Új könyvek a Kálvin Kiadó kínálatában

Adminisztrátor, 2009-11-05 13:49:18

Két új könyvet szeretnénk figyelmükbe ajánlani, melyek hamarosan megjelennek és megvásárolhatók lesznek a Kálvin Kiadónál. Az ismertetéssel együtt arra is emlékeztetjük kedves olvasóinkat, hogy november 30-ig tart a Kiadó akciója, melynek keretében jelentős árkedvezménnyel vásárolhatunk értékes könyveket.

Fekete Károly
A Barmeni Teológiai Nyilatkozat
Vezérfonal a dokumentum tanulmányozásához
(A/5; 164 oldal; kartonkötés; 1100 Ft)
„Isten Igéje örökre megmarad – ez a záradéka annak a hitvallásos teológiai nyilatkozatnak, amelyet 1934. május 31-én, a németországi Wuppertal város Barmen nevű kerületében fogadott el a német hitvalló egyház zsinata. A kor népszerű magyar egyházi lapjában, a Protestáns Szemlében így írt erről Török István teológiai professzor: „Nem nagyon vizsgálgatták, hogy a zsinatnak megvannak-é a formai kellékei. Tekintélyt a határozataiknak nem a jogi értelemben vett »törvényesség«, hanem a régi hitvallásokkal való megegyezés s végső fokon az Ige tekintélye adott. Ezen a zsinaton nem hangzottak el hangos szólamok a szélsőségek, illetve a modern pogányság ellen, az összefogást sem hangoztatták. De nagyon egyszerűen és nagyon tárgyilagosan együttes bizonyságot tettek arról, hogy Krisztus az egyedüli Úr hiten és egyházon. Az államhatalomhoz való viszonyt következésképpen így határozták meg: az állam éppúgy nem tekintheti magát egyháznak, vagyis az isteni akarat hirdetőjének, mint ahogy az egyház sem tehető az állam szervévé. (…)
A német hitvalló egyház példájából látjuk, hogy ez a mi sok jel szerint torz fejlődésű és hitvallónak nem mondható protestantizmusunk is megéledhet és hitvallóvá válhat.”

„Hálaadó adósságtörlesztés ez a mű, amelyet kezében tart az olvasó. Hálaadás azért, mert az egyház Ura 75 esztendővel ezelőtt eljuttatott egy közösséget arra a felismerésre, hogy sürgető szükség van egy olyan sűrített tanítás megfogalmazására, amelyik félreérthetetlenül világossá teszi az egyház és egyszersmind a világ számára az egyház egyházként való megmaradásának alapfeltételeit. (…) Adósságtörlesztés ez a könyv a magyar reformátusság részéről azok iránt a kevesek iránt, akik az eltelt 75 esztendőben nem csupán hivatkozási alapnak tekintették a Barmeni Teológiai Nyilatkozat tételeit, hanem komolyan vették annak igényét. (…) Legnagyobb haszna azonban az lesz, ha segít bennünket ma és a jövőben lényeget látni és lényeget láttatni, belső és külső, elméleti és gyakorlati csapdákat elkerülni.”
(Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a MRE lelkészi elnöke ajánlásából)

Hans-Joachim Eckstein
Hit – kapcsolat
Isten emberi valóságáról
(Fordította: Szabó Csaba
B/6; 156 oldal; ragasztókötés; 950 Ft)

„Hogyan tarthatunk ki amellett a hitünk mellett, hogy Isten személyes létező és mindenható, ha szeretetéből olyan keveset látunk a világ életében, de a saját magunkéban is? Lehet-e valóban mindenható egy szerető Isten, aki elnézi a világban tapasztalható mérhetetlen szenvedést, vagy pedig az életellenes és emberellenes erőkkel szemben ő maga is tehetetlen? (…) Ami alapvetően más lett azzal, hogy Isten (…)  kijelentette magát, az az a bizonyosság, hogy ő Krisztusban személyesen jelen van szenvedéseinkben. (…) Az Újszövetség a »teodicea« kérdésére nem racionális, hanem (…) személyes választ ad.” (Részlet a műből)

„Legyen szó akár Isten »emberi valóságáról«, akár az Isten elrejtettsége miatti szenvedésről, akár Krisztus jelenlétéről személyes életünkben vagy Isten »Lélek-jelenlétéről« az emberi kapcsolatokban és a közösségek életében, a hit maga mindig életigenlő és felszabadító kapcsolatként jelenik meg.” (Részlet az Előszóból)

„Érthető, ha sokan visszakívánják a régi időket, amikor a »kötelesség« és a »felelősség« még pozitív fogalomnak számított, a közösség és a közjó a mindenki által elismert értékek közé tartozott. (…) Könnyen megfeledkezünk azonban arról, hogy a hit és az önértelmezés problémáit, az életet gazdagító kapcsolatok, a szeretetre ösztönző és szabadságot nyújtó közösségi formák kérdéseit nem az újkor és a felvilágosodás óta kell csak megválaszolni, hanem már a reformáció idején, sőt az újszövetségi korban is mindig újra kellett értelmezni, és az emberi előítéletekkel szembesítve, az evangéliumból kiindulva mindig újra meg kellett világítani őket.” (Részlet a műből)

Dr. Hans-Joachim Eckstein (Köln, 1950) korábban a Heidelbergi, 2001 óta a Tübingeni Egyetem újszövetséges professzora. Számos evangéliumi írás népszerű szerzője.
Új könyvünket ajánljuk a hit alapvető kérdései iránt érdeklődőknek és a hit alapjainak elmélyítését keresőknek, egyetemistáknak, értelmiségi olvasóknak, egyéni olvasásra és beszélgetésekre bibliaórákon, presbiteri képzésben.

Kálvin Kiadó, Budapest, 2009
www.kalvinkiado.hu


Kapcsolódó link:http://www.kalvinkiado.hu/Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. August 19., Friday,
Huba napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 5049
Összesen 2009. június 2. óta : 32320766