Az Úr ajándékot adott az embereknek

Márton Gergely, 2023-09-25 08:21:00

250 éves az osztrák-magyar határtól pár kilométerre fekvő Felsőőr reformátusainak temploma. Hálaadó istentisztelettel emlékeztek a jubileumról szeptember 17-én, amikoris együtt szolgált Thomas Hennefeld országos szuperintendens és Steinbach József püspök. A püspök igehirdetésében Isten ajándékairól szólt: „Gazdagon megajándékozottak vagyunk mindannyian, a Krisztusban, egymásban, ebben a gyülekezetben, és ezt az ajándékot soha senki nem veheti el tőlünk!”

1773. január 10-én tartották az első istentiszteletet a felsőőri református templomban. A ma már osztrák területen fekvő település temploma Ausztriában a legrégebbi protestáns templom. A magyar és német nyelvű Felsőőri Református Gyülekezet az egyedüli helvét hitvallású közösség Burgenlandban, és Ausztria-szerte az egyetlen, amely a 16. századi megalakulása óta megszakítás nélkül fennáll. A közel 500 tagot számláló gyülekezet az Őrségi Református Egyházmegye, a Dunántúli Református Egyházkerület közösségének, valamint a magyar reformátusok nagy családjának tagja, miközben betagolódtak az Osztrák Református Egyház testébe is.

A fiatal lelkipásztor, Kádas Richárd László a 19. lelkésze a gyülekezetnek, a 27 évet itt szolgált nagytiszteletű Guthy Lászlót váltotta 2019-ben. Elmondta, hogy ma már kétnyelvű oktatás is van az óvodában és az iskolában, gimnáziumban, ezért nem okoz gondot a híveknek a kétnyelvű liturgia. Gyülekezeti szinten ápolják a magyar nyelv, magyar kultúra hagyományait. Van néptánccsoportjuk, színjátszó csoportjuk, akik magyar nyelven adnak elő, van olvasókörük, kórusuk. Aktív gyülekezeti életet élnek, az idei jubileumi esztendő pedig több új lehetőséget adott számukra. Egész évben a 250 éves templomukat ünnepelték, eköré számos újítást vezettek be: gyülekezeti naptár, megújult honlap, podcast.

Ezekkel az újításokkal a fiatalokat is igyekeznek megszólítani, aminek eredményeként a presbitérium és a mögötte álló 50 fős gyülekezeti tisztségviselők körében is egyre több a fiatal. Kádas Richárd elmondta, hogy fontos szerepe van a hitéletben a családnak, és mivel a korábban földműves település közösségi élete az urbanizációval megváltozott, ezért feladat keresni azokat a lehetőségeket, amikor az egyház csatlakozni tud a családok, kisközösségek életébe. A templom jubileuma is egy ilyen csatlakozási pont.

A Felsőőri Református Egyházközség hagyományos Árkádünnepén megtartott ünnepi, hálaadó istentiszteletre valóban megtelt a templom. A szószék és néhány pad még eredeti, azaz 250 éve szolgálja a gyülekezetet. Most valamennyi pad megtelt, a helyi gyülekezeten kívül a környékről, de számos magyar településről is érkeztek.

Igét az osztrák egyház részéről Thomas Hennefeld országos protestáns püspök, Magyarországról Steinbach József dunántúli református püspök hirdetett.

„Mily kedvesek a te hajlékaid, ó, Seregek Ura!”

Thomas Hennefeld prédikációjában a 84. zsoltár alapján fogalmazta meg, hogy a templomot szent hellyé az ott imádkozó, Isten után vágyó emberek teszik. Párhuzamot vont a zsidóság vándorlása és a mi, időn és téren át zajló lelki vándorlásaink között. Megemlékezett az elődökről, akik 250 évvel ezelőtt építették a templomot, és felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenkori utódok feladata, hogy fenntartsák, szépítsék és megtöltsék azt. Az utókorból a jelenbe és tovább a jövőbe egyedül a megtartó Isten az, aki tovább vihet: „Seregek Ura, boldog az az ember, aki benned bízik!”

„Felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek.”

Pál apostol Efezusbeliekhez írott levele 4. fejezetéből vett Ige alapján hirdette Steinbach József, hogy megajándékozott emberek vagyunk: Isten az Ő ingyen kegyelmének határtalan mértéke szerint gazdagon megajándékozott minket a Jézus Krisztusban, és ebben a világban Őáltala megannyi apró és nagy csoda részesei lehetünk, mindenkor, még a próbatételek idején is.
Isten azzal, hogy a legmélyebbre szállt alá helyettünk Krisztusban, majd felemeltetett a legmagasabbra, legyőzte a bűnt, a betegséget, a halált, a gonosz hatalmát. „Isten alászállt értünk a mélységekbe, hogy minket ismét felemeljen az életre és az üdvösségre, és az Ő szeretete és békessége, jósága egyre inkább betöltsön mindent” – mutatott rá a püspök hozzátéve, hogy ezt az evangéliumi örömhírt, ezt az ajándékot hirdették régen és hirdetik ma is a felsőőri templomban.
Steinbach József arra hívta fel a gyülekezet figyelmét, hogy vegyék észre és adjanak hálát az Úrnak azért, hogy a személyes életükben is Jézus Krisztus ajándékozó kegyelme munkál.

„A 250 éves felsőőri templomért hálát adva emlékezzünk az öröklét Istene előtt azokra, akik valaha e padokban ültek, az itt szolgáló lelkészekre, gondnokokra, presbiterekre. Magasztaljuk az Urat az elhangzott Igékért, a biztató és megtartó evangéliumért. Ez a templom ma is gyönyörű, ez a gyülekezet ma is él, lelkipásztora két nyelven hirdeti az Igét. A legfontosabb mindig az, hogy a vágtázóan változó világban is szóljon az evangélium, épüljön Isten országa” – mondta Steinbach József, majd zárásként személyes felsőőri emlékeit osztotta meg a gyülekezettel, megemlékezve az itt tartott szolgálatairól, Gyenge Imre püspök úrról és feleségéről, valamint Guthy László korábbi és Kádas Richárd László jelenlegi lelkipásztorokról.

A hálaadó istentiszteleten szolgált a gyülekezet énekkara.

A templom 250 éves jubileuma kapcsán az év során még számos további esemény várja a látogatókat. A tervek között szerepelnek koncertek, teológiai előadások, vendégprédikációk és szószékcserék is. Emlékkönyvet adtak ki, amely a templom 250 éves történetét öleli fel. A fotókkal ellátott kiadvány a bicentenáriumi könyv tartalmát veszi át, kiegészítve az azóta történt eseményekkel, amit a gyülekezet lelkészei írtak meg. A jubileumi év a tervek szerint januárban záróünnepséggel ér majd véget. Kádas Richárd László elmondta, hogy az emlékévvel a gyülekezet célja nemcsak a múlt megünneplése, hanem a kapcsolatépítés és a jövőbe tekintés is. Az ünnepi alkalmak tehát nem csak emlékezésre adnak lehetőséget, hanem tervezésre, együttgondolkodásra és kitekintésre is.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. December 01., Friday,
Elza napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 9697
Összesen 2009. június 2. óta : 38483698