RENDrakó - "Az Úrnak irgalmát örökké éneklem" könyvbemutató

Rásky Miklós, 2012-07-03 04:00:00

A Református Egyházi Napok Dunántúl fesztivál székesfehérvári eseményeiről honlapunk a helyszínről tudósított és köszönet illeti mindazokat, akik írásaikkal, képeikkel, felvételeikkel hozzájárultak ahhoz, hogy az eseményekről szinte egy-két órán belül értesülhettek a honlap látogatói, olvashatták az írásokat, láthatták a fényképeket, megnézhették az alkalmakat. Azonban a közel száz program mindegyikéről lehetetlen volt a helyszínről  tudósítani, így a közeljövőben többször jelentkezünk a "RENDrakó" rovattal, melyben a REND további fontos eseményeiről olvashatnak illetve láthatnak beszámolót

Elsőként Rásky Miklós beszámolóját olvashatják S. Lackovits Emőke "Az Úrnak irgalmát örökké éneklem" című könyvének bemutatójáról.

A Református Fesztivál programjába szorosan illeszkedve került sor a Kissátorban a Veszprémben élő néprajzkutató, Dr. S. Lackovits Emőke tanulmánykötetének bemutatójára, amelye a Dunántúli Református Egyházkerület támogatásával és kiadásában jelent meg.

A kora délutáni rekkenő hőség ellenére rokonon, barátok, a veszprémi gyülekezet számos tagja és a református népi kultúra iránt érdeklődők foglalták el a sorokat.

A megjelenteket Köntös László, az Egyházkerület lelkészi főjegyzője, a kötet gondozója köszöntötte, kiemelve, hogy S. Lackovits Emőke immár évtizedek óta szolgál a közösségben és számos olyan tanulmánya és kötete jelent meg, amelyek gazdagították a Pápai Tudományos Gyűjteményt és református közösségünket.

 

Gelencsér József ügyvéd, a szerző barátja a kötet bemutatása során vallomásában elmondta, hogy az egész művön áthat Lackovits Emőke magyarsága, református, keresztyén hite, vallásának mély szeretete. Gelencsér József párhuzamot vont a Szentírás és a kötet olvasása között azért, mivel egyik művet sem jó elejétől végégig elolvasni egyszerre, hanem – mint elmondta – az élethelyzetnek megfelelően mindig az adott részt érdemes és jó elolvasni. Ha úrvacsorára készülünk, akkor azt úrvacsorai passzust és szokásokat, ha adventet írunk, akkor az adventi népszokásokat.

A könyvbemutatót és a dedikációkat követően a szerzővel beszélgettem: Arra a kérdésemre, hogy vajon ezek a régi , szép népszokások mennyire vannak jelen a mai gyülekezetekben, a szerző így válaszolt. A hagyományos, a gyülekezeti élet egészére kiterjedő szokásos - és itt beszélhetünk étkezési vagy éppen nagy ünnepi szokásokról – a szekularizáció, a globalizáció következtében is kihalóban vannak. De vannak a gyülekezeti, a közösségi életnek olyan részei, ahol igenis megfoghatóak és azt tervezem, hogy ezekről egy külön tanulmánykötetben is szólok majd. Két ilyen nagy területet említek, amelyek összefüggnek egymással. Az egyik ilyen terület az adakozás szokásai, a másik pedig az asszonyok szerepe az adakozás területét. Ennek azt a szerepét említem meg – vallja S. Lackovics Emőke – hogy az úrasztali terítők adományozásában, a szív megnyílásában mindig az asszonyok jártak az élen és sok közösségben, gyülekezetben ez a mai napig is itt van.

A közel 360 oldala kiadvány 1500 forintos áron kapható a Dunántúli Református Egyházkerület püspöki hivatalában, és bízunk abban, hogy megtalálható lesz rövidesen a gyülekezeti sajtókínálatban is.

Írta és fényképezte: Rásky Miklós lelkipásztor-újságíró, a Veszprémi Református Egyházmegye honlapszerkesztője

forrás: Veszprémi Református Egyházmegye honlapja


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2021. June 20., Sunday,
Rafael napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 16602
Összesen 2009. június 2. óta : 25639126

Ige Mellett

(1) „Mindennek megszabott ideje van…” (Prédikátor 3,1–8)

Isten szabta meg mindenek idejét, hiszen Ő – aki „időfölötti” – teremtette az időt is. Mindegyik rendelt idő egy külön üzenet, egy külön világ!  Amiko... tovább