Ahogyan Krisztus szerette az egyházat

Márton Gergely, 2024-04-18 08:49:42

A somogyi kistelepülés, Magyaregres reformátusainak temploma a közelmúltban megújulhatott. Április 13-án ezért adtak hálát az Úrnak. Az ünnepi istentiszteleten Igét Steinbach József püspök hirdetett: „Egy olyan világban, ahol már nem érzik a szent és a profán, a tisztaság és a tisztátalanság, az önzés és a szeretet, a szelídség és a vadulás közti különbséget, milyen nagy szükség van arra, hogy megragadjuk az üzenetet: Isten Jézus Krisztusban nemcsak megváltott, megigazított, hanem megszentelt bennünket”.

A 67-es útról is jól látható a magyaregresi reformátusok temploma. Fénylik, hirdeti Isten dicsőségét.
A somogyi kistelepülésen már a török időkben megjelentek a reformátusok. A ma 610 lelkes településen a lakosság ötöde református, a szórványgyülekezetben élő közösség közel ötven főt számlál. Lelkipásztoruk, Riedling-Kovács Szilvia a Somogyjádi Református Egyházközség lelkésze.
A gyülekezet klasszicista stílusú temploma 1840-42 között épült, műemléki védelem alatt áll. A tetőt tíz évvel ezelőtt javították ki. A közelmúltban 15 millió forint támogatást nyertek a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága által kiírt „Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása” pályázatán, amiből a külső felújítását végezték el.

A megújult templomért adtak hálát április 13-án. Az ünneplőket az Ige szavával Hella Ferenc, a Somogyi Református Egyházmegye esperese köszöntötte.

Igét Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett.
Elmondta, öröm számára, hogy Magyaregresre jöhetett, 16 éves püspöki szolgálata alatt most hirdetheti itt először Isten igéjét. Kiemelte, hogy a rendezett, ékes, szép környezetben álló megújult templom szinte szemlélteti az ünnepi alkalomra szánt Igét, amely Isten szent víziója az egyházról, a testvérek közösségéről, hogy tiszta legyen, ne legyen rajta sem folt, sem ránc, hanem mindenben szent és feddhetetlen legyen: „Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a keresztségben igéjével megtisztítva megszentelje; így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt vagy ránc vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen. (Ef 5,25-27)

Isten Jézus Krisztusban megváltott bennünket. Minden tartozásunkat kifizette, mindenért tökéletesen eleget tett. Napjainkban, amikor annyi kihívással, elvárással nézünk szembe, ami emberileg meggyötör, elkeserít bennünket, olyan jó tudni, hogy Urunk kiegészítette a mi tökéletlenségünket, nem hiábavaló a mi életünk.  
Isten Jézus Krisztusban megigazított bennünket. Megelőlegezte szeretetét, bizalmát: „Mázsás súlyok esnek le rólunk! Noha nem vagyunk igazak, tökéletesek, de az Úr igaznak tart bennünket, mert Ő Krisztuson keresztül tekint ránk. Békesség, öröm, reménység tölti el a szívünket”.  Ez a megelőző szeretet arra hív bennünket, hogy igyekezzünk egyre igazabbak, tisztábbak lenni. A keresztség sákramentuma ezt a bizalmat fejezi ki, ami a hitre jutással ad igazi, valóságos tartalmat, a kettő együtt adja a megigazulásnak a teljességét.

Isten Jézus Krisztusban megszentel bennünket. „Isten szépnek mond benneteket, igyekezzetek egyre szebbnek lenni, igaznak mond benneteket, igyekezzetek egyre igazabbak lenni, szentnek mond benneteket, igyekezzetek az Ő erejével egyre tisztábbak lenni” – mondta a püspök hozzátéve, hogy ez az igyekezet egy életen át tartó harc. Ha a hit útján magunkévá tesszük, hogy Isten megváltott, megigazított bennünket, akkor egyre inkább kitisztul, megszentelődig az életünk. Ezt a homokórához hasonlította, ahogy leperegnek a szemek, úgy válunk az óemberből újemberré: vagyok és egyre inkább lenni fogok.
„Kedves magyaregresi testvérek, áldott legyen az Isten, hogy megújulhatott ez a templom. Hálásak vagyunk az egyházkerület vezetésével együtt, hogy közösségetekben örülhetünk” – zárta igehirdetését Steinbach József kérve Isten áldását a gyülekezetre, a felújítást végző, segítő, támogató emberekre.

Az Igére felelve Máté László, egyházkerületi lelkészi főjegyző imádságban adott hálát az Úrnak megváltó, megigazító, megszentelő szeretetéért, az Igéjéért, amit Magyaregresen az Ő kegyelméből a felújított templomban hirdethetnek ezután.

Riedling-Kovács Szilvia lelkipásztor köszöntötte a vendégeket, többek között Tóth Péter lelkipásztort és a néhai Molnár Gyula lelkipásztor családtagjait, akik hosszabb időn keresztül szolgáltak Magyaregresen.
Felidézte, hogy amikor pár éve a katolikus templom felújításának hálaadásán vehetett részt, megfogalmazódott benne a saját templomuk renoválásának terve. Ennek támogatására ígéretet kapott, amit be is váltottak. Köszönetet mondott minden segítőnek, támogatónak, adakozónak, azoknak, akik részt vettek a megvalósításban. Kiemelte Móring József kormánybiztos, országgyűlési képviselő és Bodor Zoltán polgármester segítségét, a tervezők, kivitelezők szakszerű munkáját. Elmondta, hogy az elnyert támogatás mellé a gyülekezet jelentős adományt gyűjtött össze, amivel a templombelső is megszépülhetett.
„Mindenek előtt és felett a mi Urunknak adunk hálát! Neki köszönhetjük, hogy mindazt megadta, amire szükség volt ahhoz, hogy ez a felújítási munka elkezdődhessen és befejeződhessen. Egyedül Övé a dicsőség!”

„Uram, Istenem! Sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, mint amit fel tudnék sorolni.” (Zsolt 40,6) Dr. Nemes Pál, egyházkerületi főgondnok a hatvanadik zsoltár szavaival köszöntötte a gyülekezetet. Az is egy isteni csoda, hogy a templom megújulhatott – mondta – és az is, hogy Istennek itt van református népe. Az, hogy legyen is, az a gyülekezeten is múlik: a templomi közösségben megerősödve hirdessék, adják tovább az örömhírt.

Köszöntötte az ünneplő közösséget a Magyaregres nevében Bodor Zoltán polgármester, a gyülekezet részéről Jutai Dénesné főgondnok. A település gyermekei műsorral szolgáltak az alkalmon. Isten áldása legyen a magyaregresi reformátusokon!


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. May 29., Wednesday,
Magdolna napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 6911
Összesen 2009. június 2. óta : 40778110