Még tart a ma

Márton Gergely, 2023-11-18 07:51:14

Kiállítás nyílt Hegedűs Loránt püspök életéről halálának tizedik és a Károli Gáspár Református Egyetem alapításának harmincadik évfordulója alkalmából a leányfalui Ravasz László-emlékházban. Az időszakos tárlat november 11-i megnyitóján Steinbach József püspök úgy fogalmazott, hogy a néhai egyházvezető életét bemutató kiállítás elevenné teszi egész küldetését, ami ma is ugyanúgy aktuális számunkra: minden problémánkra egyedül Jézus Krisztus a megoldás.

Palást és íróasztal, Hidas református templomának Mózes-széke, Ravasz Lászlóval folytatott levelezése, az 1965-ös beiktatási prédikációjának hanganyaga, fotók, tárgyi emlékek.

A november 11-én megnyílt, Hegedüs Loránt püspök életét bemutató kiállításon az egyházvezető szolgálatát bemutató tablók vezetik a látogatót.

A kiállításmegnyitóra a népes közönség mellett eljött a néhai püspök felesége, Hegedűs Lórántné Illés Zsuzsanna, és a család számos tagja.

A kiállítás kurátorai köszöntötték a megjelenteket.

Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna köszöntőjében elmondta, hogy az édesapja életét, szolgálatát így bemutató kiállítás még nem volt. Köszönetet mondott az emlékháznak a tárlatért, hogy „ellengravitációsan gondolkodnak, mert annyi lehúzó erő van, és úgy gondolom, hogy édesapám ilyen ellengravitációs ember volt, de az ő emlékének ápolásához szükség van azokra, akik észreveszik, hogy milyen láng volt ő”. Kifejezte reményét, hogy ez a kiállítás is része lehet az ebben az évben elindult rehabilitációs folyamatnak, amelyet ha sikerül végigvinni, akkor a kirekesztés után megtörténhet Hegedűs Loránt méltó befogadása a református egyházban.

Ifjabb Hegedűs Lóránt köszönetet mondott Steinbach Józsefnek, akinek mindvégig testvéri maradt a viszonya édesapjával és azt, hogy a posztumusz megjelent köteteit a Dunántúli Református Egyházkerület lelkipásztoraihoz eljuttatta, és így tovább élhetett a közegyházban a szellemi öröksége és hagyatéka. Ő is kiemelte, hogy valóban elkezdődött egy rehabilitációs folyamat, amelynek meghatározó aktusa a szárszói zsinaton megtörtént. „Mindig fontosnak tartotta, hogy ha az ember kiáll a maga igazáért, akkor azt a legfőbb igazság mércéje alatt tegye, és ha esetleg a saját igazságunk nem találkozik az abszolút örökkévaló isteni igazsággal, akkor az embernek le kell vonnia a megfelelő konzekvenciát” – emlékezett vissza édesapjára. Édesapja fontosnak tartotta, hogy a keresztyén hitvalló emberek küzdjenek azért, hogy az isteni-szellemi-erkölcsi értékrendet képviselők kerüljenek többségbe a társadalmi közakaratképzés folyamatában, és kerüljenek lehetőség szerint vezető pozícióba. Ifjabb Hegedűs Lóránt is megköszönte a kiállítás lehetőségét, családja nevében egy Ravasz László- szobrot ajándékozott az emlékháznak.

„Vigyázzatok, testvéreim, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől hitetlen és gonosz szívvel. Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy a bűn csábítása közületek senkit meg ne keményítsen. Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk” (Zsid 3,12-14). Steinbach József püspök megnyitó beszédének bevezetőjében megfogalmazta, hogy a kiállítás címe, „Még tart a ma”, felidézi a Zsidókhoz írt levél idézett szakaszát, másrészt hálát indítóan elevenné teszi számunkra Hegedüs Püspök úr egész küldetését, odaadó szolgálatát, életének lényegét. Mindeközben emlékeztet bennünket arra az 1991-ben megjelent nyilatkozatára, amiben kijelölte a református egyház számára az új lehetőségek között nemcsak a belterjes egyházi, hanem a Krisztus evangéliumából következő egyetemes útirányt, ami ma is döbbenetesen aktuális: „Eljuttatni az embereket Isten feleslegességének tudatától Isten nélkülözhetetlenségének tudatáig”.
Az ige arra int bennünket, hogy vigyázzunk, el ne szakadjunk az új és örök életet ajándékozó Istentől, akitől egyedül teljesedhet ki az emberi élet: „És buzdítsuk egymást erre a hitre, kitartásra, erre az értelmes, boldog, tartalmas szolgáló életre” – mondta a püspök kiemelve, hogy ezt nem lehet halogatni.

