Megjelent az övéinek

Márton Gergely, 2024-04-22 06:13:33

Április 13-án Somogyaszalóban is hálaadásra gyűltek össze a reformátusok. Megújult a templomuk valamint a parókia épülete. Az ünnepi istentiszteleten Steinbach József püspök arról szólt az ige alapján, hogy Krisztus megjelent a tizenegynek, megjelent nekünk is, hogy ne legyünk hitetlenek, hanem hívők, sőt erősödjünk a hitben és ezáltal a boldog szolgálatban.

Aki régebben járt Somogyaszalón, az most elsőként a csöndet és békességet veszi észre. Míg a 67-es út itt vezetett, addig a hatalmas autóforgalom zaja mindent elnyomott, most, hogy az elkerülő elkészült, már a madarakat is hallani lehet.
Aztán ha jobban szemügyre veszi a látogató a főút mellett álló templomot, örömmel tapasztalhatja, hogy a lombos fák mögött megújult homlokzatot talál.
Somogyaszaló barokk stílusú református temploma egy sikeres pályázatnak köszönhetően kapott nagyrészt új külsőt, valamint a parókia épülete is felújításon esett át.
A támogatásnak köszönhetően folytatódhatott a gyülekezet önerőből végzett épületmegújító munkája.

A Riedling-Kovács Szilvia lelkipásztor vezette közösség április 13-án adott hálát az Úrnak mindezekért.

Az ünnepi istentiszteleten igét Steinbach József püspök hirdetett. Prédikációjában Márk evangéliumából vett igerész alapján vizsgálta meg, hogy kinek és miért jelenik meg a feltámadott Jézus Krisztus: „Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk: Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Márk 16,14-15)

Krisztus a tanítványok szemére vetette hitetlenségüket, keményszívűségüket, hogy nem hittek. „Döbbenetes diagnózis ez, hogy Jézus tanítványai is kerülhetnek olyan állapotba, hogy hitük mélypontjain nem hiszik a legnagyobb csodát” – mondta a püspök párhuzamot vonva az egyház, a nyugati egyházak jelenlegi mélypontjával, aminek következtében van, ahol már nem is hirdetik az Evangélium szívét, a feltámadást, a megváltás beteljesülését.
Ez a mélypont az egyéni életünkben is sokszor eljön, kerülhetünk olyan élethelyzetbe, hogy mi sem hiszünk a feltámadt Krisztusban. A püspök úgy fogalmazott az ige alapján, hogy ha a feltámadásba vetett hit nincs meg, akkor marad a sírás, a kesergés, a félelem, a vakság. De ahogy megjelent a tanítványoknak, úgy Krisztus megjelenik számunkra is, hogy ne maradjunk ebben az állapotban: „Megjelent akkor az övéinek, és azóta is mindig megjelenik Igéje és Lelke által az övéinek. Áldott legyen az Isten, hogy ez a megújult templom, parókia mutat itt arra, hogy Somogyaszalóban is van Istennek népe, aki nem akar hitetlenségben maradni, akit az Isten nem hagy hitetlenségben!”

Jézus az asztalnál ülő tanítványoknak jelent meg. A püspök megfogalmazta, hogy az asztalközösség azt jelképezi, hogy kiszakadunk a rohanásból, időt szánunk egymásra, Istenre figyelünk. Krisztus az Ő megjelenésével ezt az áldott jelenlétet teremti meg és formálja. Ebben a rohanó életben egyre fontosabb a hitbeni jelenlét: jelen lenni Isten számára, mert ő jelen van a mi számunkra, és testvéri közösségben jelen lenni egymás számára. A püspök kiemelte, hogy ebben a háborgó világban milyen nagy szükség lenne egy óriási, világméretű asztalra: „Ahol az Isten színe előtt leülünk és jelen vagyunk egymás számára. Mert szükségünk van egymásra, mert Isten nélkül semmit sem tehetünk, de Isten emberi eszközökön keresztül végzi el az Ő munkáját, mint ahogy ez a felújítás is az Ő akaratából a gyülekezet közös munkája lehetett”.
Az asztalközösség hitünk szerint szentségi közösség is. Amikor megterítjük az úri szent vacsora sákramentumát és a hirdetett ige után vesszük a látható igét, a kenyeret és a bort, bűnbánó szívvel valljuk meg gyenge hitünket azzal a bizonyossággal, hogy az Úr megbocsát nekünk. Ahogy a tanítványokat, úgy minket is azért int meg féltő szeretettel, hogy ne maradjunk hitetlenek, hanem legyünk hívők. Vegyük észre Krisztus jelenlétét, lássuk meg életünkben az Ő jobbító munkáját.

