Lelkészszentelő közgyűlés és istentisztelet

Adminisztrátor, 2009-10-12 08:36:55

Október 10-én szombaton Kaposváron találkozott egyházkerületünk közgyűlése. Nagy Csaba a Somogyi Református Egyházmegye esperesének köszöntését követően Dr. Huszár Pál az egyházkerület gondnoka, a zsinat világi elnöke nyitotta meg a közgyűlést.

Megnyitó gondolataiban az egyház- és gyülekezetépítésről beszélt, hangsúlyozva, hogy ebben a munkában “felséges pillanat” a lelkészszentelés alkalma. A megnyitót követően Dr. Bíró Zsuzsanna egyházkerületi bíró tette le esküjét, majd Bellai Zoltán ismertette a Pápai Református Kollégium Gimnáziumának alapító okiratának módosító javaslatát, melyet a Közgyűlés elfogadott. Steinbach József püspök zárszava után a Közgyűlés a lelkészszentelő istentiszteletre készült. 11 órára mindenki átvonult a református templomba, ahol a közgyűlés tagjai mellett, családtagok, ismerősök és a helyi illetve távolabbról érkezett gyülekezeti tagok vettek részt az ünnepi istentiszteleten. Steinbach József a Róm. 1, 14-15 alapján hirdette Isten igéjét kiemelve, hogy a lelkészi szolgálatot az elhívásból fakadó szenvedéllyel kell végezni, hogy senkinek se maradjunk adósai az evangélium hirdetésében. Az igehirdetést követően Farkas Balázs, Hegyi Gizella Katalin és Móser-Murai Márta felszentelendő lelkipásztorok tettek fogadalmat, majd egyházmegyéik esperesei kézrátétellel kérték rájuk Isten áldását. 

A felszentelt lelkészek köszöntése és imádsága után a “Pro Pannonia Reformata” díjak átadása következett. A díjat idén Bátky Miklós, Kiss Lajos és Mátyás Lajos kapta, akiknek életútját a későbbiekben külön cikkben ismertetjük.

Az ünnepélyes pillanatok után az istentisztelet áldáskéréssel és a Himnusz eléneklésével ért véget. A résztvevőket gazdagon megterített asztalok várták ebédre a kaposvári gyülekezeti házban.

Az alkalomról készült képeket az alábbi galériában láthatják!


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. August 11., Thursday,
Zsuzsanna , Tiborc napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 15959
Összesen 2009. június 2. óta : 32214420