Test és lélek műhelye lesz az alsóörsi iskola - Kulcsátadási ünnepség a vallás- és a sport szellemében

Kovács Piroska, 2012-08-22 04:00:00

Hosszú évtizedek múltán ismét egyházi iskolája lesz Alsóörsnek. A kulcsátadásra ünnepélyes keretek között került sor augusztus 16-án. Bár a becsengetésig néhány nap még hátra van, az első ünnepi aktus már lezajlott az alsóörsi Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda - Utánpótlásközpont udvarán. 

 

A jeles eseményen jelen voltak a község vezetői, a református egyház- és az iskola képviselői, valamint meghívott vendégek, köztük Kuti Géza, a Veszprémi Református Egyházmegye esperese, keszthelyi lelkipásztor és Juhász László, a Diákok Egészségéért, Veszprém Megye Kézilabdasportjáért Alapítvány elnöke.

Hosszú évtizedek múltán ismét egyházi iskolája lesz Alsóörsnek. A kulcsátadásra ünnepélyes keretek között került sor augusztus 16-án.
Bár a becsengetésig néhány nap még hátra van, az első ünnepi aktus már lezajlott az alsóörsi   Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda - Utánpótlásközpont udvarán. A jeles eseményen jelen voltak a község vezetői, a református egyház- és az iskola képviselői, valamint meghívott vendégek, köztük Kuti Géza, a Veszprémi Református Egyházmegye esperese, keszthelyi lelkipásztor és Juhász László, a Diákok Egészségéért, Veszprém Megye Kézilabdasportjáért Alapítvány elnöke.

***

***

***

***

Először Hebling Zsolt polgármester ünnepi gondolatait hallhattuk. Mint mondta, megfontolt, jó döntést hozott Alsóörs Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Alsóörs - Lovasi Református Társegyházközség presbitériumával karöltve akkor, amikor arra voksolt, hogy a nyolc osztályos általános iskola a Magyarországi Református Egyház oktatási intézményeként működjön a jövőben. Az átállást alapos előkészítő munka előzte meg minden szinten és minden vonatkozásban.  Az eredmény nem is maradt el, a törvények megkövetelte jövőkép a megyében elsőként realizálódik.  Az iskola életében bekövetkező fordulat mellett változás történt az Általános Művelődési Központ szerkezetében is. Az óvoda a jövőben önálló intézményként működik Napraforgó óvoda néven, míg az Eötvös Károly Művelődési Ház Alsóörs Polgármesteri Hivatalába integrálódott. Hebling Zsolt örömét fejezte ki amiatt, hogy egy újabb ötéves szándéknyilatkozat eredményeképpen Alsóörs továbbra is a kézilabda utánpótlás fellegvára marad, majd átadta Rásky Miklósnak, a társegyházközség lelkipásztorának az iskola kulcsait tartalmazó díszes dobozt.

 

Az iskola új működtetője mondandóját azzal kezdte, hogy nehéz döntés volt annak idején az iskolák államosítása, majd Reményiket idézett: „Ne hagyjátok a templomot. A templomot, s az iskolát!" Mózes V. könyve 6 részének 4-7 verseit hívta segítségül, amikor a hitről szólt. A jövő eredményeinek zálogát a közös gondolkodásban, a közös munkában látja, pedagógiai programját pedig a színvonalas oktatásban és nevelésben, az utóbbi dominanciájával. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a hit hallásból van és hogy ezzel találkozzon pedagógus és a tanulóifjúság a jövőben. Istenről hallani, neki engedelmeskedni szép és magasztos hivatás és feladat. Beszédét követően Rásky Miklós ajándékot adott át az iskola igazgatójának, Mészáros Károlynak: a Szentírást.

A továbbiakban Kuti Géza, az egyházmegye esperese hívta fel a figyelmet a közösségben rejlő erőre, kiemelve az ökumené szellemét a lelki életben. Közös ég alatt közösségben legyünk ebben az iskolában is. Az átadott kulcsokkal kapcsolatban arról szólt, hogy ahhoz kellenek zárak is, amelyeket néha nyitni, némelyeket pedig zárni szükséges.

