Tatai Református Egyházmegye

Húsz év gondnokság után

2018-06-16 16:34:34 / Nagy Attila

Isten iránti hálával köszönjük meg Harum Pálné Éva néninek a Kisigmándi Református Egyházközségben gondnokként végzett szolgálatait. A gondnoki tisztség után presbiteri és pénztárosi minőségben tovább folytatja a munkát, de úgy érezte, korára való tekintettel, hogy az új választás elhozta azt az időt, hogy másnak adja át ezt a tisztséget. Éva néni két évtizeden keresztül volt a gyülekezet őrállója, mozgatója, több beszolgáló lelkipásztor mellett.

Munkáját igen nagy odaadással végezte, a kis gyülekezet ügyeit mindig a szívén viselve. Gondnoksága alatt megújult a temető, a templom teljes felújításon esett át, elkezdődött a gyülekezeti ház renoválása. A gyülekezet nevében szeretnénk megköszönni, azt a hűséget, kitartást amellyel Éva néni még mindig támogat bennünket.

 

 

A jó Isten kísérje életét, szolgálatait, adjon erőt, egészséget, áldja meg családját, szeretteit és adja meg, hogy még sokáig lehessen közöttünk békében, szeretetben!

 

Sugárné Damó Márta lelkész