Engedni egymásnak a Krisztus félelmében

Márton Gergely, 2024-03-27 07:16:59

Március 23-án iktatták be hivatalosan a Kőszegi Református Egyházközség lelkipásztori szolgálatába Kisantal Zsuzsannát. A hálaadó alkalmon igét Steinbach József hirdetett: „Ott van egyház, ahol engednek Krisztusnak, engednek egymásnak a Krisztus félelmében”.

Bár már nem sokkal a reformáció elterjedése után megjelentek Kőszegen a reformátusok, de hamarosan elűzték őket a városból, ezért csak a XX. században tudtak egyházközséget alapítani a városban. Az egykori nevén Hunyadi Mátyás Katonai Alreál iskola (itt játszódik Ottlik Géza: Iskola a határon című nagysikerű regénye) tanárai alapították a nyugati szélen a református egyházközséget 1933-ban.

Kicsi, de lélekben erős, hűséges közösség alakult akkor, és ezt az örökséget viszik tovább azóta is.

A gyülekezet templomát 1996-ban szentelték fel. A modern épület illeszkedik az elsősorban középkori emlékeket felvonultató építészeti közegbe, köszönhetően a kőnek és fának, amiből épült.
Kör alakú, jurtára emlékeztető megjelenése mégis egyedi jelleget ad a reformátusok imahelyének.

Március 23-án nagyon várt eseménynek adott helyet ez a templom.

2023. május óta a Kőszegi Református Gyülekezetnek Kisantal Zsuzsanna személyében újra van lelkipásztora.
Tiszteletesasszony 2015. és 2021. között végezte el a teológiát Pápán, majd a Pápai Református Gyülekezetben volt hatodéves gyakornokként óvodalelkész. 2022. júniustól 2023. április végéig a Felsőörsi Gyülekezetben dolgozott segédlelkészként, meghallva Isten és a kőszegiek hívó szavát, innen érkezett a Vas vármegye nyugati szélén fekvő településre, ahol ezen a napon hivatalosan is beiktatták szolgálatába.

„Hála van a szívünkben, hogy ide, Kőszegre Isten egy olyan lelkipásztort vezetett, férjével, családjával együtt, akik Isten elhívott eszközei, és akikben látjuk a jövőt, a reménységet, Isten országának az épülését, itt ebben a gyülekezetben, ebben a gyönyörű városban.” Steinbach József püspök a beiktató, hálaadó istentiszteleten Pál apostol efezusiaknak írt leveléből hirdette Isten igéjét: „Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében… Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom.” (Ef 5,21,32)

Ott van egyház, ahol Jézus Krisztusnak, a feltámadott Úrnak engednek, ahol leborulnak Őelőtte és magasztalják Őt, ahol ebből öröm és szolgálat fakad. Jézus Krisztus a fej, akiben Isten az Ő szeretetében a golgotai kereszten mindent elengedett nekünk, értünk, és közelengedett bennünket magához, hogy Ővele közösségben legyünk, Őt követve éljünk szolgáló életet: „Jó rátok nézni, látni a szemetekben ezt az örömöt, ezt a reménységet, hogy Isten népe vagytok, akik vallják, hogy Jézus Krisztus a fej”.

Ott van egyház, ahol Krisztus félelmében a test tagjai engednek egymásnak. A püspök nyomatékosította, hogy ez az egymásnak való engedés, amely tudja Jézus Krisztust dicsőíteni, egyedül vesz el minden emberi félelmet és rettegést.
Engedni egymásnak az Úrban azt jelenti, hogy nem mindig nekünk kell győzni, felül kerekedni a másikon. A Krisztus-követés gyakran az alulmaradás képessége a közös ügyért. Isten mindent elengedett nekünk, mi is engedünk egymásnak a Krisztus félelmében: „Mennyire képtelenek vagyunk erre a mindennapokban, a konfliktusok között. Pedig ha tudnánk így engedni egymásnak, olykor alulmaradni a Krisztus ügyéért, akkor csodálatosan megtapasztalnánk a felemeltetés boldogságát”.
Engedni egymásnak az Úrban azt is jelenti, hogy engedni azt, hogy együtt szolgáljuk az Urat – ez is egy nehéz feladat. Tudjunk együtt buzogni az Urat szolgálva úgy, hogy a buzgárok ne oltsák ki egymást. Krisztus a fej, mi a tagjai vagyunk, és a végtagok között nincs különbség, mindegyiknek megvan az ugyanolyan fontos szerepe a maga helyén. Vegyük észre egymásban az értéket, buzdítsuk, bátorítsuk, erősítsük egymást.

