Krisztus testének építésére

Márton Gergely, 2023-11-08 07:27:30

Október 4-én iktatták be a Balatonfőkajári és a Csajági Református Gyülekezetek lelkipásztorát, Kálmán Dánielt. Az ünnepi istentiszteleten igét Steinbach József püspök hirdetett: „Isten az Ő szentjeit szolgálatra hívja és erre a szolgálatra alkalmassá teszi őket az Ő Lelkének gyümölcseivel. Soha ne feledjük, hogy a mi alkalmasságunk Istentől van.”

A Balatonfőkajári Református Gyülekezetnek nyolc éve nem volt önálló, helyben lakó lelkipásztora. A gyülekezet lelki vezetését részben helyettes szolgálók végezték, részben a Csajági Református Gyülekezet lelkésze, Dusicza Ferenc. Összekötötte a csajági és a balatonfőkajári református közösséget, hogy a Veszprémi Református Egyházmegye első református általános iskolájának, az Aranyalma Református Általános Iskola, Óvoda és Mini Bölcsődének mindkét településen van telephelye.
Kálmán Dániel két éve szolgál helyettes lelkészként Balatonfőkajáron. Dusicza Ferenc nyugdíjba vonulását követően mindkét gyülekezet őt választotta meg lelkészének. Beiktatására október első szombatján került sor.

Az ünnepi alkalmon Farkas Gergely elnökségi tanácsos apostoli köszöntése és Szabó J. Róbert esperes imádsága után Isten igéjét Steinbach József püspök hirdette.


„Hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére” (Ef 4,12)

A püspök az Igére mutatva megfogalmazta, hogy akiknek megnyílt a szívük és az értelmük Isten Krisztusban közölt megváltó szeretete előtt, részesülve az Ő megigazító kegyelmében, folyamatosan a megszentelődés útján járva, ők szentek. „Itt, a balatonfőkajári és csajági közösségben, ebben a gyönyörű templomban együtt átélhetjük a szentek közösségét, hogy Krisztusban egyen-egyenként és együtt, mint Isten népe szentek vagyunk” – mondta hozzátéve, hogy az Evangélium szolgálatában, a közös múlttal és biztató jövővel, a közös intézményekkel és szolgálattal a két gyülekezet átélheti ebben a széttagolt világban az egység csodáját. Köszönetet mondott Dusicza Ferenc nagytiszteletű úrnak, aki évtizedeken keresztül végezte itt hűséggel a szolgálatát, és sok tekintetben, például az intézményfenntartás terén a Veszprémi Református Egyházmegyében zászlóshajóként járt elől. Hálatelt reménységgel szólt Kálmán Dánielről, aki átvette a szolgálatot, akit Isten iderendelt, hogy legyen reményteli folytatás.

Az apostol a szentek közösségének feladatára, a szolgálatra hívja fel a figyelmet. A szentek tudnak együtt szolgálni, és a közös szolgálatban mindenki megtalálja a maga feladatát. A püspök kérte a gyülekezetet, hogy lelkipásztoruk mellé állva, egymás hitében erősödve építsék Isten országát.
Építeni Isten országát és közben magunkat és másokat is, szentként szolgálni Krisztus testét. Az ige örömüzenete az is, hogy Isten nemcsak elhív és felhatalmaz erre a szolgálatra, de felkészít, alkalmassá tesz bennünket. Kegyelmi ajándékokat ad nekünk, a Lélek gyümölcseit, hogy bennünket, szenteket, a szentek közösségét felkészítsen a szolgálatra.
„Mi, a Dunántúli Református Egyházkerület és Veszprémi Református Egyházmegye vezetői imádkozunk értetek, és jó reménységgel vagyunk felőletek, hogy a gyönyörű előzmények után egyre inkább elkezdődhet itt, Balatonfőkajáron és Csajágon az építkezés, és testi szemeinkkel is egyre inkább láthatjuk, hogy a kovász megkeleszti a tésztát” – zárta igehirdetését Steinbach József.

Az elhangzott igehirdetésre Máté László, egyházkerületi főjegyző felelt imádságban.

Szabó J. Róbert, a Veszprémi Református Egyházmegye esperese a templom kulcsának és a gyülekezet pecsétjének átadásával iktatta be szolgálatába Kálmán Dánielt. A palástos szolgatársak közös énekkel kérték Isten áldását a beiktatott lelkipásztorra.

