Őrségi Református Egyházmegye

Cantate vasárnap

2017-05-23 19:06:49 / őrségi admin

Cantate vasárnap Szentgotthárdon 2017-ben, május 14-én a szentgotthárdi templomban került megrendezésre az Őrségi Református Egyházmegye immáron 14. cantate-vasárnapja. A helyszínválasztás apropójául a nemrég vásárolt új orgona szolgált. Ám nemcsak az ének-zene vasárnapja volt ez a szentgotthárdi reformátusok számára, hanem egyben hálaadás is azért, hogy 15 éve, 2002. május 12-én felszentelésre került az újonnan épített templom és parókia.

 

 

Cantate vasárnap Szentgotthárdon 2017-ben, május 14-én a szentgotthárdi templomban került megrendezésre az Őrségi Református Egyházmegye immáron 14. cantate-vasárnapja. A helyszínválasztás apropójául a nemrég vásárolt új orgona szolgált. Ám nemcsak az ének-zene vasárnapja volt ez a szentgotthárdi reformátusok számára, hanem egyben hálaadás is azért, hogy 15 éve, 2002. május 12-én felszentelésre került az újonnan épített templom és parókia. Az ünnepségre az egyházmegye szinte valamennyi gyülekezetéből érkeztek hívek, illetve hat kórus szolgálata is színesítette az istentiszteletet. Lélekemelő és gyönyörűséges volt, ahogy felcsendült a zsúfolásig megtelt templomban a kezdőének: "Áldjad én lelkem a dicsőség erős Királyát." És mindvégig nagyon jó volt együtt áldani, magasztalni, dicsőíteni az URat énekben, imádságban. Az igehirdetés szolgálatát Steinbach József püspök úr végezte az 1Sám 14 versei alapján, Szabadi István egyházmegyei, Köntös László egyházkerületi lelkészi főjegyzők, illetve Szakál Péter esperes pedig az igehirdetés előtt és után imádkoztak. A köszöntések rendjét a házigazda gyülekezet gondnoka és egyben kántora, Dr. Juhász Sándor nyitotta, majd közös éneklés és a szombathelyi gyülekezeti kórus szolgálata után Balogh Péter egyházmegyei gondnok osztotta meg a jelenlévőkkel gondolatait. Újabb együtt dicsőítés és a celldömölki kar éneke után Huszár Gábor, Szentgotthárd város polgármestere szólt a gyülekezethez. Ezután váltakozva énekeltek a jelenlévők, és hallgathatták az Őrségi Baráti Kart, a zalaegerszegi kórust, a kustánszegi és becsvölgyi gyülekezetek asszonykórusát, majd végül, de nem utolsó sorban a sárvári gyülekezet kórusának interpretálásában középkori, főként a reformáció századát megidéző dalait. A zárszó , záróének, himnusz eléneklése után Szabadi István osztott áldást, majd a templom előtt sor került egy csoportkép elkészítésére. Az alkalom szeretetvendégséggel zárult a Lipa étteremben. Áldott legyen a mi Istenünk ezért az ünnepségért, azért, hogy újra megtapasztalhattuk, hogy jóságos, kegyelmes URunk van, Akinek jó a nevében összegyűlni, hálát adni és Neki együtt zsoltárokat, dicséreteket énekelni!

 

Sisakné Páll Klára

 

Galéria

.