindennapokba, mert enélkül nem lehet teljes és boldog életet élni” – hirdette az örömhírt Steinbach József.

A próbatételek idején is megtapasztalhatjuk Isten Jézus Krisztusban közölt ajándékait, mert azokban is közelebb akar bennünket vonni önmagához. Adjunk hálát azért, hogy mi még békességben, jólétben élhetünk. Ez nem magától értetődő, könyörögjünk azokért, akik háborúságot szenvednek, imádkozzunk, hogy legyen békesség, könyörögjünk a világ vezetőiért, a szenvedőkért, hitért, ébredésért, megoldásért, enyhülésért, szebb életért, a próbatételek idején szilárdságért! Adjunk hálát, hogy az Ő népének, a testvérek egymást számontartó közösségének tagjai lehetünk.
Steinbach József személyes gondolatokkal zárta igehirdetését. Elmondta, hogy amikor Keszthelyre jön, akkor mindig megtapasztalja ezt a megajándékozottságot, hiszen itt egy szerető közösség van: „Jó idejönni, tapasztalni ezt a szeretetet és azt, hogy szeretitek a Dunántúlt, szeretitek az egyházmegyét, szeretitek Esperes urat, szeretitek az egyházatokat. Amikor a testvérek egyetértésben élnek, az istenbizonyíték”.

A hálaadó istentisztelet liturgiájában Szabó J. Róbert esperes, Farkas Gergely elnökségi tanácsosés Máté László egyházkerületi főjegyző igei, imádságos szolgálattal, a Psalmus Kamarakórus énekszolgálattal vett részt.

Az ünnepi alkalom közgyűlésén Dr. Gallé Tibor gondnok és Györke Zsombor tiszteletbeli gondnok köszöntötte a megjelenteket, majd a hét év munkáját Varga Zsófia projektmenedzser ismertette. Vetített előadásában bemutatta többek között az épületek vizesedésének elhárítását, a templom héjazatcseréjét, a nyílászárók cseréjét, és a leglátványosabb és egyben legnagyobb munkát, a torony felújítását.

Zichy Emőke tiszteletes asszony megköszönte Magyarország Kormányának, a Dunántúli Református Egyházkerületnek, Keszthely és Gyenesdiás önkormányzatának és az adományozóknak a támogatásukat, a tervezőknek, kivitelezőknek és az önkéntes segítőknek a munkáját.

„Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged!” Dr. Nemes Pál egyházkerületi főgondnok a 84. Zsoltár ötödik versével köszöntötte az ünneplő gyülekezetet. A keszthelyi reformátusokhoz szólva elmondta, hogy ez a templom ne csak egy gyönyörű épület legyen, az rajtuk is múlik. Maradjon, legyen továbbra is lelki otthonuk ez a hely, mert akkor – ahogyan azt Isten ígéri – boldogok lesznek: „Ide el tudjátok hozni terheiteket, tudtok együtt imádkozni, hálát adni. Itt mindig lesz társatok, aki veletek együtt imádkozik. Az ilyen imádságnak pedig ereje van, hiszen akkor itt lesz veletek az Úr is”.

Gratulált Zichy Emőke lelkipásztornak és a Keszthelyi Református Egyházközség tagjainak a felújított, megszépült templomhoz, valamint az elmúlt évek során végzett fáradhatatlan munkájukhoz Nagy Bálint országgyűlési képviselő és Manninger Jenő Keszthely polgármestere.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. July 13., Saturday,
Jenő napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 12599
Összesen 2009. június 2. óta : 41507785