 


Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé! (Zsolt 100,2)

Kálmán Dániel igehirdetésében hálát adott az Úrnak, hogy ez az ige valóban igazzá lett ebben a gyülekezetben. Megtapasztalta azt a sok áldást, amivel megajándékozta az Úr az itt szolgáló közösséget. Sok mindent megért ez a gyülekezet, volt gazdagsággal, dicsőséggel, de volt mélységgel, megpróbáltatásokkal teli időszaka. Sok éven át nem volt önálló lelkipásztoruk, de mindvégig hűséggel szolgálták a helyettes lelkészek munkáját. Isten számontartotta ezt a hűséget, és egyre jobban bővítette a szolgálati területeket az iskolával és az óvodával. Mindig adott elegendő erőt és embert a szolgálat elvégzéséhez.

Elmondta, hogy a közös munkát 2021-ben kezdték el és Isten megáldotta fáradozásaikat. Visszatért a lelki élet a közösségbe, nőtt a gyülekezet, a település életében is meghatározó lett a református közösség: „Jövőt adott az Úr, biztos reménnyel teli jövőt! Van értelme a magvetésnek; ez a legnagyobb jövőképe egy hívő embernek! Hogy hintsük a magot, hogy menjünk szolgálni az emberek közé, és ennek a szolgálatnak lesz gyümölcse.”
A hívő embernek minden körülmények között öröm Isten szolgálata. A szolgálatból fakadó öröm ad békességet a háborúságokban, világosságot a sötétségben, ez az öröm áldja meg a hívő ember életét. Ezt a bizonyosságot erősíti meg a gyülekezet történelme is, és ez ad reményteli jövőt.

Kálmán Dániel elmondta, hogy Jézus Krisztusban bízva, az Ő szolgálatát végezve szeretné folytatni a gyülekezetekkel a közös munkát: „Ez az egyházközség és ez a körzet sokmindenre hivatott. Dicső múltja van, Istennek hála van jelene, és élő reménységben, hitben mondom ki nektek, hogy Istennél jövője is lesz!” – mondta kiemelve, hogy ebben a világban nagy szükség van a hitvalló, Evangéliumot hirdető, Jézus Krisztust örömmel szolgáló keresztyénekre. Szólt arról, hogy a szolgáló életet Isten közösségében, szerető családként, egymást segítve, bátorítva élhetik meg, és az Úr kegyelméből ez a szeretet – átadva a következő generációknak – tovább élhet.

Az istentisztelet utáni ünnepi közgyűlésen Szabó Árpád köszöntötte az ünneplőket, majd az egyházkerület elnöksége és a dunántúli gyülekezetek áldását Dr. Nemes Pál egyházkerületi főgondnok tolmácsolta. Az egyház, a gyülekezetek és a lelkipásztorok feladata, hogy felkutassák és Jézushoz vezessék a keresőket, kérve Isten áldását ehhez a szolgálathoz.

A Veszprémi Református Egyházmegye nevében a beiktatott lelkipásztor édesapja, Dr. Kálmán Csaba egyházmegyei lelkészi főjegyző meghatódottan adott hálát Istennek a fia beiktatásáért: „Ezen a mai napon egy olyan pecsét kerül az életedre, amiről mindannyian tudjuk, nemcsak emberi döntés és akarat lenyomatát hordozza, hanem hordozza Istennek azt a kiválasztó és elrendelő akaratát is, amely életre hívott téged, elkészített arra, hogy teológiára menj, lelkipásztori hivatást válaszd magadnak”.

Bollók Gyula egyházmegyei főgondnok örömének adott hangot, hogy egy fiatal lelkipásztorral gazdagodott az egyházmegye, és kérte Isten áldását életére, szolgálatára, családjára.

Köszöntötték Kálmán Dánielt Forró Zsolt balatonfőkajári, Verebélyi Zoltán csajági és Szabó Gergely küngösi polgármesterek. Az Aranyalma Református Általános Iskola, Óvoda és Mini Bölcsőde vezetője, Máhrné Imrei Mária szóban, az intézmény kórusa énekmondással kért áldást nagytiszteletű úr szolgálatára.
A Balatonfőkajári Gyülekezet főgondnoka és a presbitériuma is köszöntötte a beiktatott Kálmán Dánielt.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. December 01., Friday,
Elza napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 9734
Összesen 2009. június 2. óta : 38483735