A Generális Konvent Elnökségének karácsonyi körlevele

Adminisztrátor, 2009-12-26 13:06:02

Ünneplő keresztyén gyülekezet!
„Veled van Istened, az Úr, ő erős és megsegít.” Ez a Karácsony örömüzenete ma a Kárpát-medencében, hiszen éppen mi, keresztyének tapasztalhattuk meg az angyali üzenet valóságát: „Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuélnek neveznek – ami azt jelenti: Velünk az Isten.” (Mt 1, 23).

Zofóniás próféta könyvének éles, világos szavai, nyílt kérdés elé állítanak minket: magány, szomorúság, gyalázat – vagy – megújulás, szeretet és ujjongó öröm? Mi jellemzi a keresztyén ünnepet 2009-ben, miről ismerszik meg az Úr népe?

Isten igéje, az atyai szó, a valóság szava: szembesít minket személyes, országos és globális terheink súlyával, a modern ember létérzésével – mondhatnánk –, de még ezelőtt azzal a hatalmas erővel, ami hordozza ezeket. A Jézus Krisztusban testté lett Isten a terheket nem szomorúan, görnyedve, hanem egyenes gerinccel, ölelésben, szeretetben emeli fel. Veletek, velünk együtt.

Zofóniás szavai szinte türelmetlenek. Veled van az Isten, ujjongva örül neked! Ez az ünnep értelmes, ajándéka, a túláradó öröm és hála megszülető Fiúért, aki közülünk való, gyalázata a megváltás, erőtlensége közösségünk ereje!

Kedves Testvérek! 2009 Karácsonyán Zofóniás próféta reformátori türelmetlenségét kívánjuk mindannyiunk életébe: Ne szokjatok bele a szomorúságba, ne törődjetek bele a gyalázatba! Az Úr ünnepet készített nekünk a megszülető Krisztus jászolánál! Hirdessétek mindenkinek: Veled van Istened, az ÚR, ő erős, és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked. Azt pedig tudjuk: „Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Róm 8, 31).

2009 Karácsonyán, testvéri köszöntéssel:
A Generális Konvent Elnöksége

forrás: www.reformatus.hu Kommunikációs Szolgálat


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. July 05., Tuesday,
Emese , Sarolta napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 3318
Összesen 2009. június 2. óta : 31581908