100 éves a gyülekezet - hálaadás Siófokon

Adminisztrátor, 2009-10-26 04:43:18

A Siófoki Református Egyházközség gyülekezeti tagjai hatalmas lelkesedéssel készültek a mai napra,  végre eljött a rég várt ünnep, gyülekezetünk 100, templomunk 15 éves. Mire a harang megszólalt, megtelt a "születésnapját" ünneplő templom siófoki és a környező gyülekezetekből érkezett hívekkel.

A harangszó után bevonultak a lelkipásztorok és a házigazda - Bartha Béla siófoki lelkipásztor - köszöntötte az egybegyűlteket, majd a több, mint  kétszáz torokból felharsant az ősi zsoltár: "Tebenned bíztunk eleitől fogva..." Nagy Csaba esperes imádsága után Steinbach József püspök hirdette köztünk Isten Igéjét Péter második levele első részének 4-7. versei alapján. Rámutatott arra, amit Isten Jézus Krisztusban tett értünk, hogyan jött közel hozzánk és hogyan készített utat magához. Hogyan szült újjá bennünket és az Istenhez való tartozásunk miképpen látszódik meg - kell meglátszódnia - az életünkön. Köntös László főjegyző imádságával fejeződött be az alkalom első része. Ezek után Jancsó Tiborné siófoki presbiter olvasta fel a gyülekezet 100 éves történetének összefoglalását, mindeközben a gyülekezet tagjai kivetített képeken követhették nyomon az eseményeket. Régi, megsárgult fényképeken idéződtek fel a régmúlt idők, imaház, gyülekezeti elöljárók, gyülekezeti ünnepségek, imaház renoválása, új templom építése, lelkipásztor-beiktatás, emléktábla... A gyülekezet templomépítő lelkipásztora és gondnoka - Császár Levente nyugalmazott lelkipásztor és Pataki Géza volt gondnok - emléklapot vettek át, feleségeiket pedig egy csokor virággal lepte meg a Presbitérium. Ugyancsak emléklapot vett át dr. Esze István presbiter, Egyházmegyei Jogtanácsos, mint a 15 évvel ezelőtti és a mostani presbitérium tagja, és Papp Dániel hűséges egyháztag, aki a templomépítés során kimagasló adományával mutatott példát a gyülekezetnek. Gulyás Ádámné következett, aki 50 éve végzi énekvezetői szolgálatát a gyülekezetben. Dr. Baráth István gondnok, Egyházkerületi világi Főjegyző gondnokságának 10 éves évfordulóján vehetett át emléklapot. Az ünneplő gyülekezetet levélben köszöntők után - Enyingi gyülekezet, Siófoki Evangélikus Gyülekezet - következett Nagy Csaba Somogyi Esperes köszöntése, majd felolvasásra került dr. Balázs Árpád Siófok Város Polgármesterének meleg hangú üdvözlete. A gyülekezet lelkipásztor a Presbitérium nevében kinyilvánította a Dél-Balatoni Református Gyülekezetek Regionális Együttműködéséhez való csatlakozási szándékukat, melyre Dancs Ferenc elnök úr megerősítő válasza érkezett. Az ünnepség a szemben lévő Általános Iskola épületében szeretetvendégséggel folytatódott. Soli Deo Gloria!

Bartha Béla lelkipásztor

Az alábbi galériában a gyülekezet történetéből láthatják azokat a képeket, melyeket az  ünnepségen levetítettek


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. August 19., Friday,
Huba napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 5224
Összesen 2009. június 2. óta : 32320941