Legyetek Isten szeretetének követői és követei

Márton Gergely, 2023-12-05 07:42:31

December elsején átadták a Litéri Református Általános iskola új épületét. Igei köszöntőt mondott Steinbach József püspök: „Krisztus önmagát adta értünk, hogy nekünk ne kelljen „beáldoznunk” egymást, hogy adassék nekünk a szeretetnek az a merészsége, bátorsága, hogy akkor is tudjunk szeretni, ha szeretetünkkel visszaélnek, vagy ha nincs azonnal viszonzás. Az iskola feladata, hogy ezt az önzetlen krisztusi szeretetet továbbadja a rájukbízott gyermekeknek”. Köszöntötte a beruházást Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is.

A litéri iskola 2012-től működik a helyi református gyülekezet fenntartásában. A korábban megkezdett folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a település oktatási intézménye egyre korszerűbb körülményekkel várta a litéri, királyszentistváni és környékbeli diákokat. A keresztyén szellemiségű nevelésben és minőségi oktatásban évről évre egyre több diákot részesíthettek, jelenleg 246 tanuló jár hozzájuk. Ezért szükségessé vált a tantermek bővítése. Ehhez egy régi épület elbontásával új épületegység építésébe fogtak.

A tervezés már 2016-ban elkezdődött. Hosszas egyeztetés és előkészítés, a nehézségek leküzdése után állami támogatásnak köszönhetően 2022. novemberében megtörtént az ünnepélyes alapkőletétel.
Az 1,3 milliárd forintos kormányzati támogatásból az új épület elkészült. Ünnepélyes átadására 2023. december elsején került sor.

A megjelent egyházi, közigazgatási vezetőket és a környékbeli református iskolák képviselőit Gyenes Viktor, a Litéri Református Általános Iskola igazgatója köszöntötte.

„Legyetek tehát Isten követői mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként” (Ef 5,1-2). Steinbach József püspök hálaadó áhítatában a példaképek, a követendő minták, értékrendek fontosságát emelte ki: „Olyan példáink vannak, akik tévelygő úton a szakadék felé vezetnek bennünket, vagy olyan mintáink vannak, akik világos, egyenes, biztos irányt adnak, amelyek a boldog, üdvösséges megérkezés felé vezetnek?” A püspök rámutatott, hogy az Ige egyértelműen megmondja, hogy ki a példa, kit kell követni: az Élet Istenét, aki Jézus Krisztusban megmutatta szeretetét, aki csak jót akar nekünk, azt, hogy bőségben, örömben éljünk. „Egy református oktatási intézmény nem semleges. Konkrétan kimondja, hogy ki a példa, kit kell követni, mi az érték, mi a norma” – fogalmazta meg a küldetést Steinbach József hozzátéve, hogy Isten követése nélkül nincs igazi szeretet, ami nem a gyarló, önző emberi, hanem a mindent átölelő, másokra figyelő krisztusi szeretet.

Az egyházi iskolák feladata, hogy hitben neveljék, oktassák a rájuk bízott gyermekeket, hogy az isteni örök értékrend szerint elhintsék a magot a legfogékonyabb korosztályban: „Micsoda felelősség, öröm és lehetőség, hogy Isten itt, Litéren is gyermekeket bízott ránk, hogy az életüket meghatározhatjuk, hogy adhatjuk ezt az életüket kiteljesítő, krisztusi szeretettel teli irányt ”.

A püspök kiemelte a szeretetben való nevelés fontosságát, a gyermekekkel való közös hang megtalálását, azt, hogy minden tantárgy átadását hassa át az isteni szeretet, a bizalom. Végezetül Isten áldását kérve a litériekre hívta őket Krisztus követésére, hogy szeretetben járva tudják a gyermekeket nemcsak oktatni, hanem terelni is: „Járjatok szeretetben, és nemcsak Isten követői legyetek, hanem Isten követei, itt Litéren, ebben az általános iskolában is. Ez az élet értelme, szépsége, öröme, boldogsága, magva, tágassága. Áldott legyen az Isten ezért”.

Áldó imádságot mondott Máté László, egyházkerületi lelkészi főjegyző és Udvardy György, veszprémi érsek.

„A hit nem könnyűvé teszi a dolgokat, hanem lehetségessé” – kezdte ünnepi beszédét Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Felidézte a litéri református oktatás történetét kiemelve, hogy iskolát az épít és az újíttat fel, aki bízik Istenben, bízik a jövőben. A Habsburgok Magyarországán nem volt egyszerű megmaradni reformátusnak és nagy bátorság, erő kellett ahhoz is, hogy a kommunizmus diktatúrája után itt, ezen a településen is újraindulhasson ez a küldetés. Úgy fogalmazott, hogy ma, amikor a keresztény alapokon felépült nyugati világ fundamentumait fel akarják számolni, különösen fontos megemlékeznünk az elődök kitartásáról: "Ha meg akarunk maradni magyarnak, meg kell őrizni keresztény hitünket, tovább kell adni őseink örökségét, a kor lehetőségeivel okosan gazdálkodva hozzátenni a magunkét is". A miniszter elmondta, hogy olyan épület valósult meg Litéren másfél milliárd forintos kormányzati támogatásból, amely bárhol máshol is megállná a helyét a világban. A beruházás egy új kezdet lehetőségét adja az iskolának, hogy a tantestület, a diákok számára huszonegyedik századi eszközök álljanak rendelkezésükre küldetésük teljesítésére.

Köszöntötte az ünneplőket Kontrát Károly, országgyűlési képviselő is, aki elmondta, hogy örömmel támogatta a beruházást. Méltatta a gyülekezet, az iskola vezetésének kitartását, amivel véghezvitték az elképzelésüket. Emlékeztetett arra, hogy körzetében számos református oktatási-nevelési intézmény épülhetett, újulhatott meg kormányzati támogatásból. Kiemelte, hogy a litéri iskola bővítése azért is fontos, mert a település lélekszáma folyamatosan gyarapodik.

A község egésze gazdagodott ezzel a beruházással, mondta Osváth Örs polgármester köszöntőjében.

„Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk.” Szabó J. Róbert esperes, a litéri gyülekezet lelkipásztora a 126. Zsoltár szavaival üdvözölte a megjelenteket. Köszönetet mondott Magyarország Kormányának és a Dunántúli Református Egyházkerületnek a támogatásért, ügyük képviseléséért, valamint a tervezőknek, kivitelezőknek a gyors és pontos munkavégzésért.

Gyenes Viktor igazgató elmondta, hogy a mintegy 1200 négyzetméteres, kétszintes, klimatizált épületben öt tanterem kapott helyet. Kialakítottak ebédlőt, fejlesztő szobát, irodahelyiségeket, mosdókat, tanári és igazgatói szobát, aulát és galériát.

Az ünnepségen szolgált az iskola énekkara, zenészei, diákjai és a korábbi diákokból alakult zenekar is.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. March 01., Friday,
Albin napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 5039
Összesen 2009. június 2. óta : 39578693