Az ünnepséget követően arra kértem Hebling Zsolt polgármestert és Rásky Miklóst, a gyülekezet lelkészét, hogy mutassák be az iskolát és annak új oktatási struktúráját.
Hebling Zsolt: A jövőkép, amely előttünk körvonalazódik összességében pozitív. Ezt az önkormányzat és a presbitérium részéről hozott egybehangzó döntések alapozzák meg. Rengeteg munkát igényelt, de minden a helyére került, elsőként a megyében. Egy évvel előrébb járunk, mint ami a követelményekben meg van határozva. Már a döntések előkészítésénél is napi volt az operatív kapcsolat, közös költségvetést készítettünk, a finanszírozás a mi feladatunk. Véleményünket, tanácsainkat mindenkor elfogadják, mivel tudják, hogy jót akarunk. A képviselőtestület szívén viseli az iskola sorsát. Jó szívvel adtuk át a fenntartói jogot, mert tudjuk, hogy jó kezekbe került. Az iskolát a Közoktatási Törvény értelmében egy tizenhét tagból álló Igazgatótanács működteti, tagjai közé egy főt az önkormányzat delegált, de presbiter Ferenczy alpolgármester úr is. Továbbra is élnek „vívmányaink", többek között az, hogy a 110 fő létszámú iskola diákjai - akik az egész országból, sőt határainkon túlról verbuválódtak - térítésmentesen kapják meg a tankönyveket. Az iskola épületét és felszerelését leltár szerint adtuk át. Öt évig béreltünk diákjainknak egy szálláshelyként használatos ingatlant, ezt a problémát most önerőből oldjuk meg az iskola területén, maximálisan 30 fő számára. Reméljük, hogy a kézilabda, mint húzóerő, továbbra is vonzerő marad, különösen most, az olimpia után. Ha a tanulók létszáma eléri a 150 főt, rentábilissá válik a fenntartás, eredményessé a gazdálkodás. Ebben az iskolában eddig is magas színvonalú szakmai munka folyt - így lesz ez ezután is. Bízunk a jövőben!


Rásky Miklós: Már az elmúlt év decemberében lehetett látni, hogy kihívás előtt áll az oktatásügy, azon belül is a kis települések intézményeinek helyzete. Veszélybe került az iskolák léte, és ez alól Alsóörs sem volt kivétel. Mivel a demográfiai mutatók hektikusan változnak, a törvényi szabályzás nem kedvező. Ezért keresett meg Hebling polgármester úr, aki nyílt kapukat döngetett. Alsóörs iskolája a múltban is református oktatási intézmény volt. A jelenlegi presbitérium is szívén viseli a sorsát, de működő tőke hiányában a helyi közösség nem tudná fenntartani, ezért született a jelenlegi megoldás.


Sok téves nézet látott napvilágot az iskola működésével kapcsolatban. Az oktatás az ökumené szellemében fog folyni. A római katolikus tanulókat Karáth Gábor hitoktató fogja oktatni, aki érseki kinevezéssel érkezik, a református gyermekeket pedig Ráskyné Bán Éva hitoktató, szociálpedagógus, az iskola igazgatóhelyettese. A Közoktatási Törvényben meghatározottak szerint a diákok választhatnak: hittanra járnak, vagy etikát tanulnak. A kettő közül valamelyik kötelező. Mivel az ÁMK megszűnt, az iskolában önálló gazdálkodás folyik.

A gazdasági igazgató feladatát Horváthné Balogh Rita fogja ellátni. A technikai dolgozók közül egy fő nyugdíjba vonult, helyette egy fő munkába állt. A tantestületben sincs lényeges változás, egy nevelő távozott közülünk, egy kollega pedig GYES-ről tért vissza. A tanulók létszámában annyi változás történt, hogy három diák hagyta el az iskolát, köztük egy testvérpár.


Az iskola belső életével kapcsolatos elképzelésekről szó esett egy pozitív kicsengésű szülői értekezleten, még márciusban. Ennek értelmében: az oktatás, a sport struktúrája nem tér el a megszokott formától. A nevelésre viszont nagyobb hangsúlyt fektetnek. Hétfő reggelenként 15 perces áhítattal kezdődik a hét, mintegy lelki feltöltődésként. A hitéletet nem lehet kötelezővé tenni, nem írunk elő kötelező templomba járást, vagy egyházi köszönést. Lesznek változások is. Az évnyitót a templomban tartjuk, méreteit és a létszámot illetően nem kis logisztikai feladatot felvállalva. Az ünnepek száma kibővül az egyházi ünnepekkel, ezzel is szeretnénk színesíteni a község életét. Családi napokat is fogunk rendezni néhány alkalommal. Tovább folytatjuk a gyermek istentiszteleteket, a gyermekhittant, lelki gondozást tartunk, előadásokat szervezünk vendégként idolokat hívva, összhangot teremtve. Az első nagyobb református ünnepre októberben került sor. Minden nyitott és semmi nem kötelező.


