Kálvin és Luther találkozásai - A KDNP Protestáns Műhelyének konferenciájáról

Adminisztrátor, 2009-12-14 14:18:31

Érdekes és hasznos konferenciát szervezett a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa budapesti székházában a Barankovics István Alapítvány és a KDNP ez évben újraszerveződött Protestáns Műhelye december 10-én.

Kálvin születésének 500. évfordulóját a politika és a lelkiség kapcsolatával, a genfi reformátor közéleti hagyatékának, szellemi, pragmatikus lépéseinek a számbavételével, modellezhetősége lehetőségeivel ünnepelte a szellemi műhely. A szervezők igazi, kézzelfogható meglepetéssel is szolgáltak, mintegy megelőlegezve az előadások magas színvonalát és értékes hozadékát. Ugyanis három, mindenki által ingyen hazavihető kiadvánnyal igyekeztek a mai, keresztyén közéleti felelősségüket érző, gyakorolni kívánó érdeklődőkhöz közel vinni a genfi reformátort. Ezt szolgálta a KDNP PM füzetei sorozatban megjelent II. kötet, melynek címe: „Kálvin társadalmi reformgondolatainak időszerűsége”. A főként szociáletikai tanulmányok, külföldi és hazai szerzők (Dr. Christian Link, Barbara Schenck, dr. Eberhard Busch, dr. Christoph Stückelberger, Francois Dermange, dr. Sebestyén Jenő, dr. Békefy Lajos, dr. Bóna Zoltán, dr. hc. Szebik Imre, dr. Márkus Mihály) tollából, 168 oldalon megjelent elemzések igyekeznek bemutatni Kálvin 20.-21. századi jelenlétét, értelmezik maradandó hatását, továbbgondolásra érdemes megállapításait, tanításait. Külön füzetben jelent meg Barbara Schenck-Georg Riegel Németországban népszerű és sikeres munkája, ami Kálvin életét és teológiájának lényegét 6x2 rövid levél formájában adja közre. A kiadvány érdekessége, hogy az a Presbiteri Szövetség, a Barankovics Alapítvány és Protestáns Műhely közös füzete. Kitűnően alkalmazható gyülekezeti beszélgetésekhez, presbiteri képzések alapanyagaként, de érdeklődők is haszonnal forgathatják.  Ez a három kiadvány, aminek idegen nyelvű anyagát dr. Békefy Lajos fordította magyarra, igényes megjelenésével Jakab László Tibor református lelkészt dicséri, meg a Barankovics Alapítványt, Pintér György igazgató urat, mert hathatós és gyors támogatásuk nélkül nem jelenhettek volna meg.


E három, egymást jól kiegészítő szellemi ajándék várta ezen az adventi napon a konferenciára érkezőket. S ott további gazdag kínálatból részesülhettek. Behatóbb elemzés nélkül is érdemes odafigyelni a témákra, mi az, ami 2009-ben a két reformátor örökségéből a PM tagjait az előadókon keresztül megszólította. Ígéret van arra, hogy az elhangzott előadások kötetben is megjelennek, s akkor minden érdeklődőnek lesz módja és ideje a behatóbb tanulmányozásra, amit már most szívből ajánlhatunk.
Dr. Bóna Zoltán református lelkipásztor, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) főtitkára tartotta a bevezető áhítatot a napi Ige alapján, majd Szászfalvi László református lelkész, országgyűlési képviselő, a PM elnöke nyitotta meg az alkalmat. Elmondta: idén ez a második nagyobb rendezvényük, amit szeretnének folytatni. A PM szellemi műhely, ami a maga mértéke szerint és szintjén politikaformáló erő kíván lenni, a keresztyén politizálás fóruma, ahol a hazai közélet aktuális gondjaira bátor, de igei válaszokat keresnek és fogalmaznak meg. Dr. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni a konferencián. Őt dr. Simicskó István országgyűlési képviselő helyettesítette, s adta át a jelenlévőknek az elnök köszöntését. Igyekezett megragadni a református és az evangélikus hitnek, teológiának, gondolkodásnak azokat a jellegzetességeit, amiket aktuálisnak és fontosnak vélt. A protestantizmus mindig is jelentős politikaformáló erő volt hazánkban – hangsúlyozta -, s bizonyára az is marad.  Dr. hc. Szebik Imre ny. evangélikus püspök, a MEÖT elnöke evangélikus szempontból értékelte Kálvin teológiáját. A bibliás lelki embert, az imádkozó embert, a közért gondolkodó és cselekvő, valamint az „ökumenikus” reformátort hozta látókörünkbe színes és kiadós előadásával. Dr. Szűcs Ferenc egyetemi tanár, református teológus Kálvinnak a nyugati gondolkodásra gyakorolt hatását elemezte, előremutató értékelését a tudományról, művészetről. Több vonatkozásban is aktuális szociális felelősségét, a szegények iránti szolidaritását villantotta fel. Kálvin Genfből valóságos mintavárost tudott teremteni igei elkötelezettséggel, puritánságával, hiteles életével. Dr. PhD Békefy Lajos felelős szerkesztő (Presbiter, a Presbiteri Szövetség lapja), református teológus izgalmas témát választott: „Kálvin szellemében a korrupcióról”. Prezentációs előadásában a korrupció ó-, és újszövetségi eseteiből emelt ki néhányat, amikre Kálvin is építette kritikáját. Majd a reformátor korrupcióellenes elméleti, prédikátori és intézményi védőhálóját mutatta be. A 20-21. századi korrupció különféle formáival Chr. Stückelberger svájci református professzor kutatómunkája és tényfeltáró elemzései alapján ismertette meg a hallgatóságot.

