Lelkészbeiktatás a nagykanizsai reformátusoknál

Adminisztrátor, 2009-12-14 08:02:42

2009. november 28-án lelkészbeiktató ünnepi istentisztelet és szeretetvendégség volt a Nagykanizsai Református Egyházközségben, annak erős várnak épült templomában. A beiktatták Hella Ferenc lelkipásztort, a megválasztott szolgálattevőt. Tételmondata és igéje a lelkipásztorunknak: „Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! – azt mondja a Seregeknek Ura.” (Zakariás 4,6/b)

A beiktatáson közel ötszázan vettek részt, köztük: főtiszteletű Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke; dr. Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház világi elnöke; Nagy Csaba, a Somogyi Református Egyházmegye esperese; Szakál Péter, az Őrségi Református Egyházmegye esperese és közel harminc nagytiszteletű lelkipásztor és a testvéregyházak képviselői is az ökumené jegyében.
A püspök úr igehirdetését Pál apostol Filippiekhez írott leveléből merített idézetével kezdte: „Mindezt pedig azért teszem, hogy megismerjem Őt. Az Ő feltámadásának erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést.” Vagyis a szolgálat lényege Jézus megismerése, felismerése és elismerése. Tehát nekünk is meg kell ismernünk Jézust, hogy mindenkivel elismertessük Őt. Hella Ferenc fiatal, új lelkipásztorunkhoz fordulva ezt is mondta a püspök úr: „Kedves Szolgatársam, hadd forduljak Hozzád: ez egy áldott, gyönyörűséges, de szenvedésekkel teli szolgálat. Olyan szolgálat, mely a nap mind a 24 órájában tart. Az állandó szolgálathoz hozzá tartozik, hogy nem elég azt hirdetni, mondani. Hitelesen kell élni, mert a hitelesség missziói tényező.”
Nagy Csaba esperes a gyülekezet bélyegzőjének és a templom kulcsának átadásával iktatta be tisztségébe Hella Ferencet. A lelkipásztort többek között köszöntött Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata alpolgármestere azt hangsúlyozva, hogy a mintegy ezer fős kanizsai reformátusság súlya és missziós ereje az ötvenezres városban a lélekszámnál jóval nagyobb. A nagykanizsai és a galamboki gyülekezet nevében Balogh László presbiter köszöntött.
Ebben elhangzott, hogy nálunk kanizsai reformátusoknál a lelkészbeiktatás különösen nagy ünnep, hiszen az elmúlt évszázadban csak négyszer történt meg, mert  mindig „jó pásztorunk” volt. Jelképesnek érezzük, hogy Advent közelében történik mindez, amikor az alapigénk: „Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségre tanítja őket.” (Zsoltárok könyve 25,14) Messze sugárzó ünnepünkön jó volt látni, hogy napi igénk szerint ugyan Isten előtt kárhoztatására méltó minden ember, de kegyelemből hit által mindenkinek adott a megigazulás – s ez egy ilyen közösségi lelki ünnepen különösen felerősödik. A Zakariás 4,6 mostani tételige által is láthatjuk azt, hogy kit hova rendel a Jóisten lelki szolgálatra, az küldetés, Isten akarata. Jónást Ninivébe küldte: nem volt ellenkezés, el kellett mennie. Jónás az Isten üdvözítő kegyelmére hagyatkozva fogadta el ezt a küldetést az Úr útmutatására hallgatva. Advent első vasárnapja közelében a várakozásban, az eljövetelben szólt az üzenet: vártunk rá és megérkezett a Fiú, és a Jóisten elküldte nekünk a szolgálattevőt is…
Hella Ferenc az Értől, Érmihályfalvától indult, Kolozsváron, Somogyon és az Őrségen át, hogy hazaérkezzen Nagykanizsára. Kövesse nagytiszteletű elődje Balogh Tibor esperes-lelkipásztor példáját. Örülünk, hogy felesége, Vörös Noémi, mint volt és új kántorunk is idevezette őt. Kálvin évében és az örök reformáció jegyében kérjük, hogy gyülekezetünk elöljáróját az atyák bölcsessége vezesse, és különösen fontos legyen számára a gyermek és ifjúsági munka, és a „Kanizsai Esték” se maradjanak el…
Áldás legyen rá, békesség legyen vele! Az Istenben bízó lélek reménységét idézve a Zsoltárok könyvéből, a Grádicsok énekéből: „Megőrzi az Úr a te ki – és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké!”


Balogh László. presbiter, Nagykanizsa


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. July 05., Tuesday,
Emese , Sarolta napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 3457
Összesen 2009. június 2. óta : 31582047