"Mindannyiunknak adjon bátorságot" - interjú Dr. Huszár Pállal

Adminisztrátor, 2012-01-01 12:00:00

Az elmúlt napokban olvashatták Steinbach József püspökkel készült beszélgetésünket. A sorozatot folytatva körkérdés formájában kérdeztük Dr. Huszár Pál főgondnokot, Köntös László főjegyzőt és Bellai Zoltán főtanácsost az elmúlt év számukra fontos eseményiről és 2012-es várakozásikról. A tovább mögött a Dr. Huszár Pál a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, a Zsinat világi elnöke válaszol kérdéseinkre.

- Mi volt az elmúlt év legemlékezetesebb eseménye Főgondnok úr számára?

- Természetesen sok emlékezetre méltó esemény van mögöttünk a most lezárult év vonatkozásában, mégis úgy vélem, hogy Református Anyaszentegyházunk tekintetében a Kárpát-medencei Generális Konvent Temesváron tartott Közgyűlését tekinthetjük a 2011. esztendő legemlékezetesebb eseményének. Már korábban is volt közgyűlésünk jelenlegi határainkon túli területen, Révkomáromban, a temesvári találkozónk azonban – talán kicsit a bő két évtizeddel ezelőtt történek hatására is – más hangulatot árasztott. Szívet-lelket melengető érzés volt ismét együtt lennünk Kárpát-medencei református testvéreinkkel, örömteli eseményként élhettük meg újra a lelki összetartozás, a 2009 májusában Debrecenben ünnepélyesen kinyilvánított egység csodálatos érzését. Látványosan deklarálta ez a fórum a Kárpát-medence, sőt az egész teremtett világ reformátusságának egységét.

- Mi volt az elmúlt év legörömtelibb illetve legszomorúbb eseménye?

- Egyértelműen örömteli történés volt számomra a horvátországi reformátusság helyzetének reménységem szerint tartós rendeződése, Csáti Szabó Lajos új püspök és Kel József új főgondnok ünnepélyes beiktatása 2011. október havának legvégén. Adja a Mindenható Isten, hogy valóban a horvátországi reformátusság lelki megújulása, megerősödése legyen ennek az örvendetes eseménynek a legfontosabb hozadéka!

Végtelenül szomorú, hogy egész nemzetünket, benne Református Egyházunkat is sújtotta a világméretű gazdasági és pénzügyi – legfőképpen pedig – az erkölcsi válság. Sajnos ennek a jelenségnek is vannak haszonélvezői, akiknek megbízottai időről időre kéretlenül és illetéktelenül beleszólnak a világ, benne hazánk dolgaiba. Ezek a bizony ártó szándékú megszólalások egyértelműen kárára vannak gazdaságunknak, veszélybe sodorják pénzünk vásárlóerejét, ráadásul összezavarják közgondolkodásunkat.

- Mi volt az amit igazán eredményként, és mi volt az, amit kudarcként élt meg az elmúlt évben?

Több mint két évtizeddel a rendszerváltás után megszületett hazánk új Alkotmánya, amely rendszerbe foglalja alapvető jogainkat és kötelességeinket. Reménységem szerint ifjúságunk és felnőtt honfitársaink vonatkozásában is megvalósul végre a jogok és a kötelességek egyensúlya.

Kudarcként éltem meg a júliusban elfogadott egyházügyi törvény visszavonását. Az újratárgyalás előtt az Evangélikus és a Református Egyház részéről javasoltuk a kedvezményezettek listájának kibővítését. E javaslatunk sorsa ebben a pillanatban még nem ismert. Várjuk a törvényhozástól a „biznisz-egyházak” kizárását az „egyház” megnevezésre méltó vallási közösségek közül. 

- Mi  lesz a 2012.  legfontosabb feladata?

- A 2012. esztendő természetesen magával hozza szokásos feladatainkat, de mindezek mellett komoly kihívást jelent számunkra a Kárpát-medencei Generális Konvent Közgyűlése Körmenden, amelynek keretében méltó módon kívánunk megemlékezni az 1612. évi Körmendi Zsinatról, Dunántúli Református Egyházkerületünk hivatalos megalakulásának 400. évfordulójáról. Szorosan ezt követik a Református Egyházi Napok Dunántúl (REND) székesfehérvári eseményei. Győr, Kaposvár, Komárom, Pápa színvonalas rendezvényei olyan magasra „tették a lécet,” hogy azokat nehéz lesz túlszárnyalni. Természetesen megkíséreljük.

- Van-e valami különös várakozása a 2012. esztendőtől?

- Várom a hit- és erkölcstan, illetve a polgári etika választhatóan kötelező jellegű bevezetését a közoktatásban, mert megítélésem szerint az ifjúságnál kell kezdenünk a jelenleg iszonyatosan tomboló erkölcsi válság felszámolását.

- Végezetül mit kívánna 2012-re önmagának, szolgatársainak, olvasóinknak?

- Kívánom és kérem a Mindenható Úristentől, hogy mindannyiunknak adjon bátorságot, erőt, bölcsességet és türelmet kitűzött céljainknak az Ő segítségével történő megvalósításához, az Ő országa ügyének hűséges és eredményes szolgálatához. Kívánom, hogy Mennyei Gazdánk oltalmazó keze kísérjen bennünket hétköznapjainkon és ünnepeinken egyaránt, hogy mindig magunk mellett tudhassuk és érezhessük az Ő megtartó kegyelmét és áldó szeretetét. 

fotó: www.reformatus.hu - Barcza János; www.refdunantul.hu

-fg-


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2020. July 09., Thursday,
Lukrécia napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 11639
Összesen 2009. június 2. óta : 20515557

Ige Mellett

(30) „De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első.” (Máté 19,27–30)

A TANÍTVÁNYOK JUTALMA. – 1. Mit hagyott el Péter Jézusért? Tényleg mindent otthagyott az Úr követésében járva? Mi is mindent otthagytunk Őérte? Nem in... tovább

REPOSZT

Dark Web

Az Interpol adatai alapján a fél és 6 éves kor közötti gyerekekről készült, leginkább keresett képek kb. 25 perc alatt kerülnek fel a darkwebre. Ebben ...
... Tovább

Dokumentumtár

NL130211

Formátum:.doc
Méret: 36.5 KB

Nagy Lajos hétkezdő meditácója a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában. 2013.02.11.

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

presbkonf_esp

Formátum:.mp3,
Méret: 6.2 MB

Esperesi köszöntők

Hanganyag letöltése