Ülésezett a kerület Közgyűlése

Márton Gergely, 2023-11-06 07:20:28

Október 28-án, Tatán tartotta rendes ülését az Egyházkerületi Közgyűlés. A tagok többek között meghallgatták és elfogadták a püspöki jelentést, tárgyalták az előadói jelentéseket és új missziói előadót választottak.

Steinbach József közel egy órás beszámolójának a vázát idén is a nyomtatásban megjelent Püspöki Jelentés adta. Az országos témák közül szólt a Lelkipásztorság Évéről, az önfenntartás kérdésének fontosságáról, a presbiterválasztásról. Egyházkerületünkre rátérve elmondta, hogy a gyülekezetlátogatások állandóak, az egyházkerület vezetésével folyamatos a lelkészekkel és gyülekezeti tagokkal való személyes kapcsolattartás. A püspök hálával szólt a kerületi énekügyről, az intézmények áldott szolgálatáról.

„Áldott legyen az Isten, hogy elkészült a Pápai Református Gimnázium új internátusa” – tért át a beruházások témakörére. Nagy küzdelem volt, mondta, hálás köszönet illeti a munkatársak odaadó szolgálatát, akik napi szinten foglalkoztak ezzel a beruházással. A gimnázium teljes épületegyüttese megújult, a Kerület az Ókollégiumot átvette, ahol majd egy közepes szintű szálláshelyet alakítanak ki. A Siloám Missziói Otthon 2024 késő tavaszán újból megnyitja kapuit, a kehidakustányi Őszikék Időskorúak Otthonának új raktára elkészült, a közeljövő feladata a férőhelyek bővítése. Az óvodaprojekt lezárult, a Dunántúlon tíz óvodánk valósult meg 4,4 milliárd forintból: hat új óvoda, négy bővítés, 32 csoport, 800 férőhely. A megnövekedett ügyintézési feladatok miatt a püspöki székház bővítése szükséges, a szomszéd ingatlanok megvásárlása elkezdődött.

A kerület gazdasági helyzetével kapcsolatban Steinbach József elmondta, hogy felelős gazdálkodással irányítják az egyházkerületet, hitel nélkül jelenleg jelentős megtakarítás van, ami szükséges is, mert nehéz időkre készülünk, saját forrásból kell a beruházásokat befejezni.
A beszámoló végén hosszabban szólt a népszámlálás eredményeiről, amelyek önvizsgálatra is kell, hogy sarkalljanak: „Csak a bűnbánat és önvizsgálat után mondhatjuk el azt alázattal és szelíden, hogy mindent megtettünk a kampányban, ami rajtunk állt”.  Az adatok alapján elmondta, hogy a Református Egyház tudta egyedül megállítani az előre prognosztizált fogyás mértékét, de az összlakossághoz mérten így is a 10 százalékos határ alá kerültünk. A Dunántúli Református Egyházkerület területén 116 ezren vallották magukat reformátusnak, százalékosan nálunk volt a legkisebb a fogyás mértéke. A püspök elmondta, hogy az elemzések folyamatosak, munkacsoport állt fel az eredmények okainak vizsgálatára, cselekvési terv készítésére.
A számadatok alapján a püspök rámutatott, hogy országosan a nemválaszolók nagy növekedése miatt a vallásosak aránya 50 százalék alá esett (a magukat nem vallásosnak tartók aránya csökkent). Megfogalmazta, hogy a világban olyan szekularizációs folyamatoknak vagyunk a részesei – amelyek ugyan a felelősségünk alól nem mentesítenek – de minden erőt, edukációt és megszólítást felülmúlnak. Az új generációt máshogyan kell megszólítani. „Ez egy hatalmas kihívás, de azért imádkozunk és abban hiszünk, hogy kinevelődik egy olyan új lelkész és munkatársi nemzedék, akik ezzel a korosztállyal is szót értenek” – mondta hozzátéve, hogy az egyházkerület a missziói küldetés keretrendszerét megteremtette, forrást is biztosít hozzá, de mindenkinek szent küldetése, hogy a maga helyén mindent megtegyen Jézus Krisztus ügyéért.

A közgyűlés a püspöki jelentés elfogadása után az előadói jelentéseket tárgyalt. Két szakelőadó szóban is beszámolt az adott évi jelentéséről.
Baráth Julianna oktatási előadó kiemelte, hogy az adott időszakban az oktatást érintően két történelmi korszakot meghatározó esemény volt: az egyik az óvoda program, a másik pedig a gimnázium új internátusa. Részletesen ismertette többek között a hittanoktatást érintő változásokat, utalva arra, hogy az óvodai hittanoktatás terén a pedagógusok képzésére nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni. A jövőbeni tervek között szerepel a dunántúli egyházi fenntartású oktatási intézmények közötti kapcsolat erősítése, és hogy minden Dunántúlon konfirmáló fiatal jusson el a Pannonia Reformata Múzeumba.

Mátrai Lászlóné a Gazdasági és Beruházási Jelentést ismertette a közgyűléssel. A beérkezett adattári jelentések alapján részletezte az egyházközségek, az egyházmegyék és a kerület gazdálkodását. Elmondta, hogy 2022-ben nőtt a gyülekezetek összbevétele. A kiadási oldalon a rezsiválság miatti magas energiaárak okán jelentősen emelkedett az ingatlanfenntartás költsége. Az egyházmegyék és az egyházkerület gazdálkodása kiegyensúlyozott.
Az előadó beszámolt a gyülekezeti és a kerületi beruházások pénzügyi adatairól, az elszámolás folyamatáról. Kiemelten szólt a pápai kollégium beruházásáról, aminek elkezdődött a pályázati elszámolása, a Siloám Missziói Otthon felújításáról, valamint egy nagyobb pályázati lehetőségről, aminek keretében megújulhatott öt templom, négy gyülekezeti ház, három parókia, egy iskola és egy raktárépület.

A közgyűlés a szóbeli előterjesztések után megszavazta az előadói jelentéseket, majd Imre Bálint esperes a Mezőföldi Református Egyházmegye életéről adott beszámolót.

Hajdú Zoltán Levente közegyházi szolgálatai mellett a továbbiakban nem tudja vállalni a missziói előadói feladatokat. Helyére a közgyűlés titkos szavazással Győri-Daniné Tóth Anettet, a Balatonszabadi Református Egyházközség lelkipásztorát választotta. Nagytiszteletű asszony az ülésen letette az esküt is.

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése tárgyalt személyi kérdésekről is, majd a tanácskozás végén Szabó Gábor egyházkerületi presbiteri főjegyző adott tájékoztatást a Magyar Református Presbiteri Szövetség tevékenységéről.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. December 01., Friday,
Elza napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 9892
Összesen 2009. június 2. óta : 38483893