KÖNYÖRÜLJÉL!

Steinbach József, 2024-03-28 07:15:21

 

Könyörüljél!

 

Élő Isten, aki Atyánkká lettél a Jézus Krisztusban!

 

Magasztalunk Téged, mint teremtő, gondviselő és megtartó, valamint megváltó és szabadító Urunkat![1]

Magasztalásunkkal elismerjük, hogy csak Te vagy az Úr; múlt, jelen, jövő; élet és halál, egyház és világ Ura; Te vagy a történelem és az események Ura; csak Te vagy mindenek egyetlen Ura!

Magasztalásunkkal leborulunk Teelőtted, és csak Terád hagyatkozunk. Nincs emberi szó, nincs emberi bölcsesség, nincs emberi erő, amely megtarthatna és segíthetne, csak Te, megváltó Urunk.

Magasztalásunkban ott feszül a kérés: Ne hagyj a gonosz tőrébe esni,[2] hanem emelj fel, nézz le ránk, szakítsd fel az eget és szállj alá![3]

Magasztalásunk egyben bizonyosságunk megvallása is, hiszen mindenkor tudjuk, a Te szeretetedtől senki és semmi el nem választhat bennünket,[4] ezért Te megtartod népedet a világ kezdetétől fogva annak végéig,[5] sőt azon túl is.[6] Magasztalunk, mert a Te ügyed mindenkor győztes ügy, hiszen Jézus Krisztusban végérvényesen legyőzted a bűnt, a nyomorúságot, a betegséget, a halált, a gonosz hatalmát.

 

Hálásak vagyunk Igéd üzenetéért, amely most is élő és ható,[7] a mélységben és megvidámít, éltet, és bátor szívet ad.

Köszönjük a napi Igék elevenségét, mindenkor és mostanában is.

Áldott légy, hogy Te vagy az ajtó, Úr Jézus Krisztus, aki életünk sokféle nyomorúságos zártságának, szűkölésének celláját megnyitottad, így életünk lehet és bőségben élhetünk. Hála Teneked, Urunk, hogy Te vagy a juhok ajtaja, mi pedig a Te nyájad vagyunk.[8]

Köszönjük a napokban Habakuk próféta hangját is, miszerint végül örvendezni fogunk Tebenned, szabadító Istenünkben, mert Te vagy a mi erősségünk, aki adsz nekünk bátor szívet, és olyanná teszed lábainkat, mint a szarvasokét, magaslatokra állítasz minket.[9] Hála Teneked, Urunk, azért is, hogy nem úgy adod az örömöt, az erőt, a győzelmet, a magaslatot, ahogy azt a világ adná![10]

Urunk, segíts hálát adnunk a keserű próbatételekért is, hiszen Te abban is munkálkodsz érettünk, tisztogatsz, alázatra nevelsz, érleled hitünket és szolgálatainkat.[11]

 

Megvalljuk Teelőtted bűneinket, Urunk; emberlétünk minden nyomorúságát és konkrét vétkeinket, tévesztéseinket.

A mélységből kiáltunk Tehozzád, Urunk, összetörten, töredelmes szívvel, megrendülten, magunkat megalázva!

Beismerjük, belátjuk, kimondjuk, hogy vétkeztünk gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.

Urunk, igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted![12]

Bűnvallásunk ugyanakkor kegyelmedért kiált; megtartó, krisztusi irgalmadért fohászkodik, amely nagyobb jogos büntetésednél.

 

Éppen ezért reménységgel könyörgünk Tehozzád, mert mi por és hamu vagyunk,[13] de Tenálad nincs hatalmasabb, és a Te hatalmad irgalom és bocsánat.

Urunk, hadd tudjunk Terád tekinteni, és Terajtad, mint ajtón áthaladva – azaz Tebenned és Teáltalad – hallgatni, csak a rendelt időben szólni, és krisztusian cselekedni! Urunk, könyörülj!

Urunk, táplálj bennünket a Te Igéddel, és segíts minket a sok pótcselekvés után a szolgálatban kiteljesedni, evangéliumodat hirdetni! Urunk, könyörülj!

Urunk, adj egységet, add a Te indulatodat, a Te Lelkedet; adj hűséget Tefeléd, a Te ügyed felé és egymás felé, minden egyéni sérelmet, érdeket, okoskodást félretéve! Urunk, könyörülj!

Urunk, add, hogy ne rettenjünk meg, hanem lehessünk bátrak és erősek, hiszen Te velünk vagy![14] De kérünk arra is, hogy ez az erő ne a mi gyarló és romboló emberi erőnk legyen, hanem a Te erőd, és a Tetőled való bátorság, amelyben a szelídség Lelkének ereje munkál, és csakis épít! Urunk, könyörülj!

Urunk, mutasd meg a Te tökéletes akaratodat nekünk, hogy minden döntésünkkel a Te országod építését munkálhassuk, valamint szeretett egyházunk egységét és hitelességét! Urunk, könyörülj!

Urunk, cselekedd bennünk, hogy felvállalhassuk a krisztusi út kockázatát, békességet munkálva, gyűlöletet oldva, hidakat építve, hiszen Te irgalmasságot és nem áldozatot akarsz,[15] mert egyszeri és tökéletes áldozatoddal mindent maradéktalanul elrendeztél! Urunk, add, hogy tudjunk könyörögni azokért is, akik, engedve a tombolásnak, tőlünk elfordultak! Urunk, könyörülj!

Ínségeinkben fő vigasztalónk, halál ellen megbátorítónk, össze ne hagyj esni, ha ellenségünk, reánk tör s romlást készít már nékünk! Könyörüljél!

 

Ámen

 ___________________________

[1] Lukács 1,46

[2] Zsoltárok 64,6

[3] Zsoltárok 18,10

[4] Róma 8,38−39

[5] Máté 28,18−20

[6] 1Korinthus 15,20

[7] Zsidókhoz írt levél 4,12

[8] János 10,6−10

[9] Habakuk 3,18−19

[10] János 14,27

[11] Ézsaiás 38,17

[12] Zsoltárok 51,6

[13] 1Mózes 18,27

[14] Józsué 1,9

[15] Máté 9,13


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. April 17., Wednesday,
Rudolf napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 2929
Összesen 2009. június 2. óta : 40153924