A hazákban is szükséges és lehetséges korrupcióellenes lépések mérlegelésével fejezte be előadását. Dr. Medgyasszay László országgyűlési képviselő (KDNP), az országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának tagja szinte személyes kálvinista hitvallásként fogalmazta meg a vidéki magyar világért érzett felelősségét, illetve azokat az esélyeket, amelyek még messze nincsenek felhasználva a mezőgazdaság megelevenítése, hatékonyabbá tétele céljából. Szenvedélyes vidékszeretete és fejlesztő kedve minduntalan átütött színes előadásán. Smidéliusz Zoltán gyékényesi evangélikus lelkész vallomásos hangnemben elmondott bizonyságtétele arra világított rá, hogyan lehet a reformációt tetten érni és működtetni a 21. századi magyar valóság hétköznapjaiban. Főként az egyház és a gyülekezetek, a keresztyének felelősségéről, személyes helytállásának, példamutatásának a fontosságról szólt. Olykor egészen sajátos megfogalmazásaival üde színfoltja volt az egész napos konferenciának. Dr. Bóna Zoltán  főtitkár az ökumené mai dimenzióiról beszélt. Az egyéni, a gyülekezeti, az egyházak közötti és a nemzetközi, illetve világméretű keresztyén felelősség különböző fokozatait, illetve koncentrikus körökként táguló horizontjait, hangsúlyváltásait vette sorra, kiemelve: minél közelebb Krisztushoz, annál közelebb egymáshoz is. S valójában erről szólt a konferencia: a katolikus többségű néppárt keretei között protestánsként mennyire ütősen, profilírozottan lehet megjeleníteni Kálvin és Luther igencsak gazdag társadalmi reformtörekvéseit a mai világban. Dr. Judák Endre egyetemi docens, a Magyar Református Presbiteri Szövetség képzési titkára prezentációs előadásában Kálvin hitoktatásának mai üzeneteit fogalmazta meg, adta tovább, sok hasznos gyülekezeti, körzeti konferenciai tapasztalat alapján. Előtérbe helyezte a bűnbánat fontosságát, ami nélkül nincs sem személyi, sem közösségi, még kevésbé nemzeti megújulás.  A délelőtti ülésszakot Ablonczy Dánielné, a délutánit dr. Horkay György elnökségi tag moderálta, hozzáértően, szellemesen.
Szászfalvi László PM elnöknek nem volt könnyű összegezni a mondanivalójában, problémakezelésében igen tömör találkozó üzenet-özönét. Igazán jó ilyen igényes, magas politikai kultúrát képviselő és megjelenítő, továbbadó közösségben együtt lennünk, együtt gondolkodnunk, ilyen műhelyt működtetnünk - fogalmazott az elnök. - S ez lehet a PM egyik legfontosabb hozzájárulása a keresztyén-demokrata, illetve a nemzeti politizáláshoz: szellemi-bibliai igényesség, protestáns felelősség, politika és lelkiség összetartozásának megélése. Tervek szerint a PM értékes kiadványait ezen az adventen a parlamenti képviselők is megkapják. A műhely következő konferenciájára az oktatásügy kérdéseiről 2010 február elején kerül sor Tatán.

(drbl)


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. July 05., Tuesday,
Emese , Sarolta napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 3190
Összesen 2009. június 2. óta : 31581780