Teljetek meg Lélekkel

Márton Gergely, 2024-01-24 07:23:42

A dadi reformátusok egy új, korszerű, nagy befogadóképességű sportcsarnokot álmodtak iskolájukhoz. Magyarország Kormánya és a Dunántúli Református Egyházkerület támogatásával, valamint saját forrás bevonásának köszönhetően megvalósulhatott álmuk. A január 20-i, hálaadó istentisztelettel egybekötött ünnepi átadáson Steinbach József püspök úgy fogalmazott: „amikor betölt Isten Lelke, akkor lesz igazzá az a csoda, hogy merünk az Isten akarata szerint álmokat álmodni”.

„Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég...” – az Úr ezen kijelentése fogadja a Dadi Sportcsarnokba betérőt. A községben több száz éves múltra tekint vissza a református oktatás. 2007-ben indulhatott el újra a keresztyén nevelés a településen. Azóta komoly szakmai fejlődésen ment át az intézmény, amit bizonyit az is, hogy az iskola létszáma megduplázódott. A régi épületükben nem volt alkalmas tornahelyiség, többek között ezért is vált szükségessé egy új, modern tornacsarnok.

A sportcsarnokban tartott ünnepi átadón Szűcs Attila presbiter, a dadi presbitérium építési bizottságának vezetője elmondta, hogy a dadi reformátusok Isten kegyelméből mindig mertek nagyot álmodni. Felidézve a csarnok létrejöttét elmondta, hogy 2007-ben olyan iskoláról álmodtak, amely „mágnesként vonzza a minőségi alapfokú oktatást igénylő szülőket és gyermekeiket és az ismeretanyag mellett egy olyan hitbéli értéktöbblettel is felruházza az itt tanulókat, amely majd segíti őket az élet útvesztőiben való eligazodásban”. Ehhez álmodták meg a sportcsarnokot, aminek megvalósítása – hosszas előkészítés után – a Magyar Kormány támogatásából 2021-ben kezdődhetett el.

„Ebben az ünnepi, számunkra, dadiak számára történelmi pillanatban arra buzdítjuk az iskola diákjait és tanárait, hogy álmodják tovább a dadi református oktatás nagy múltra visszanyúló nemes hagyományait. Mi, a mostani építők arra buzdítjuk a diákokat és a tantestületet, hogy legyenek itt, a Dadi Református Iskolában az álmok álmodói és megvalósítói” – mondta. Köszönetet mondott Magyarország Kormányának és a Dunántúli Református Egyházkerületnek a támogatásért, az önkormányzatnak és minden résztvevőnek a segítségért.

A beszédet követő hálaadó istentiszteleten Steinbach József püspök hirdette Isten igéjét: „Teljetek meg Lélekkel” (Ef 5,18).
Annyi mindennel tele van életünk ebben a felgyorsult világban, hogy ott szinte már nincs is helye az Isten Lelkének: „Ahhoz, hogy betölthessen bennünket Isten éltető és hitébresztő lelke, ahhoz meg kell üresíteni magunkat…kivetni magunkból, ami fölösleges, ami nem hagy helyet az élő Isten számára, amelynek nyomán aztán az életünkben sok áldás és érték töltheti ki ezt a helyet” – mondta.
Kiemelte, hogy a tornacsarnok nem önmagáért épült, azért valósult meg, hogy itt is Isten országa épülhessen, hogy egyre többek élhessék át Isten éltető, hitébresztő, életünket teljesen betöltő Lelkének munkáját.

A teljes Igére mutatva mondta, hogy Isten Lelke a józanság lelke. Ebben a világban élve akarjuk ezt a világot megtölteni a mennyei világ gazdagságával. Őhozzá imádkozva, a realitások talaján tapasztalhatjuk meg azt a csodát, hogy a lehetetlen lehetségessé válik, amiként ez a csarnok is megvalósulhatott.
„Kedves Dadiak! Ti megtapasztaltátok ezt a betöltekedést” – mondta hálát adva a gyülekezetért, az építkezés mozgatójáért, Szűcs Attiláért, az önkormányzatért, a régióért és annak vezetőiért, a kormányzat támogatásáért, a megvalósításban résztvevőkért, hozzátéve, hogy ez a sportcsarnok
a Lélek építő színtere is lehet.

Az istentiszteleten imádságos szolgálattal vett részt Kacsora Szabolcs, dadi lelkipásztor és Máté László, egyházkerületi lelkészi főjegyző.

Köszöntötte a beruházást Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó. „Hit nélkül nem megy” – fogalmazta meg a sportolói pályafutása alatt megtapasztalt, az élet minden kihívására érvényes igazságot. Párhuzamot vont az aranyérem megszerzése és a tornacsarnok felépítése között: „Miként a dobogó tetején sem csak én, hanem az egész ország állt, úgy ez sem a megálmodóinak épült, hanem Dadnak és Magyarországnak” – mondta, majd sok ilyen álmot és álmodót kívánt még hazánknak.

"155 éve a dadiak hoztak egy döntést, iskolát alapítottak. Ennek a döntésnek, az elődeinktől örökölt kitartásnak, hitnek eredményeként állunk ma itt, és ünnepelünk” – mondta Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő, méltatva a Dadi Református Egyházközség iskolájukért végzett helytállását.

Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár úgy fogalmazott, hogy Dadon egy élő és összetartó közösség van, és ennek a közösségnek az ereje csodákra képes. A csarnok létrejöttével kapcsolatban Pál apostol korinthusiakhoz írott levelét idézve mondta: A dadiak, a fenntartó egyházközséggel közösen álmodva elültették a magot, a kormány a forrást adta, a kivitelezők létrehozták, azaz öntözték a magot, de a gyarapodást, a növekedést Isten adja.

„Nem mindegy, kikre bízzuk a gyermekek nevelését, oktatását. Kiemelten fontosnak tartjuk a történelmi egyházaink szerepét, amelyek felhívják a figyelmünket, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével is" – mondta az államtitkár, majd átadta a csarnok jelképes kulcsát a helyi diákoknak.

Az ünnepi alkalmon énekszolgálattal vett részt a Cantabile Énekegyüttes, verssel, tánccal dadi diákok, bemutatót tartott a bokodi Schön Marti és művészkerékpáros csapata is.

A tornacsarnok hasznos alapterülete 1.696 m2, rendezvények esetén 615 fő maximális befogadó képességgel. Multifunkcionális küzdőtere többféle sporttevékenység lehetőségét biztosítja. Kialakítottak benne öltözőket, szertárat, vizesblokkokat. Elsősorban a helyi tornaóráknak, de sportszakköröknek és sportegyesületeknek is helyt ad a tornacsarnok, valamint vármegyei sportrendezvényeknek is teret tud biztosítani a későbbiekben.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. March 01., Friday,
Albin napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 3994
Összesen 2009. június 2. óta : 39577648