Öltsétek fel a megigazulás páncélját

Márton Gergely, 2024-05-17 06:24:31

Május 11-én iktatták be hivatalosan a Kőröshegyi Református Egyházközség lelkipásztori tisztébe Pálné Kocsis Zsuzsannát. Az ünnepi, hálaadó alkalmon Steinbach József püspök Isten körülölelő, védelmező szeretetéről szólt, a megigazulás páncéljáról, amit elkészített számunkra Jézus Krisztusban.

Aki autózott már át a Kőröshegyi völgyhídon, és tekintete betelt a Balaton látványával, az egy kicsit lejjebb tekintve láthatta a kőröshegyi reformátusok templomát.

Ez az Isten háza az 1800-as évek elején készült, de állt már itt egy a XVII. században, hisz addigra már jelentős gyülekezet alakult ki, önálló lelkipásztorral. Azt a templomot a törökök lerombolták, helyére épült a mostani. Az idők folyamán a település református dominanciája csökkent, de ma is élő gyülekezet van Kőröshegyen.

A nyáj egybeterelésére, vezetésére az Úr új szolgálót hívott hozzájuk. Közel egy éve érkezett az ország keleti részéből Pálné Kocsis Zsuzsanna lelkipásztor a Kőröshegy, Balatonföldvár, Szántód, Bálványos, Kereki, Pusztaszemes reformátusainak közösségéhez.


Hálaadó beiktató istentiszteletére hívtak a harangok május 11-én. 

Farkas Gergely elnökségi tanácsos és mint egykor itt szolgáló lelkipásztor imádságos köszöntése után Igét Steinbach József püspök hirdetett.

Nagy szükségünk van Isten fegyverzeteinek felöltésére, az Úr Lelkével harcolva megállni ebben a világban. A püspök ezen az alkalmon a lelki fegyverzetek közül a megigazulás páncéljáról szólt: „Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját” (Ef 6,14).
A páncél a korai fordításokban mellvértként szerepelt, ami csak elölről védelmez. Ennek is van üzenete: nem lehet gyáván megfutamodni, mert akkor a védtelen hátunkat éri a támadás, hanem Isten erejével felvértezve kell a kihívásokkal, problémákkal szembeállni. A püspök úgy fogalmazott, hogy Isten nem visz minket olyan helyzetbe, ami nem az Ő akarata szerint való, de ha nehézségekbe ütközünk, akkor hisszük, hogy az adott helyzetben az Úr el akar végezni valamit velünk, általunk, közöttünk. „Nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hit emberei vagyunk” – mondta kiemelve, hit által a krisztusi ember formálódik ki bennünk, ami mindig az életet és a békességet szolgálja.
Az eredeti szövegben azonban „páncél” szerepel, amely teljes védelmet biztosít. Körülfog, ahogy az a 139. Zsoltárban is szerepel: „Uram, Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod”.

„Kedves Pálné Kocsis Zsuzsanna nagytiszteletű asszony, családod, főgondnok asszony, presbiter testvérek, kedves gyülekezet! Véssétek szívetek hústábláira: mindannyiunkat körbefog Isten védő, megtartó szeretete. Az Úr velünk van, nincs ennél nagyobb üzenet!” – emelte ki Steinbach József. A legnagyobb páncél az üdvösség, az örökélet, amit az Úr számunkra Jézus Krisztusban megadott.
Isten Krisztusban tekint ránk, és bár magunk erejéből nem vagyunk igazak, általa megigazít bennünket. Ha hit által felöltjük a megigazulás páncélját, akkor egyre inkább megigazulunk, elindulunk a megszentelődés útján, egyre inkább feltisztul az életünk. Kegyelem alatt vagyunk Krisztusban, ezt jelenti a teljes védelem.
Öltsük hát fel a megigazulás páncélját, amit Isten Jézus Krisztusban elkészített számunkra, és ezzel a kegyelemmel, reménységgel, védelemmel szolgáljunk a világban.

