Református értékrend szerint kezdődött meg az 1017. magyar tanév az alsóörsi iskolában

Kovács Piroska, 2012-09-12 04:00:00

Meggyőződéssel vallom, hogy az alsóörs- lovasi gyülekezetnek és magának a községnek is jó oka van ebben a történelmi pillanatban az ünneplésre, a hálaadásra, a könyörgésre, mert történelmi pillanat az, amikor ismét egy református iskola kezdi meg működését a községben - mondta Dr. Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház és a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, oktatási főtanácsadó, az Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda Utánpótlásközpont szeptember 2-án megtartott tanévnyitó ünnepségén az alsóörsi református műemléktemplomban.

Az ünnepi esemény a templom méretei miatt logisztikai előkészületet kívánt, amelyet sikerült kiválóan megoldani. Az istentisztelet keretében zajló tanévnyitón jelen voltak a fenntartó önkormányzatok polgármesterei: Hebling Zsolt és Ferenczy Gáborné, a község vezetői, megyei- és kerületi egyházi elöljárók (akik egyben szolgálatot teljesítettek), Dr. Elter István, az egyházmegye főgondnoka, a presbitérium tagjai, meghívott vendégek, köztük Szűcs Attila, a Veszprém Megyei Kormányhivatal oktatási főosztályvezetője, az iskola igazgatótanácsának- és tantestületének tagjai, szülők és természetesen a tanulók, akik közül az Alsóörs - Lovasi Református Társegyházközség lelkipásztora, nagytiszteletű Rásky Miklós megkülönböztetett figyelemmel köszöntötte az első- és a nyolcadik osztályosokat.


Miután felcsendültek a 89. zsoltár hangjai, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, főtiszteletű Steinbach József hirdetett igét. A püspök szolgálata mottójául a Példbeszédek könyve 9. fejezetének 10. versét választotta, miszerint: „A bölcsesség kezdete, az Úrnak félelme". Mint mondta, a bölcsességnek több összetevője van: köztük a tárgyi tudás, a szaktudás, az általános műveltség és talán a legfontosabb: az értelmi - érzelmi intelligencia. Olyan gyermekeket kell nevelnünk - mondta, akik úgy rendelkeznek általános műveltséggel, hogy bele tudnak gondolni az életükbe, a létükbe, akik gondolkoznak, akiknek véleménye van, akik értékeik mentén rá mernek kérdezni dolgokra. Az egyházi iskolák feladata többek között az, hogy ilyen értelemben is bölcs diákokat neveljen. Steinbach József beszélt még a választani tudás jelentőségéről (mindezt a tanulók számára érthető módon, példákkal alátámasztva), majd köszönetet mondott az önkormányzattal való áldott együttműködéséért.

***

***

***

***

A püspöki idehirdetést Kuti Géza keszthelyi lelkipásztor, a Veszprémi Református Egyházmegye esperesének imádsága, majd Dr. Huszár Pál tanévnyitó beszéde követte. A főgondnok - oktatási főtanácsadó maga is járatos az oktatásban, hiszen negyven év  tapasztalatával rendelkezik. Meg szokták tőlem kérdezni - mondta: mi az, amitől egy egyházi iskola jobb, mint a hasonló oktatási intézmények?  Hiszem és vallom (és remélem, hogy az alsóörsi is ilyen lesz), a mi iskoláink többet adnak nevelésben, amelyre napjainkban a társadalomnak és a tanuló ifjúságnak égetően nagy szüksége van. Óriási lehetőség, hogy az egyházi iskolák olyan értékrendet tudnak közvetíteni, amely kiállta az idők próbáját. Tanulóink olyan tudás birtokába jutnak, amelyet tolvaj el nem orrozhat, tűz el nem égethet, rozsda meg nem marhat, amin nem fog ad idő. Isten iránti hálával és az önkormányzat iránti köszönettel fogadom a jó hírt - folytatta Dr. Huszár Pál, hogy az alsóörsi iskola is ezek közé az iskolák közé tartozik már. Ígéretes tevékenységet látok, amely valóban felkészíti a tanulókat arra, hogy mindenki a talentumának megfelelően tudjon érvényesülni (az évnyitó további részében három kisdiák szavalatával adott ebből ízelítőt). Az iskola egyik nagy feladata az, hogy erre rávezesse a rá bízott fiatalokat.  Ez csodálatos nevelési feladat, szüksége van rá a társadalomnak.

***

***

***

A főgondnok után az iskola igazgatója, Mészáros Károly szólt. Az élet nemcsak annak hosszában mérhető - mondta, hanem azokban a pillanatokban is, amelyek sorsdöntőek számunkra. Alsóörs nehéz helyzetben ragaszkodott ahhoz, hogy megmaradjon az iskolája. Választania kellett. A református egyház nyitott volt arra, hogy segítséget nyújtson. Az új iskola létrehozását hónapok előkészítő munkája előzte meg, ma már a napi gyakorlati kérdéseké a főszerep. Elmondta azt is, hogy felmérték a tanulók vallási hovatartozását, aszerint választhatnak hitoktatást, vagy az erkölcstani ismeretek elsajátítását. Az igazgató szólt a tanulókhoz, külön köszöntve az első osztályosokat, akik mint mondta, kellő kitartással érhetik el céljaikat, és a sportolókhoz, akik reményei szerint otthonra találnak a régi - új iskolában és a kollégiumban. Ezután bemutatta munkatársait, majd újabb szavalat után a tantestület tagjainak és az iskola diákjainak eskütétele következett, melynek szövegét a gyülekezet lelkipásztora, Rásky Miklós olvasta fel (az eskü szövege honlapunkon olvasható).  Az Endrődi iskola tanévnyitója a Himnusz hangjaival zárult.