Mindezt az iskola új igazgatóhelyettese, Ráskyné Bán Éva mondta el nekem, aki arra kértem, hogy adja át honlapunk olvasóinak névjegyét is:
Erdélyből származom, egy Kolozsvár melletti faluból, két gyermekes családból. Szüleim egyszerű emberek. 1990-ben érettségiztem, majd a kolozsvári Apáczai Csere János Tanító - óvónőképzőben szereztem főiskolai oklevelet. Később a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem nappali tagozatának hallgatója lettem, ahol négy éves egyetemi hitoktatói és szociális gondozói szakképesítést, valláspedagógia és egyháztörténelmi mesterképzőt végeztem. Doktori fokozatom abszolválásra vár. Óvónőként kezdtem dolgozni: tíz éven át foglalkoztam kicsikkel, hol szegény falusi óvodában, hol elit kolozsvári intézményben, minden réteget megismerve. Van egy év általános iskolai pedagógusi tapasztalatom, amit hét esztendő adjunktusi tevékenység követett a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen, majd újabb egy év a Kaposvári Egyetemen oktatóként. Házasságkötésem révén kerültem Alsóörsre 2007-ben. Két gyermekem van, akikkel eddig GYES-en voltam. Jelenleg is képzem magam: közoktatás vezetői képesítésem megszerzése folyamatban van. Óriási kihívásnak tartom azt a feladatot, ami rám vár, és amit legjobb tudásom szerint fogok végezni.

Szokásomhoz híven, most is voltak riportalanyaim:


Kozitsné Decsi Valéria: Jó kollektíva a miénk, tudjuk a dolgunkat. Eddig is próbáltuk tudásunk legjavát adni, így lesz ezután is.
Szalay Emese: jó kezekben lesz az iskola, jó irányba fog fejlődni. Hosszú távon kell gondolkozni.
Szűcsné Molnár Ágnes: Hosszú folyamat minden változás. Szakmailag is, az ember gondolkodásmódjában is. Bízom benne, hogy sikeres lesz.
Mészáros Károly: Várakozással tekintek a jövőbe - úgy, mint advent idején.
Kuti Géza: fontosak az ökumenikus értékek, közük a szeretet, a békesség, a türelem és a többi, mert azok a lélek gyümölcsei. Azokat learatni öröm, és mint az élet megannyi más területén, itt aratni szeretnénk - idézet az esperes Pál apostol Galatákhoz írott levelének 5. részét

fotó: Beke G. László http://balaton.vehir.hu

Kapcsolódó link:http://www.refdunantul.hu/lap/refendrodi/hir/lista/iskolai-hirek/Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2020. June 02., Tuesday,
Kármen , Anita napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 489
Összesen 2009. június 2. óta : 19947565

Ige Mellett

(18) „…hogy bizonyságot tegyek előttük…” (Máté 10,16–28)

JÉZUS KIKÜLDI TIZENKÉT TANÍTVÁNYÁT – II. – 1. Jézus felkészíti a tanítványokat a sorsukra (18): – Kiszolgáltatnak benneteket énmiattam! – mondja nekik... tovább

REPOSZT

Kész csoda

„Isten az Ő kegyességében… türelmesen elnézi azoknak a bűneit, kik ahelyett, hogy bizonyosságot tennének róla, szavaikkal és cselekedeteikkel az ellenkezőt művelik; hogy azt, amit hiszünk ...
... Tovább

Dokumentumtár

karácsony tiltakozás

Formátum:.doc
Méret: 27.0 KB

Köntös László: Karácsony, mint tiltakozás

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

eloadas_tzsk

Formátum:.mp3,
Méret: 28.9 MB

Ki gyógyítja a gyógyítót? - Topolánszky-Zsindely Katalin előadása

Hanganyag letöltése