Pályázati kiírás a Pápai Református Teológiai Akadémia rektori tisztének betöltésére

DTRE Kommunikációs Szolgálat, 2023-11-02 07:09:27

A Dunántúli Református Egyházkerület Elnöksége – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján nyilvános pályázatot hirdet a Pápai Református Teológiai Akadémia rektori tisztének betöltésére.

A megbízás 5 évre terjedő, határozott időtartamra szól.
A munkavégzés helye: 8500 Pápa, Március 15. tér 13-14.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 17.

A pályázóval szemben támasztott követelmények, a pályázati eljárás rendje:

1. A pályázónak meg kell felelnie azoknak a követelményeknek, és alkalmasnak kell lennie azoknak a feladatoknak az ellátására, amelyeket a Pápai Református Teológiai Akadémia Alapító Okirata, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a Magyarországi Református Egyház felsőoktatásáról szóló törvény és más egyházi jogszabályok rendelkezései, valamint a Pápai Református Teológiai Akadémia Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei a rektor számára meghatároznak.

2. A Pápai Református Teológiai Akadémia felelős vezetője a rektor.

3. A rektor felett a munkáltatói jogokat a Fenntartó Egyházkerület Elnöksége gyakorolja.

4. A rektori megbízatás a hetvenedik életév betöltéséig szólhat. Ha azt a fenntartó elnöksége kezdeményezte vagy a szenátus kétharmadának (2/3) igenlő szavazatával támogatta, a vezetői és magasabb vezetői megbízás a hetvenedik életév betöltése előtt akkor is teljes időtartamra kiadható, ha a vezetői megbízatás SZMSZ-ben rögzített hossza a hetvenedik életév betöltése utánra nyúlik. Az így kiadott vezetői megbízatás nem meghosszabbítható.

5. A rektori tisztségre pályázhatnak a Pápai Református Teológiai Akadémia teljes munkaidőben alkalmazott, református egyháztagsággal rendelkező egyetemi, főiskolai tanárai és docensei, vagy olyan egyetemi, főiskolai tanári és docensi kinevezéssel rendelkező külső pályázók, akik esetében a rektori megbízás egyúttal a PRTA-n tanári alkalmazást is jelent.

6. A pályázatokat a Fenntartó Egyházkerület Elnökségéhez kell benyújtani elektronikus úton a dtpuspoki@refdunantul.hu e-mail címen.

7. A rektori megbízásra benyújtott valamennyi, a pályázati feltételeknek megfelelt pályázatot a szenátus meghallgatja, a tagok a pályázóknak kérdéseiket feltehetik, majd a szenátus valamennyi tagja többségének szavazatával javaslatot tesz a rektorjelölt személyére. A szenátus határozatát a pályázatokkal együtt 8 napon belül megküldi a fenntartónak.

8. A Fenntartó Egyházkerület Elnöksége a Szenátus határozatának ismeretében, véleményét csatolva javaslatot tesz az Egyházkerületi Közgyűlésnek a pályázó kinevezésének kezdeményezésére vagy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítja.

 

Pápa, 2023. november 2.

 

A Dunántúli Református Egyházkerület Elnöksége:

 

 

Dr. Nemes Pál főgondnok                                                                            Steinbach József   püspök

Csatolt dokumentumok


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. June 24., Monday,
Iván napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 23643
Összesen 2009. június 2. óta : 41207827