Az idézett ige summázza a püspök életét. A kiállítás ezt tárja elénk Hegedüs Loránt legfontosabb szolgálatait megjelenítve. Hegedűs Loránt prófétai és tanítói karizmát kapott: figyelmeztette nemzedékét, hogy senki se szakadjon el az élő Istentől gonosz és megkeményedett szívvel, hanem minden körülmények között végig szilárdan megálljon, amíg tart a ma. Ehhez a tanítói karizmához párosult a prófétai szenvedélye és munkabírása. Felismerve az idők jeleit tudta, hogy mikor mit kell megtenni: „Olyan munkát kellett elvégeznie, amit csak akkor, ott, és ő végezhetett el az Istentől kapott talentumaival”. Ilyen munka volt például a református intézményrendszer újbóli kiépítése, az ingatlanok visszaigénylése, a Károli Gáspár Református Egyetem megalapítása.

Steinbach József kiemelte Hegedüs Loránt tanítói szolgálatát, amit megjelent műveiben is megmutatott. „Híres előadásainak gyűjteménye, a Jézus és Európa című kötete több mint tanítás, a legmagasabb értelemben végzett misszió, miszerint minden humán és reál terület alfája és ómegája Jézus Krisztus” – mondta hozzátéve, hogy ezzel hidat épített az evangélium és minden tudományterület között, bizonyítva, hogy az evangélium egyetemes, minden területet átölelő, minden embert érintő örömhír.
Méltatta Hegedüs Loránt evangéliumi, buzdító karizmáját. Úgy buzdított, hogy evangelizált, megtérésre hívott. Így pásztorolta gyülekezeteit, egyházát, Kárpát-medence és világszerte az egész magyarságot, a lokalitás és a globalitás értelmes összefüggéseiben. Pásztorolása kiterjedt az ökumenikus kapcsolatokra is, amelynek csúcsa II. János Pál pápa látogatása volt.

Hegedűs Loránt igehirdetői munkásságát elismerve Steinbach József elmondta, hogy mindent azért kutatott, olvasott, hogy Jézus Krisztus örök érvényű üzenete minél aktuálisabban szólalhasson meg. Igehirdetéseiben úgy tette érthetővé a legnehezebb bibliai részeket is, hogy azokban mindig felragyogott a csodálatos felismerés, hogy minden probléma az istenkérdésig és az egyetlen megoldásig, Jézus Krisztusig radikalizálódik.
„Tíz év után egyre erőteljesebben adok hálát ezért a géniusz püspökünkért, akinek az életműve felkészített és folyamatosan tanít bennünket arra, hogy a mostani időkben csak úgy lehet, csak úgy szabad, csak úgy méltó helytállni és szolgálni, ahogy ő tette” – mondta a püspök, majd személyes találkozásaikat idézve mondta el, mi mindent tanult Hegedüs Loránt püspöktől. „A vele való találkozás életmeghatározó volt mindannyiunk számára. Istent dicsőítjük Hegedűs Loránt püspökünkért, mindazért, amit az Úrtól őrajta keresztül kaphattunk” – zárta gondolatait Steinbach József püspök köszönetet mondva a kiállításért.

A kiállításmegnyitón fellépett Erdei József előadóművész és Varga Katica krónikásénekes. Hegedűs Gyöngyi, a néhai püspök lánya édesapjára emlékezve saját prózai és verses művét olvasta fel, valamint felolvastak Hegedűs Loránt 1990-ben megjelent tanulmányából, amelyet a rendszerváltás egyházat érintő vonatkozásairól írt.

A tárlat január 26-ig látogatható Leányfaluban a Ravasz László Emlékházban.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. June 24., Monday,
Iván napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 25955
Összesen 2009. június 2. óta : 41210140