***

***

***

***

***

***

A hivatalos aktus után a gyülekezeti házban Hebling Zsolt polgármester mondott pohárköszöntőt. Történelmi pillanatnak nevezte ő is ezt a napot, az iskola fennmaradását lehetővé tevő döntést pedig bölcsnek és megfontoltnak. Elmondta azt is, hogy jó szívvel adták át az iskolát, melynek működését a jövőben is segíti és támogatja mindkét önkormányzat, fenntartva az eddigi gyümölcsöző együttműködést.

Szokásunkhoz híven, ezúttal is kértem véleményeket, bár ezúttal némileg eltérő módon. Mit üzennek az új iskolának? - szólt a kérdésem.

Főtiszteletű Steinbach József püspök:

Üzenetem: hit, szeretet és reménység. Közülük a legfontosabb a hitből következő szeretet, mert egy átvett iskolánál mindig nagyon fontos az, hogy a gyerekek és a tanárok érezzék ezt a szelíd szeretetet, amely soha nem kényszerítő, hanem ajándékozó, amely ebből kifolyólag arra késztet bennünket, ami jó. Egy egyházi iskola általa tudathatja, hogy jó ide járni. Ez a szeretet egyben iránymutató egy olyan világban, ahol sok minden relatívvá vált, ahol szükséges az iránymutatás az örök értékek mentén. Ez megteremtheti a boldog, egészséges társadalmi együttélést. Az egyházi iskoláknak mindenképpen feladata a közösségteremtés, mert akik ezen iskolákba járnak, meg kell, hogy lássák egymásban a testvért. Ha kikerülnek munkahelyekre, a farkastörvényekkel teli életben meg tudják oldani a konfliktusokat, kezelni tudják a problémákat. Egy egyházi iskolának csak így van létjogosultsága, ha ilyen generációt tud nevelni Isten segítségével.

Szűcs Attila, a Veszprém Megyei Kormányhivatal oktatási főosztályvezetője:

Üzenetem: Töltse be a küldetését, mert ez egy misszió - úgy gondolom. Azt a plusz tartalmat, amit egy egyházi intézménynek fel kell vállalni, azt hosszú évekre vállalja, és legyen benne sikeres! Ezt tudom kívánni, üzenni neki. Ők a hitélettel többek, ez az órákban is megmutatkozik, a többi azonos más iskolákkal. A megyében mintegy húsz egyházi iskola működik. Ebben az évben változnak az arányok, a református egyház most több intézményt indít, de jellemzően katolikus iskolák vannak, az Érsekség a legnagyobb fenntartó. A Kormányhivatalnak is megvan a feladata ebben a vonatkozásban, a törvényességet kell figyelnie.  Ezeknek az iskoláknak nem egy törvényt kell betartania, hanem kettőt, az egyházi törvényeket is, megteremtve az összhangot. A felmerülő törvényességi kérdéseket a hivatalnak kell figyelnie, vizsgálnia, ellenőriznie. Ezt egy kontroll, mert elvileg minden állami, önkormányzati iskola felett ezt a jegyző, vagy a fenntartó automatikusan megteszi. Ilyen intézmény felett valamilyen állami szervnek kell ezt gyakorolnia, most ez a kormányhivatal.  Az engedélyezésben is volt feladatunk. A jövőben folyamatában figyeljük az iskola működését, elsődlegesen a fenntartóét.

Mészáros Károly igazgató:

Minden együtt áll az induláshoz. Minden összejött, ami szükséges, olyan változás ez, mint ha egy vállalatot alapítottunk volna, úgy is kezelnek bennünket. A tanulóknak meg kellett szüntetni a jogviszonyát az előző iskolában, az újba felvenni őket. Ugyanezt a tanárokkal. Kis változás, hogy egy kollega elment, egy új jött helyette. A tantestület készen áll.  Teljes egészében rendelkezésre áll a költségvetés is. Augusztus 15-ig a régi munkahelyről kaptuk a fizetést, a másik felét már az új fenntartótól.  Minden feltétel rendelkezésre áll, de a megvalósítás hosszabb folyamat lesz. A központi református tanévnyitón azt mondták, hogy 20 - 30 év egy ilyen dolog teljes kiteljesedése.

Dr. Huszár Pál főgondnok - oktatási főtanácsadó Adyt idéz:

Az én üzenetem: „Föl, föl fiúk, csak semmi félelem".  Ezt szós szerint értem, mert a tanulók biztonságban vannak, Isten kegyelmében. Éljenek ezzel a lehetőséggel, használják ki! A kollegáktól is csak azt kérem, hogy találják meg a tanulókban a talentumot, az irányt, és segítsék a fenntartókat ebbe az irányba mozdítani, hogy diákjaik majd valóban elégedett, munkájukat örömmel, szeretettel végző emberek legyenek.

Forrás: Az Alsóörsi Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda Utánpótlásközpont 

Fényképek: Zórád Ferenc


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2021. January 19., Tuesday,
Sára , Márió napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 14886
Összesen 2009. június 2. óta : 23348418

Ige Mellett

(1) „Uram, ősidőktől fogva Te vagy az én szent Istenem! Nem fogunk meghalni!” (Habakuk 1)

A Kr. e. 612. évben rombolták le a babiloni és méd seregek Ninivét, Asszíria fővárosát, és ezzel véget vetettek Asszíria uralmának. Az egyiptomiak kih... tovább

Dokumentumtár

NL111107

Formátum:.doc
Méret: 33.0 KB

Nagy Lajos hétkezdő meditácója a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában. 2011.11.07.

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

nyitó_it

Formátum:.mp3,
Méret: 37.8 MB

Nyitó Istentisztelet: Köntös László, Bellai Zoltán, Steinbach József, Lentulai Attila

Hanganyag letöltése