Üléseztek a kerület vezető testületei

Márton Gergely, 2024-03-22 07:25:01

Tapolcán, a protestáns templomban ülésezett a Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése és Tanácsa. A Közgyűlés a Pápai Református Teológiai Akadémia rektori megbízásának kezdeményezéséről döntött, a Tanács pedig a kerület és intézményeinek költségvetését tárgyalta.

A Tapolca és Vidéke Református Társegyházközség volt a házigazdája az Egyházkerületi Közgyűlésnek és Tanácsülésnek. A közelmúltban megválasztott Kóródiné Demeter Orsolya lelkipásztor vezette gyülekezet nagy szeretettel fogadta a tanácskozás résztvevőit.

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése Szabó J. Róbert esperes imádságos áhítatával kezdődött. Steinbach József püspök bevezetőjében szólt többek között arról, hogy az idei esztendő egyházunkban az élő Ige éve.

„Hangsúlyozva és megtapasztalva újból és újból azt a csodát az egyéni csendességben, a családban, gyülekezeteinkben, hogy mit jelent az, amikor a Biblia holt betűje megelevenedik, az megszólít bennünket” – mondta hozzátéve, csoda megtapasztalni azt, hogy Isten Igéje élő, ható, ami elválasztja egymástól az Istennek tetsző és nemtetsző dolgokat, utat mutat, biztat és vígasztal. Áldott legyen Isten, hogy Jézus Krisztus, a testet öltött Ige feltámadott a halálból – ebben a nehéz esztendőben jó újból és újból ebben az örömüzenetben erősödni, erre világít rá az élő Ige éve. A püspök elmondta, hogy idén minden egyházkerületi alkalom e téma köré szerveződik. Felidézte a közelmúltban megtartott gondnoki konferenciát, aminek a fő témáját is ez adta. Hálával szólt arról, hogy a kerület gyülekezeteiből nagy számban vettek részt ezen az alkalmon.
A püspök az élő Ige éve kapcsán hangsúlyozta az imádság fontosságát. Imádkozzunk Istenhez, hogy őrizzen meg minket egységben, erősítsen meg az egyházunkért való felelősségünkben, hűségünkben, békességben, adjon bölcsességet a szóláshoz és a hallgatáshoz.

Tájékoztatta a Közgyűlést a június 21–23. között Tatán megrendezésre kerülő Református Egyházi Napok Dunántúl szervezési munkáiról. A 36. Zsoltár üzenete adja az idei REND fő témáját. Élni jó, az Úrban élni jó, ez hangoljon örömre bennünket, hogy másokat is örömre hangoljunk. A szervezőbizottság tartalmas, gazdag programot állított össze, az előzetes felhívás hamarosan eljut minden gyülekezethez. „Ahogy két éve Pápán, úgy most is adott az a lehetőség, hogy saját intézményeinkben legyünk, saját magunkat mutassuk meg, a Tatai Református Egyházközség épületeiben, valamint az ehhez kapcsolódó köztereken” – emelte ki a püspök.
Tájékoztatást adott a kerületet érintő befejezett, folyamatban lévő és tervezett beruházásokról. A jövőben csak saját forrásokra lehet számítani, a kerület stabil költségvetése megfelelő tartalékot biztosít erre. Steinbach József köszönetet mondott a hivatal munkatársainak, kiemelve Mátrai Lászlóné gazdasági vezető, Farkas Gergely tanácsos úr és Forrai Beatrix munkatárs szolgálatát.

Tárgyaltak a Pápai Református Teológiai Akadémia rektori megbízásának kezdeményezéséről. A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése titkos szavazással döntött arról, hogy megbízza a fenntartó Dunántúli Református Egyházkerület elnökségét, hogy Dr. Németh Tamásnak a rektori címéről való lemondására tekintettel, a Pápai Református Teológiai Akadémia Szenátusának határozata alapján, Dr. Balla Ibolya rektori megbízását kezdeményezze a Köztársasági Elnöknél.

A Közgyűlés után összeült az Egyházkerületi Tanács is, akik a költségvetést tárgyalták. Mátrai Lászlóné gazdasági vezető részletes tájékoztatást adott a kerület bevételi és kiadási összegeiről, ismertette a gazdálkodás alapjait képző adatokat.
Elmondta, hogy a többéves felelős gazdálkodás eredményeként hitelmentes, jelentős tartalékkal rendelkező tervezetet tudtak összeállítani. A Tanács elfogadta a költségvetést, annak végrehajtását elrendelte.
Steinbach József püspök és Dr. Nemes Pál kerületi főgondnok is hangsúlyozta, hogy jelentős tartalékot úgy tudtak képezni, hogy a kerület minden feladatát ellátta, sőt a missziós és a samaritánus alapot is elindította, miközben bérnövekedést is tudtak biztosítani és az egyházmegyék is 20%-kal megemelt büdzsével tervezhetnek.  A megtakarítás alapot biztosíthat a jövő elképzeléseinek megvalósítására.

A Tanács ezután a kerületi intézmények költségvetését tárgyalta és fogadta el. Elhangzott, az elmúlt évek beruházásai után a fő feladat most a működtetés. Az intézmények gazdálkodása kiegyensúlyozott, stabil költségvetéssel működnek.

A Tanács tudomásul vette a Nagykanizsai Református Egyházközség intézményátvételi szándékát, valamint döntöttek a Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” Alapfokú Művészeti Iskolájának telephely bővítéséről is.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. April 17., Wednesday,
Rudolf napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 3320
Összesen 2009. június 2. óta : 40154315