Tatai Református Egyházmegye

Egyházmegyei Presbiteri Konferencia

2019-02-02 18:25:45 / Nagy Attila

A Tatai Református Egyházmegye ezévi presbiteri konferenciáját 2019. február 16-án szombaton 9.30-tól tartja Kocson a református templomban és a Vincze Imre Ref. Általános Iskolában. A találkozó nyitó áhítatát és kezdő előadását követően a résztvevők 10 csoportban beszélik át a presbiteri szolgálat különböző területeit.

 

 

A Konferencia programja:

9:30-10:00 Nyitó áhítat: Nt. Máté László esperes

 

10:00-10:35 Keresztyén életre nevelés - Gyimóthy Géza egyházmegyei gondnok előadása

 

10:35-10:45 Köszönetmondás, iskolai rész ismertetése

 

10:45-11:00 Átvonulás az iskolába

 

11:00-12:15 Csoportbeszélgetések 10 csoportban

 

1. A presbitérium, mint testvéri közösség (presbiteri bibliaóra, imaközösség, imacsoport stb.) Vezeti: Gyimóthy Géza (Tata)


2. A kisgyülekezetek (200 fenntartó alatt) presbitereinek felelőssége közösségük megtartásában. Vezeti: Bogáth István (Kömlőd)


3. Iskolafenntartás, mint presbitériumi küldetés és felelősség. Vezeti: Rokosz Zsigmond (Dad)


4. Gyülekezeteink "menedzselése" (Működtetés - gyülekezeti stratégiák.). Vezeti: Szűcs Attila (Dad)


5. Női presbiterek szerepe - avagy, milyen többletet adhatnak a hölgy tisztségviselők a Presbitérium munkájában és a gyülekezeti életben? Vezeti: Bódis Jánosné (Kocs)


6. Temetőfenntartás, mint presbiteri küldetés és felelősség. Vezeti: Dereskei János (Kocs)


7. Épületek karbantartása, felújítása, valamint építkezések és beruházások felügyelete, irányítása. Vezeti: Lukács András (Kocs)


8. Presbiteri küldetés a fiatalok gyülekezetbe integrálása terén, valamint a családok felé. Vezeti: Kovács Róbert (Naszály)


9. Presbiteri felelősség a gyülekezet pénzügyeiben. (egyház-fenntartás, költségvetés stb.) Vezeti: Szikszai Andrásné (Dorog)


10. A presbiter templom körüli szolgálatai (A perselypénz megszámolásától, az Úrasztala megtérítésén át, a fűnyírásig és a hó eltakarításáig). Vezeti: Szendrei Mihály (Dorog)


 

12:15- Szeretetvendégség az iskolában.


Csatolt dokumentumok
MEGHÍVÓ Presbiteri Konferenciára ( 154.2 KB )