Engedni egymásnak az Úrban azt is jelenti, hogy együtt, közösen hívogatni mindenkit az Úrhoz. Az evangélium egyetemes, mindenkinek szól, ezért összefogva, mindenki felé nyitottan kell hirdetnünk az örömhírt: „Kőszeg városa várja az Örömhírt, várja azt, hogy értelmesen megszólítsuk az embereket ebben a bizonytalan, vad és durva világban a szeretet boldog Evangéliumával”.
Engedni egymásnak a Krisztus félelmében – foglalta össze a püspök. Minden ettől függ, és ha ez adatott, akkor ott épülés van, ott áldás van. Ahol ez nincs, ott szűnni nem akaró konfliktusok, háborúságok és ennek nyomán sorvadás van. Pál apostolnak az egyház titkáról megfogalmazott gondolatai a társadalom minden szegmensére igazak: mindegyik csak úgy működhet, ha engedünk egymásnak a Krisztus félelmében.

„Tele vagyok reménységgel – ismerve lelkipásztorasszonyt, férjét, családját ­– szeretve az Őrségi Református Egyházmegyét, hogy itt Kőszegen egy új élet, új út kezdődik el, és épül az Isten országa, mert komolyan vesszük, hogy mit jelent engedni egymásnak a Krisztus félelmében.”

Szabadi István, az Őrségi Református Egyházmegye esperese köszönetet mondott a gyülekezetnek, a presbitériumnak, hűségükért, azért, hogy az elmúlt nehéz időkben is kitartottak. Szintén köszönetet mondott Dr. Balikó Zoltán és Pető Gábor lelkipásztoroknak, akik saját szolgálati helyük mellett itt is hirdették Isten igéjét.
Kőszeg a Dunántúli Református Egyházkerület végvára. Ahogy a város dicső hőseinek, úgy az utókor keresztyén híveinek is feladata, hogy ne csüggedjenek, mert küldetésük van ebben a városban. Ehhez a küldetéshez csatlakozott most Kisantal Zsuzsanna lelkipásztor is. Az esperes a gyülekezet pecsétjének és a templom kulcsának átadásával, valamint egy áldó igével hivatalosan is beiktatta őt a Kőszegi Református Egyházközség lelkipásztori szolgálatába.

Ezt követően a palástos szolgatársak is egy-egy igével kérték Isten áldását Kisantal Zsuzsanna életére.

Dr. Nemes Pál, egyházkerületi főgondnok a kerület gyülekezetei és elnöksége nevében köszöntötte a beiktatott lelkészt. Hálát adott Istennek, hogy Kisantal Zsuzsanna meghallotta Isten hívó szavát Kőszegre. Köszöntötte a gyülekezetet is, akik hosszú évek után végre ünnepelni jöhettek egybe.

Kőszeg nevében Básthy Béla polgármester üdvözölte örömmel a városban a lelkipásztort és családját.

Találjatok egymásra, egymást tanítva, egymástól tanulva – az egyházmegye nevében Dr. Juhász Sándor főgondnok kérte Isten áldását a gyülekezetre és a beiktatott lelkipásztorra.

A litéri reformátusok üdvözletét – ahol sok éven át volt a gyülekezet aktív, szolgáló tagja Kisantal Zsuzsanna és férje, Kisantal Tibor – Szabó J. Róbert litéri lelkipásztor, a Veszprémi Református Egyházmegye esperese tolmácsolta.

A Kőszegi Református Egyházközség nevében Dr. Lőrincz Zoltán és a gyülekezet gondnoka, Temesvári Tibor köszöntötte Kisantal Zsuzsannát.

Isten áldása kísérje szolgálatát és a gyülekezet életét.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. May 29., Wednesday,
Magdolna napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 7430
Összesen 2009. június 2. óta : 40778629