A Rédei Református Egyházközség Honlapja

Istentiszteleti hirdetések 2017. december 3.

2017-12-06 14:37:47 / Barta Zsolt

Ma délután 16 órakor adventi zenés áhítat lesz. Dinnyés József énekes fog előadni adventi és karácsonyi énekeket a reformáció korából.

 

Hétfő du. 5 órakor imaóra lesz a gyülekezeti teremben.

 

Jövő vasárnap délelőtt 9 órakor KT óra, 10 órakor istentisztelete és gyermekistentisztelet lesz.

Jövő vasárnap délelőtt megkereszteljük Török Bence és felesége 4. gyermekét, Henriettát.

Ezen az istentiszteleten az új presbiterek fogadalom tétele is megtörténik.

 

Jövő vasárnap du. 2 órakor is tartunk istentiszteletet.

 

Dec. 8-án, pénteken 17 órakor Soli Deo Gloria címmel csoportos művészeti kiállítás nyílik  az Eurotrade KFT M1 Truck Centrumában a M1 autópálya komáromi leágazójában. Megnyitja Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke.

 

A Lelkészi Hivatalban átvehetők a jövő évi Kálvin Kiadós kiadványok. Továbbá sok szép könyvet, keresztyén irodalmat lehet vásárolni.

 

Adakozók:

Egy keresztyén férfi testvérünk és családja a templom felújítására Isten dicsőségére 10.000 Ft-ot adományozott.

Az úrvacsorai bort egy keresztyén testvérünk adományozta név nélkül.

Az adventi koszorút Vass-Vaskó Bernadett készítette.

Minden jószívű adakozónak Isten Igéjével köszönjük meg adományát: „Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll." Zsolt 125,1

 

Elmúlt héten hirdettük a feltámadás evangéliumát Csernák György koporsója mellett, aki életének 64. évében távozott a földi életből. Csernák György emlékére felesége, gyermekei és családjaik Isten dicsőségére 20.000 Ft-ot adományoztak. Isten vigasztaló ereje legyen a gyászoló családtagokkal: „Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: 8Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája."