A Pro Pannonia Reformata díj kitüntetettjei - Kiss Lajos

Adminisztrátor, 2009-11-03 08:05:57

2009. október 10-én a kaposvári ünnepi istentiszteleten az Egyházkerületi Közgyűlés határozata alapján hárman vehették át a Pro Pannonia Reformata díjat. Ma Kiss Lajos, a Kaposvári Református Egyházközség örökös főgondnokának életútját ismertettjük.

A dunántúli reformátusság legnagyobb elismerését jelentő „Pro Pannónia Reformata” kitüntetést  1997-ben alapították. Az alapítók a díj evangéliumi alapjának, fő gondolati üzenetének ezt az igét  választották:

„Non est volentis , neque currentis, sed miserentis Dei!”

Így szól a Római levélben Pál apostol

„Nem azé aki akarja, nem azé  aki fut , hanem a könyörülő Istené!”

Mit is jelent ez? Érezzük, hogy valahol a sikerről van szó! De hiszen azt látni, hogy a vagyon, a hírnév, a karrier az éppen azé aki fut, törtet, erőlködik, nagyon akarja! Igen a hétköznapi világban ez valóban így van. Ezzel szemben az evangélium, a keresztyén hit, a lélek világában minden magasabb értelmet nyer. Milyen más az a siker, amelyről Pál apostol szól. Ez a siker az evangéliumi értékrend elfogadását az azzal való emberileg lehetséges mértékű azonosulást, az evangéliumi mértékkel mért kiteljesedett, áldássá vált élet koronáját jelenti.

Kiss Lajos örökös főgondnok úr – szeretett Lajos Bátyánk – egész élete szoros szálakkal kötődik az Egyházhoz. A magyar református értelmiségi családi gyökerei immár a magyar irodalom részét képezik.
Papp Árpád a kiváló költő író és műfordító - gyülekezetünk tagja -  „Úrvacsora” című versét kántortanítójára Kiss Józsefre - az édesapára - emlékezve írta, aki  mint vén iskolamester  „odafönt a tüdőtágulásos harmóniumnál  reszketeg ujjakkal tördelte,  osztogatta az örökkévalóság megemészthetetlen kis csontdarabjait.” Mint tudjuk,  mindezt Somogyaszalóban, ahol feleségével gyermekeiket a három fiút, köztük a legidősebb Lajost és egy leánygyermeküket felnevelték.

Középiskolai  tanulmányait Csurgón folytatta. A Kaposvári Református Gyülekezetben jól ismert Matolcsy Sándor által létrehozott alapítvány  ösztöndíja és a legkiválóbbak által elnyerhető „Horthy ösztöndíj” segítette az ajándékba kapott de általa felelősen  kezelt talentumainak kibontakoztatásában. Élethivatásul az erdőmérnöki pályát választotta.  1944-ben beiratkozott a Soproni Egyetemre, ahol ugyancsak Horthy ösztöndíjas volt, már ameddig ez az ösztöndíj létezett. 1948-ban a háború miatt rövidebb idő,  4 év alatt szerezte meg  diplomáját. 1949-ben vette feleségül Somogyaszalóban Decsi Rózsát. Mint erdőmérnök több, magas, többek között minisztériumi állást töltött be, kiemelkedő tudású elismert szakemberként.


A kaposvári gyülekezet 1986-ban - amikor Bellai Zoltán nagytiszteletű úr Kaposvárra került -  választotta meg presbiternek, majd 1990-ben  amikor a gyülekezet először választott három gondnokot, főgondnokának. Azóta, nagy dolognak kellett történnie, hogy vasárnap a gondnoki padban ne legyen ott megszokott helyén. A főgondnoki tisztséget másfél évtizeden át töltötte be. Értékes, teremtő, gyülekezetépítő munkájának elismeréseként tiszteletünk jeléül 2005-ben örökös főgondnokunknak választottuk.
Szerénységgel párosult önzetlen áldozatkészsége, az egyház ügye iránti teljes elkötelezettsége felelőssége, állhatatossága, szilárd hite, keresztyén értékrendje jelenti a kiteljesedett, evangéliumi mértékkel mért, áldásos élet tartalmát.
Az elismerés mindezekért - ezt bizonyára ő maga is így gondolja - feleségét is illeti akivel miden gondjukat immáron 60 éven keresztül közösen viselték és megosztották, s aki az egyház életében férjéhez hasonló odaadással  vesz részt.
80. születésnapján 2006-ban gyülekezetünkben köszöntöttük, most egy nagyobb közösség  ünnepel.

Nagy öröm számunkra, hogy erre a kitartó, példamutató több évtizedes munkásságra a Dunántúli Egyházkerület vezető testülete is felfigyelt s azt a legmagasabb kitüntető elismeréssel honorálta.

A kitüntetéshez  mindnyájunk nevében szeretettel gratulálok és életére, életükre Isten gazdag áldását kérem.

Dr. Fekete László


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. August 19., Friday,
Huba napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 5472
Összesen 2009. június 2. óta : 32321189