Az Igére felelve imádságban adott hálát az Úrnak az Ő kegyelméért Máté László, egyházkerületi főjegyző, és kérte Isten áldását a Kőröshegyi Református Egyházközségre.

Hella Ferenc esperes, a Somogyi Református Egyházmegye megbízásából, a gyülekezet pecsétjének és a templom kulcsának átadásával hivatalosan is beiktatta a Kőröshegyi Református Egyházközség lelkipásztorának Pálné Kocsis Zsuzsannát: „Kérem a gyülekezetet, hogy fogadják szeretettel szolgálatát és imádkozzanak érte”.
A beiktatott lelkipásztor életére egy-egy Igével kérték Isten áldását a palástos szolgatársak.

„Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz: egyek, és mindegyik a maga jutalmát kapja majd fáradozásához méltóan. Mert mi Isten szolgálatában állunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.” (1Kor 3,6-9)
Pálné Kocsis Zsuzsanna a korinthusiakhoz írt első levél alapján hirdette Isten üzenetét. A lelkipásztori szolgálathoz szükséges az igealap, az elhívás, de az erőt folyamatosan táplálni kell, öntözés nélkül nem lesz gyümölcs, nem lesz növekedés: „Munka, fáradság, könnyek, áldozat nélkül ne várjuk azt, hogy itt nagy változás fog történni” – mondta. A lelkipásztori szolgálatban nem lehet tétlenül ülni, nem lehet a magától való növekedés csodáját várni. A gyülekezet növekedéséhez, Isten országa épüléséhez szükséges, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a lelkipásztor, a presbitérium és a gyülekezet Isten országának munkatársaiként egy közös akarat.

A lelkipásztor kiemelte, hogy a magvetés már el van végezve: „Hiszem és vallom, hogy az Isten iránti vágy, az Isten felé való közeledés mindannyiunk célja. Arra kérem a gyülekezeteket, hogy egy legyen a közös akaratunk … Egy a kötelességünk, egy a feladatunk: felismerni az elhívásunkat, a belénk ültetett igemagot, az Istennek tettét, áldását és vezetését, mert csak így tudunk reményteljes jövőt építeni, hittel, alázattal szolgálni a közös akarat szerint” – zárta igehirdetését Pálné Kocsis Zsuzsanna.

Az igehirdetések után köszöntések hangzottak el.
Dr. Nemes Pál, az egyházkerület főgondnoka azt emelte ki, hogy Pálné Kocsis Zsuzsannát az Úr vezette szolgálatában Kőröshegyre, és Ő vezeti ezután is. Ezt a vezetést azonban naponta el kell kérni. A gyülekezethez fordulva mondta, új kezdet ez a nap számukra, krisztusi alázattal szolgáljanak egy közösségként a lelkipásztorukkal, és ez az alázat vonzóvá válik, áldottá lehet.

István Józsefné, a gyülekezet főgondnoka arról szólt, hogy Pálné Kocsis Zsuzsanna nagy tapasztalattal, odaadással szolgált eddig is közöttük, és arra kéri Isten áldását, hogy ez így folytatódhasson.

A beiktatott lelkipásztort köszöntötte Kőröshegy település nevében Marczali Tamás polgármester, a szolgatársak és volt teológustársak nevében Magyarné Seres Gabriella kaposvári beosztott lelkipásztor, a Balatonföldvár-Szántód-Kereki-Bálványosi gyülekezetek nevében Szlukovinyi Károlyné.
Verssel, zenével és énekkel köszöntötték lelkipásztorukat: Horváthné Szlukovinyi Ildikó, valamint Pál Eszter és Sebestyén Hanna hittanosok, Szekeres Liliána konfirmandus és a Kőröshegyi Dalkör.

Isten áldása legyen a Kőröshegyi Református Egyházközség és beiktatott lelkipásztora, Pálné Kocsis Zsuzsanna életén, szolgálatán.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. June 24., Monday,
Iván napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 24567
Összesen 2009. június 2. óta : 41208751