Isteni rendben és szeretetben

Márton Gergely, 2024-03-26 09:59:36

„Egy református iskolában a rendnek és a szeretetnek kell érvényesülnie, hogy nevelni tudják a gyerekeket az Úr tanítása szerint, mert ez a helyes. Egy mindent megkérdőjelező világban olyan jó tudni, hogy itt van egy biztos irány, egy biztos értékrendszer, amit az isteni szeretet tölt meg, tehát ez nem egy rideg rend, nem egy rideg értékrendszer” – mondta Steinbach József püspök március 21-én a Csopaki Református Általános iskola megújult épületének átadásán. A beruházás a magyar állam és a református egyház közel egy milliárd forintos támogatásának köszönhetően valósulhatott meg.

Csopakon 2012-től az iskola fenntartói feladatát a Csopak-Paloznaki Református Társegyházközség végzi. Munkájukat igazolja, hogy a gyermeklétszám folyamatosan emelkedik, mára közel 200 diák jár hozzájuk. A gyülekezet az önkormányzattal karöltve igyekezett mindig fejleszteni az infrastruktúrát.

A megnövekedett gyermeklétszám azonban nagyobb léptékű fejlesztést igényelt. Közel három évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy a 70-es években épült utcafront felőli szárny tetőszerkezetének felújításába fognak. A beruházás részeként kívül-belül megújult és új tantermekkel is bővült az épület.

Az elkészült beruházás ünnepélyes átadásán Igét hirdetett Steinbach József püspök.

„Tiszteld apádat és anyádat: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez: „hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön”. Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel” (Ef 6,1-4).

Amikor egy megújult református iskoláért adunk hálát, akkor hangsúlyozni kell: Isten szándéka, hogy jó dolgunk legyen; hosszú életünk, örök életünk, tehát a jólét mellett a jó lét. Pál apostol efezusiakhoz írt levele alapján fogalmazta meg a püspök, ha Isten szándéka ez, akkor a szülők és nevelők feladata az, hogy ezt a kiteljesedő életet isteni rendben és szeretetben munkálják. „Ebben a rendben ott van a fegyelem és az intés, a tisztelet és az engedelmesség, amik nélkül nem lehet normális, kiteljesedő életet élni” – mondta kiemelve a rend és a szeretet egységét, mert a rend csak úgy lesz teljessé, úgy lesz áldottá, hogy abban mindig Isten szeretete munkál. „Egy református iskolában mindkettőnek érvényesülni kell! A szeretet és a rend egysége úgy érvényesülhet itt, egy oktatási intézményben, hogy a gyerekeket az Úr tanítása szerint neveljük” – mondta a pedagógusoknak. Az Úr tanítása, vezetése pedig azt jelenti, hogy az életünk beáll az örökkévaló irányba, hogy teljes életű emberek legyünk, és mi magunk is ezt az életet tudjuk munkálni.

Engedni egymásnak az Úr félelmében, és így megtapasztalni az Úr áldását. A rendben és a szeretetben egyre inkább kiteljesedik az élet, egyre több lesz a mosolygó arc, és ezáltal egyre többeket hangolhatunk az örömre, hitre, szeretetre. Így legyen áldássá ez az iskola is, benne a gyerekekkel, pedagógusokkal és a szülőkkel.

Steinbach József püspök köszönetet mondott a kormány támogatásáért, valamint a településnek, a szülőknek és a gyülekezetnek a segítségért.

A hálaadó alkalmon imádságos szolgálattal vett részt Farkas Gergely elnökségi tanácsos és Máté László főjegyző.

