Közösen munkálni a test növekedését

Márton Gergely, 2023-11-23 07:01:43

A csőszi reformátusok november 18-án adtak hálát az Úrnak gyülekezetük múltjáért, a 15 évvel ezelőtt kezdődött, és mostanra felépült gyülekezeti házért, a megújult parókiáért, a templom felújított héjazatáért és a temetőben végzett munkákért. Az ünnepi istentiszteleten igét Steinbach József hirdetett: „Krisztus teste az egyház, Ő a feje, mi a tagjai, akik az Őtőle kapott adottságaikkal szolgálunk egységben. Példát kell mutatnunk ebben a halálosan megosztott, háborúskodó világban, hogy egyek tudunk lenni, hogy együtt tudjuk megjeleníteni az egyetemes örömhírt, a megváltás Evangéliumát.”

A Csőszi Református Egyházközség összetartó, testvéri-baráti, élő és élni akaró közösség. Tisztelettel vannak a múltjuk iránt, amit a tavaly templomukban elhelyezett márványtábla is bizonyít. Rajta az 1900-tól náluk szolgált lelkipásztorok neveivel, emlékeztetve arra, hogy történetük nem most kezdődött. Hűséges elődök építették Isten kegyelméből közösségüket, s most ők teszik ezt a jövő reménységével.

Erős akarattal, az Úr vezetésével újították meg épületeiket. Állami támogatással és a hívek jelentős adományainak köszönhetően felépült a gyülekezeti házuk, megújult a parókia épülete, a templom héjazata. Hosszú utat tettek meg idáig. Fiatalok és idősebbek együtt dolgoztak, hitben, imádságos szeretetben küzdötték le a nehézségeket, miközben az épületeiket újították, aközben a lelki házuk is épült.

November 18-án múltjukért, reményteli jövőjükért és a 15 éves munkák lezárásáért adtak hálát.

Igét Steinbach József hirdetett: „Hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus, akiből az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle ízületek segítségével úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön szeretetben” (Ef 4,15-16).

Pál apostol az egyház titkáról szólva használja az „egyház mint Jézus Krisztus teste” szemléletes képet. Áldott bizonyosság, erőforrás és vigasztalás, hogy minden hívő testvér, gyülekezet a Krisztus testének tagja. Egy csodálatos egység jön létre ebben a testben, a fej, Jézus Krisztus által, amiben minden tagra szükség van.
A püspök az ige alapján szólt Krisztus testének a tagjairól, rólunk. Az apostol hangsúlyozza, hogy minden egyes tagnak megvan a maga adottsága, talentuma, hogy a saját, Istentől kapott ajándékaival szolgáljon azon a helyen, ahová Isten állította. „Azt kérdezi Isten igéje, hogy mi a te konkrét szolgálatod ebben a gyülekezetben?” – tette fel a kérdést Steinbach József hozzátéve, hogy a csőszi gyülekezet fejlődését látva itt sokan tudják, hogy milyen karizmát kaptak az Úrtól, és látható módon, egészen konkrét feladatokban szolgálnak vele.

A püspök szólt a fejről, Jézus Krisztusról is, aki egyben tartja a testet a Szentlélek erejével. Ezt kifejtve fogalmazta meg, hogy a világ rossz, szétszabdaló hatásai ellen rendszeres gyülekezeti, testvéri alkalmakon lehet és kell újból és újból erősödni: „Krisztus-hatásra van szükség, talán nem túlzok, ebben az Istentől eltávolodó világban, különben a széthúzás, az ellenségeskedés győzi le a Krisztus testének egységét”. A püspök kiemelte az egység fontosságát. Ebben a szétdarabolt világban, a gonosz minden támadása ellen Jézus Krisztus az egyetlen igaz garancia arra, hogy egyek lehetünk az Ő egyházában: „Kedves Testvéreim, egy elidegenedő világban milyen nagy ajándék az, hogy mi átélhetjük a közösséget egymással, mert átélhetjük a közösséget a feltámadott Jézus Krisztussal, az egyház fejével”.

Az apostoli képet követve, Steinbach József a tagokról és a fejről elmondottak után szólt a testről, az egyházról. Az egyház Jézus Krisztus által összefogott szolgáló tagokban egy, szent és egyetemes. Felekezeti megosztottságokon felül is egy a Jézus Krisztusban, a maga tökéletlensége ellenére is szent, és egyre inkább azzá válik, mert Isten Jézus Krisztus tökéletessége, megtisztító szeretete által tekint ránk, és egyetemes, mert az örök üzenetet, az Evangéliumot hirdeti.
„Kedves csőszi Testvérek, most, amikor hálát adunk a megújult templomért, a teljesen kész gyülekezeti házért, a temetőben elkészült munkálatokért, soha ne felejtsük el, hogy mindezt azért kaptuk, hogy növekedhessünk Jézus Krisztusban” – zárta igehirdetését Steinbach József.

Az elhangzott igére felelve Imre Bálint, a Mezőföldi Református Egyházmegye esperese imádságban adott hálát Istennek a Csőszi Református Gyülekezetért, Krisztus épülő, erősödő tagjáért.

A hálaadó alkalmon Deák Péter helyettes lelkipásztor üdvözölte az ünneplő gyülekezetet, az egyházkerületi és egyházmegyei elöljárókat, a lelkipásztortársakat – kiemelten a korábban Csőszön szolgált lelkészeket és családtagjaikat ­– valamint a meghívott vendégeket. 

Szabó Gábor egyházkerületi presbiteri főjegyző az egyházkerület elnöksége és gyülekezetei nevében köszöntötte a csőszi református közösséget. A talentumok példázatát hozva a gyülekezet elé elmondta, hogy ez az ünnep alkalom arra, hogy hálát adva a megújult épületekért számot vessenek arról, miként sáfárkodtak a rájuk bízott talentumokkal: „Istennek további terve van veletek. Volt valamitek, hozzátettétek mindazt, ami tőletek tellett, és most mindezt együtt kapjátok vissza, hogy tovább sáfárkodjatok vele”.

Fodor Lászlóné presbiter a gyülekezet életére visszaemlékező szavait követően Vass Edit Szeréna, a gyülekezet 2001 és 2011 közötti lelkipásztora elevenítette fel a 15 évvel ezelőtt megkezdett munkákat, azt, miként mutatta az utat az Úr, és vált az elképzelés az Ő segítségével, a gyülekezeti tagok áldozatkészségének köszönhetően tetté.

A folytatásról a gyülekezet lelkipásztora, Deák-Vaizer Viktória beszélt. Szólt a pályázatokról, amik segítették a munkálatokat, és kiemelte a gyülekezet odaadó, adakozó, tevékeny szolgálatát, aminek köszönhetően saját erőből számos egyebet tudtak megvalósítani. A felsorolt adatokon túl a gyülekezet megtartó, reményteli jövője a fiatalok számának növekedésében van – mondta – Istennek hála egyre több az ifjúsági alkalom, egyre többen keresik az Úr közelségét a gyülekezetben.

A gyülekezet és a lelkészházaspár nevében Deák Péter mondott köszönetet mindenkinek, aki segítette a beruházások megvalósítását, az adakozóknak, a munkákban önként segítőknek, Magyarország Kormányának, az egyházkerületnek és az egyházmegyének a támogatást.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. March 01., Friday,
Albin napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 4664
Összesen 2009. június 2. óta : 39578318