Őrségi Református Egyházmegye

„Reformáció 500” a Levéltárban

2018-02-28 11:16:02 / Bódis Tamás

A reformáció félévezredes évfordulójának esztendejében a megemlékezést illetően panaszunk nemigen lehet. Országszerte számos kiállítás, konferencia, hangverseny - ünnepségek egész sora - szólt erről a kiemelkedő eseményről, amely viszonylag rövid idő alatt átformálta Európát. Örvendetes volt tapasztalni, hogy a megemlékezések nem szorítkoztak csupán egyházi keretek közé, hanem világi intézmények - könyvtárak, múzeumok, gyűjtemények - is fontosnak tartották, hogy foglalkozzanak a témával.

A Vas Megyei Levéltár is ezek közé tartozott, és három rendezvénynek is helyt adott: 2017 májusában „Vissza a forrásokhoz" címmel egy vándorkiállítást mutattak be, majd még ugyanebben a hónapban „Levéltári Nap"-ot rendeztek, ahol a konferencia előadói a „Reformáció Vas vármegyében a 17-20. században" témakört járták körbe. Végül 2017. okt. 25-én - stílszerűen a Türelmi Rendelet kihirdetésének napján - egy tartalmas kiállítást nyitottak meg „Ágostai és helvét" címmel „Vas vármegye reformációjának történetéről". A kiállítást a Vas Megyei Levéltár, az Evangélikus Egyházközség és az Őrségi Református Egyházmegye rendezte, koncepcióját Söptei Imre kőszegi múzeumigazgató állította össze támaszkodva levéltári és egyházi segítőkre. A Levéltár előadótermének falain 12 díszes tabló idézte fel szövegesen és képeken a két protestáns egyház történetének stációit a kezdetektől napjainkig. Ilyen címekkel találkozhattunk: „A reformáció első évtizedei Vasvármegyében" (Nádasdyak, Sárvár, Batthyányak, stb.), - „Vasvármegye artikuláris helyei" (Felsőőr, Nemescsó, Dömölk), - „II. József Türelmi Rendelete után" (templom és iskolaépítések), - „Protestáns Nyomdák Vasvármegyében" (Sárvár, Németújvár, Kőszeg), - „Tudós protestánsok Vasvármegyében" (Beythe I., Szenczi Molnár A., Schneller István, Imre Samu, stb.), - „Protestáns patrónusok Vasvármegyében" - (Nádasdy, Batthyány, Zrínyi, Szeremley, Weöres, stb. családok), „Protestáns lelkészek szolgálati öltözete", és a folytonosságot jelezve „Protestáns egyházak a mai Vas megyében", amelyiken megjelentek az utóbbi évtizedekben épült templomok is (Kemenespálfa, Boba, Sárvár, Kőszeg, stb.).

Az üveges tárlókban a kölcsönző gyülekezetek különböző „kincsei" és dokumentumai kaptak helyet. Evangélikus részről látható volt többek közt a kőszegiek 1564-ből való Luther-féle bibliája és 1698-ban készült kelyhe, Celldömölkről egy 1699 és 1737 közt használt keresztelési anyakönyv, Nemescsóból egy 1650-ben kiadott ágendáskönyv, valamint a helybeli oskola 1776-tól 1795-ig vezetett iskolai anyakönyve és egy 1706-ból származó boroskancsó, Kissomlyóról egy 18. századi biblia, református részről az egyházasrádóci gyülekezet 1783-ban készült díszes úrvacsorai kelyhe és keresztelőedényei, Magyarszecsődről egy 18. századi aranyozott kehely, a bajánsenyei eklézsia 1803-as pecsétje, az Őrségi Református Egyházmegye zászlaja, a felsőőriek keresztelési anyakönyve az 1732-től 1781-ig terjedő időből - és még sok értékes tárgy, irat, könyv - képviselte azt az örökséget, amit meghagytak a viharos századok.

Külön ki kell emelni azt a színvonalas és ötletes installációt, amellyel a rendezők a szűkös hely ellenére igazi történelmi hangulatot teremtettek a gazdag anyag bemutatásához. A középkori templomajtót imitáló kapun belépve a látogatót egy kétoszlopos őrségi harangláb fogadta (a megnyitón meg is szólalt!) néhány eredeti szerdahelyi fejfa („sökfa") társaságában. A templomi boltozatos mennyezetet kifeszített fehér leplek utánozták, a gótikus ablakkeretbe foglalt tablókat és a tárgyakat változó fényeffektusok emelték ki, a terem közepén pedig a padlón, járható, nagy fotótapéta Vas vármegye 1883-as térképét mutatta, melyen feltüntették az evangélikus és református egyházközségek helyét napjainkig. Az egyik sarokban a monitoron folyamatosan futtatták a templomok és haranglábak fényképeit, a másikban egy régi harmónium mellett bábukon lelkészi öltözeteket állítottak ki.

Aki meglátogatta ezt a kitűnő kiállítást, az jó áttekintést kaphatott vidékünk protestánsainak küzdelmes vallási életéről és hűségéről. Úgy hírlik, a kiállításról egy füzet is meg fog jelenni, amit nagy érdeklődéssel várunk.

 

Balogh Péter

Galéria

01 02 03 04 05 06 07