Tatai Református Egyházmegye

Hálaadás Dorogon

2018-10-08 11:57:33 / Nagy Attila

A Dorogvidéki Református Egyházközség Gyülekezeti Házának felszentelése

2018. szeptember 16-án szinte nyári verőfényben zúgtak harangjaink és hívogattak a 9 órai istentiszteletre, a rég várt ünnepre. S nem hiába: jöttek a gyülekezetrészekből, mind az ötből, ahol rendszeresen vannak istentiszteletek, Leányvárról, Piliscsévről, Tokodról, Altáróról, Tátról, de Csolnokról és Esztergom-kertvárosból is, s jöttek meghívott vendégeink és az érdeklődők. Főtiszteletű Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke a Filippi beliekhez írt levél 4. részének 5. versét választotta alapigének, „ A ti jóságotok ismert legyen minden ember előtt! Az Úr közel." Hangsúlyozta: Isten áldásával lehet csak maradandót alkotni.

 

Igen, ezt az isteni áldást és kegyelmet éreztük az elmúlt idő minden napján. Nem véletlenül került a 127. zsoltár verse a meghívóra, az emlékül átadott ajándéktárgyakra: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői."

„Jöjj, mondjunk hálaszó!"- ezzel a 167. dicséretünk ismerős sorával kezdtük ennek a 2018-as esztendőnek minden alkalmát, hiszen van miért és van Kinek és van kiknek hálát adnunk!

 

 

Gyülekezetünk, mely 3 év múlva ünnepli fennállásának 100. évfordulóját, 1921 karácsonyán alakult, 100 lélekkel, első renden az Erdélyből idekerült bányász családokból, aztán évtizedek alatt a munkahelyek idehívtak nem csak Erdélyből, de az ország minden pontjáról reformátusokat, Piliscsévtől Tátig. Ingatlana a gyülekezetnek csak ez a templom volt, mely 4 és fél hónap alatt 1935-36 fordulóján épült fel, majd 1986-tól egy két és fél szobás parókia, kis iroda-gyülekezeti teremmel, másfél km-re a templomtól.

Nem volt vizesblokk, közösségi hely és tér, Gyülekezeti Ház. Hosszú éveken át tervezett és álmodott a gyülekezet, s 25 év várakozás teljesedett be Gyülekezeti Házunk felszentelésével, melynek tervezője Máté Edina építész és kivitelezője a Traverz Kft, Szabados Béla.

 

 

 

S Kinek, kiknek is tartozunk hálával?

Első renden az Úristen felé száll a hálaszó, hiszen megtapasztaltuk: „ha az Úr nem építi a házat... de Ő, sokszor a mi emberi alkalmatlanságunk ellenére is építette, erőn és reménységeinken felül megsegített bennünket. Ezért szól a hálaszó most a gyülekezet felé, hiszen mindnyájan szívügyüknek tekintve, imádságaikban hordozva, adakozva, téglajegyet, székelykapu jegyet vásárolva, székekre, templom-festékre gyűjtve, kétkezi munkával segítve, (hiszen a templomot a végén saját maga a gyülekezet festette le) minden mozzanatot figyelemmel kísérve, örömmel véve, egy akarattal voltunk együtt ebben a nagy munkában. Mindezekért Istené a dicsősség!

 

 

 

 

Patetikusan hangzik, de igaz nagyon is a mondás: Mindez azonban nem jött volna létre (természetesen az Úristenen kívül,) ha nincs Dorog Város Önkormányzata, polgármestere, Képviselő-testülete, akik azonnal és teljes támogatásukról biztosítottak, sőt az ígéreteken felül is segítettek. Köszönjük az 5 Ft-ért kapott telket, a több milliós közműkivezetést, plusz a 15 millió Ft-os támogatást, s utána a komfortosabbá tételt, ami szintén több milliós, a multimédiás rendszert, árnyékolást! Köszönet és hála, hiszen példaértékű, ahogy a Város Önkormányzata az egyházakat támogatja!

 

 

Nem telhetetlenek vagyunk, de mindez még nem bizonyult elégségesnek, így köszönet mondunk hálatelt szívvel a pályázati lehetőségekért, így Balog Zoltán korábbi Emberi Erőforrások miniszterének a 7 milliós elnyert pályázatért, s a törődésért, hogy figyelemmel kísérte kis gyülekezetünk ügyét, köszönjük rajta keresztül is az elnyert 32 milliós kormányzati támogatást! Isten áldása legyen a magyar társadalom, a közösségekért, egyházakért való szolgálatán!

 

S még mindig szükségünk volt segítségre, így köszönjük a BAUMIT cég segítségét, majd 4 millió Ft-os támogatását.

 

 

 

 

Az ünnepi istentiszteleten pedig egy újabb ajándékkal gyarapodtunk, a város képviselő-testülete Kálvin köz elnevezéssel ajándékozott meg bennünket.

 

Így híradásunkkal a dorogi Kálvin közből dicséret és hálaszó száll Istenünk felé, hogy mindezeket megadta és megengedte nékünk! S.D.G!

 

Pungur Béla lelkipásztor