Az Ige arról is szól, hogy az Úr azért jelenik meg nekünk, hogy elküldjön bennünket a szolgálatra: hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! Steinbach József kiemelte, hogy amikor az Úr elküld a szolgálatra, azzal kiemel a hitetlenségből, és növeli, érleli, erősíti a hitünket. Az életünknek mennyei értelme és tartalma lesz. „Hirdetni az evangéliumot azzal a lelkesedéssel, hogy megtapasztaltuk a megjelent a feltámadott Urat, és nem tehetjük, hogy nem mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk, amiről megbizonyosodtunk” – mondta hozzátéve, hogy válogatás nélkül mindenkinek hirdetnünk kell a feltámadás örömét a békességet munkálva.

Az istentiszteleten imádságos szolgálattal vett részt Hella Ferenc, a Somogyi Református Egyházmegye esperese és Máté László, az egyházkerület főjegyzője.

Riedling-Kovács Szilvia lelkipásztor köszöntötte az ünneplő gyülekezetet és a vendégeket. Felidézte azt az örömteli pillanatot, amiben megtudták, hogy a Somogyaszalói Református Egyházközség 15 millió forint támogatást kap a templom külső renoválására: „Így folytatódhatott a templomfelújítás szép, de kihívásokkal teli feladata, amelynek keretében már korábban sor került az alap megerősítésére, valamint a tető és a templombelső felújítására”. A korábbi munkálatok elvégzését jelentős mértékben önerőből végezte a gyülekezet. A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága által kiírt „Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása” pályázatán elnyert összegből és a gyülekezet adományaiból lehetővé vált a torony egy részének homlokzati felújítása. A parókia épületé is végeztek munkákat, itt közösségi rendezvényeket tartanak majd a jövőben. Köszönetet mondott Móring József kormánybiztos, országgyűlési képviselő és Törzsök Gabriella polgármester támogatásáért, valamint a beruházásban résztvevőknek, segítőknek, adományozóknak.

Dr. Nemes Pál, egyházkerületi főgondnok a Dunántúli Református Egyházkerület elnöksége és gyülekezetei nevében köszöntötte az ünneplő testvéreket a zsoltáros szavaival: „Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek. Hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem!” (Zsolt 13,6) Jót tett az Úr a somogyaszalóiakkal, örülhetnek és hálát adhatnak Őneki. A templom viszont akkor lesz szentté, ha tartanak benne istentiszteletet, ha testvéri közösségnek ad helyet. Felelősséggel jár a megújult templom, jöjjenek el, imádkozzanak együtt, ennek ereje van, ez ad jelent és jövőt.

A település nevében köszöntötte az ünneplő közösséget Törzsök Gabriella polgármester, a gyülekezet részéről Pintér Györgyné főgondnok. A hálaadó alkalmon verssel és zenével szolgáltak a település gyermekei. Isten áldása legyen a somogyaszalói reformátusokon!


Vélemények, hozzászólások

A hírhez 2 hozzászólás érkezett, ezeket ide kattintva olvashatja

2024. May 29., Wednesday,
Magdolna napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 6690
Összesen 2009. június 2. óta : 40777889