„Nehéz három év van mögöttünk” – mondta köszöntőjében Huszár Péterné igazgató. Az építkezés során újabbnál újabb problémák merültek fel, amelyeknek megoldása több időt és forrást igényelt. Ez idő alatt a tanítás nem állt le, az iskola mellékszárnyainak tantermeiben, valamint a gyülekezeti házban tudták elhelyezni a diákokat. Az önkormányzat felajánlotta a település közösségi házát, amit szintén használtak. Most azonban már egy olyan modern épületben folytathatják a munkát, ahol minden adott a tudás és az értékek átadására. „Megmutathatjuk, hogyan kell a kultúra értékeit megbecsülni, a tanultakat érvényesíteni. Isten közelségében, biztonságos környezetben, újszerű módszerekkel, minőségi tárgyi és szellemi környezetben nevelni a gyerekeket” – mondta.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára hangsúlyozta, hogy az egyházi iskolák olyan lelki pluszt adnak a gyerekeknek, amely idővel megtérül. Elmondta, hogy országszerte közel 30 ezer pedagógus dolgozik egyházi oktatási intézményben, és összesen 260 ezer gyerek jár egyházi létesítménybe. Rámutatott, hogy ezekben az intézményekben nem csak tárgyi tudást, hanem hazafias és istenközeli nevelést is kapnak a diákok, amelyre nagy szükség van a mostani forrongó világban. A kormány az elmúlt bő egy évtizedben a közoktatás három fontos területén igyekezett jelentős előrelépést elérni: a tanítók és tanárok anyagi megbecsülésében, a nemzeti és keresztény gondolkodás és nevelés erősítésében, valamint a lepusztult épületállomány javításában. Az államtitkár az intézményfelújítások kapcsán megemlítette, hogy az egyházaktól elvett, majd visszaadott ingatlanokon túl az újonnan induló egyházi óvodák és iskolák épületeit is fel kellett újítani, ebbe illik bele a csopaki iskola is.

A térség országgyűlési képviselője, Kontrát Károly méltatta a beruházás kapcsán létrejövő és erősödő összefogást. Felidézte, hogy három éve vágtak bele a fejlesztésbe és a sok nehézség ellenére eljutottak oda, hogy a 200 csopaki diák 21. századi körülmények között folytathatja tanulmányait.

A templom és az iskola egy közösség életében összeköti a múltat és a jövőt, megalapozza egy falu közösségének hosszútávú fennmaradását testben és lélekben egyaránt. Ambrus Tibor, Csopak polgármestere hangsúlyozta, hogy településükön ez a két intézmény eggyé vált, hatása a közösségre megsokszorozódott.

A fenntartó gyülekezet lelkipásztora, Tislér Géza a három év tanúságát és üzenetét hangsúlyozta. Beszédét a retorika klasszikus szabályára építette:
Logosz: „Állításom, elkészült a Csopaki Református Iskola” – kezdte. Három év kemény munkája, kitartása, hite meghozta a gyümölcsét. Az iskola elkészült, a diákok birtokukba vették.
Pátosz: A hallgatósággal közösségben lévő szónok, akikkel – a szó eredeti értelme szerint ­– együtt szenved a célért. „Úgy mondják, a próbatételben ismerszik meg igazán a másik. Jól vizsgáztatok, tisztelt hallgatóim” – mondta a hallgatóság felé, akik között munkatársak, a kivitelezésben résztvevők foglaltak nagy számban helyet. Köszönetet mondott mindazoknak, akik felkarolták ügyüket: a Dunántúli Református Egyházkerületnek Steinbach József püspökön keresztül, a Magyar Állam támogatását Soltész Miklósnak, Kontrát Károlynak és a távollévő Gulyás Gergelynek, valamint Balog Zoltán püspöknek a Református Egyház segítségét.
Szintén hálával szólt a presbiterek, pedagógusok, dolgozók, szülők töretlen támogatásáról, kitartásáról, a település vezetésének támogató hozzáállásáról és a kivitelezők munkájáról.
Ethosz: Az iskola nevében szereplő ’református’ jelző hitelességéről szólva elmondta, hogy Csopakon növekszik a templomba járók száma, a népszámlálás is gyarapodást mutat. „De nemcsak erre gondolok. Hitelességünk, a magunk mai áldozatán túl, az előttünk jártak munkáján és teljesítményén is alapul” – mondta tisztelegve az elődök előtt. „Ha az emberek érzik, hogy az egyház jót akar, akkor nincs baj az ethosszal. A jóakarat mellé idővel hit társul, és amire annyira vágyunk, békesség!” – zárta gondolatait Tislér Géza kiemelve, hogy Csopakon ezt az utat járják.

Az ünnepségen az iskola énekkara és diákjai adtak zenés, énekes és verses műsort.

A beruházásnak köszönhetően egy modern, tágas és világos terekkel rendelkező épület lett az iskolások új otthona. A kivitelezés során szempont volt a használhatóság mellett a barátságos környezet kialakítása is. A falak fehérségét játékosan megtörő színek is ezt a célt szolgálják. Ennek egyik leglátványosabb része a színes üveggel díszített lépcsőház. A teljeskörű felújítás mellett az új emeleti részen helyet kapott egy felszerelt természettudományi szaktanterem, két tanterem, egy új igazgatói és gazdasági iroda és egy tárgyaló is.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. May 29., Wednesday,
Magdolna napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 7989
Összesen 2009. június 2. óta : 40779188