Refdunantul.hu hírek

Aktualitások / hírek

A Dunántúli Református Lap lapzártájaról

2010-02-23 08:23:29 Adminisztrátor

Szeretettel hívjuk fel mindenki figyelmét, aki szívesen megosztaná másokkal is azt, ami gyülekezetében történt, hogy a Dunántúli Református Lap húsvétra megjelenő számának lapzártája ezen a héten lesz. A pontos határidőt az egyházmegyei szerkesztőktől lehet megtudni, de a jövő héten már nem tudunk írásokat elfogadni! Tisztelettel kérjük, hogy beszámolóikat - a fényképekkel együtt - az egyházmegyei szerkesztőkhöz szíveskedjenek eljuttatni még ezen a héten!

tovább

Vissza a gyerekszobába a Közös(s)Éggel

2010-02-22 15:52:18 Adminisztrátor

Övék a jövő- szoktuk mondani. A gyermekeké. De ha a szülők munkaidejét, vagy az iskolák hozzáállását tekintjük, nem látjuk, hogy tényleg kiemelten fontos helyet szánnánk nekik a felnőttek által alakított világban.

tovább

Sorsok és könyvek (1.)

2010-02-22 07:26:08 Adminisztrátor

Utolsó tanúk egyike Sándor bácsi, aki még emlékszik a Felvidékről való kitelepítésükre. Suhanc gyermek volt, amikor szüleivel együtt Rimaszombat mellől, színmagyar református faluból kiűzték őket. Aprócska batyuval érkeztek „az anyaországba”, amit engedélyeztek a csehszlovák hatóságok elhozni: ruhák, kevéske élelem, régi fényképek az évszázadokon át együtt élő nagycsaládról, egy végképp elveszett paraszti jómódról, és az elvesztett szülőföldről.

tovább

„…mihez hasonló az Isten országa?”

2010-02-21 07:54:33 Adminisztrátor

(Lukács 13,18-21) Sok konferencián, missziói megbeszélésen vettem már részt, ahol elmagyarázták, hogyan lehet eredményesen hirdetni az evangéliumot. Olyan remek stratégiákat tanultam, amilyeneket a reklámszakemberek alkalmaznak.

tovább

„Mindenkinek imádkoznia kell, és a saját életében fel kell vennie a küzdelmet." - Női konferencia 2010. március 6.

2010-02-20 08:50:18 Adminisztrátor

A Mezőföldi Egyházmegyénkben évek óta hagyomány már, hogy böjtben és adventben konferenciát szervezünk gyülekezeteink asszonyainak. Kezdetben ez valóban asszonykonferencia volt, melyen javarészt az idősebb korosztály képviseltette magát.

tovább

„Nem gúzsba köt, hanem felszabadít…” - beszélgetés az egyházzenéről Varnus Xavérral

2010-02-19 07:24:34 Adminisztrátor

Február 17.-én egy új előadássorozat vette kezdetét a Pápai Református Teológiai Akadémián „Egyház-zene - egyházzene” címmel. Ennek célja olyan ma is élő és munkálkodó orgonisták, egyházzenészek megszólaltatása, akiknek sok élménye, tapasztalata van a zenével kapcsolatban.

tovább

Tudósítás az Egyházkerületi Közgyűlésről

2010-02-18 13:57:01 Adminisztrátor

A Közgyűlés a 294. dicséret 1. versének eléneklésével, majd Lentulai Attila esperes igeolvasásával, imádságával, az Úri ima közös elmondásával és a 89. zsoltár 1 versének eléneklésével kezdődik.

tovább

Tudósítás az Egyházkerületi Tanács üléséről

2010-02-18 09:54:21 Adminisztrátor

Ma délelőtt 10 órakor kezdődik az Egyházkerületi Tanács ülése, melynek eseményeit ebben a cikkben követhetik nyomon. A bejegyzés folyamatosan fog frissülni.

A Tanács a 25. zsoltár 1-2. versének eléneklésével kezdi az alkalmat, majd Lentulai Attila esperes a 119. zsoltár 1-8 versét olvassa fel.

tovább

Egyházkerületi tanácsülés és közgyűlés lesz Pápán

2010-02-17 14:52:08 Adminisztrátor

Csütörtökön délelőtt ülésezik Pápán az Egyházkerületi Tanács délután pedig Egyházkerületi Közgyűlés lesz. A tanácskozásokon többek között visszatekintenek az elmúlt évre és előretekintenek ennek az évnek az eseményeire, szó lesz a szakelőadói rendszerről, a REND-ről, gimnáziumainkról, a kerületi ingatlangazdálkodásról, a Kehidakustányi beruházásról.

tovább

Presbiteri Péntek Nagybajomban

2010-02-17 07:55:21 Adminisztrátor

Nem volt egyszerű eljutni Nagybajomba az elmúlt hét péntekén a kaotikus útviszonyok között, de, aki a havazás, hófúvások ellenére eltudott jutni a református templomba egy újabb színnel gazdagíthatta mindazt, amit már az elmúlt évben, születésének ötszázadik évfordulóján hallott Kálvin Jánosról.

tovább

Gyászjelentés - Rásky Lászlóné (Pöőr Zsófia)

2010-02-16 21:57:41 Adminisztrátor

"Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam" ( 2Tim 4,7)

Fájdalmas szívvel, de Isten megsegítő kegyelmében bízva tudatjuk mindazokkal, akik végig szeretetükben és imádságaikban hordoztak, valamint azokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy Drága Édesanyánk, Szeretett Hitvestársam hosszantartó súlyos betegség után, életének 64. évében hazatért a mennyei hajlékba. Temetéséről az együttérzőket a későbbiekben tájékoztatjuk.

Rásky László valamint ifj. Rásky László és Rásky Miklós alsóörs - lovasi lelkipásztor

tovább

Gazdálkodjunk Okosan - a továbblépés

2010-02-16 14:36:48 Adminisztrátor

A Pápai Református Kollégium Dísztermében gyülekezetek 2010. február 5-én azok, akik a gazdasági válságos időnkben közös gondolkozásra és tettekre voltak készek. Mintegy 40-50 résztvevője volt konferenciánknak, melynek előzménye volt a 2009. október 9-én megtartott konferencia (beszámolóját itt olvashatják).

tovább

Istentisztelet Dégről a Kossuth Rádióban

2010-02-16 04:56:22 Adminisztrátor

Gyülekezeti programajánló rovatunkban már korábban beszámoltunk arról, hogy február 14-én Dégről közvetíti az MR1-Kossuth Rádió az istentiszteletet. Ha valaki nem tudta akkor meghallgatni, az MR1-Kossuth Rádió honlapján bármikor meghallgatható az istentiszteletet az alábbi link segítségével: http://www.hangtar.radio.hu/mrplayer.php?autoplay=1&hangtar=20100214_100400_1

tovább

"A Krisztus-titok sáfára volt" - búcsú Szüz Károly köveskáli lelkipásztortól

2010-02-15 15:12:21 Adminisztrátor

Február 13-án, kora délután fájdalmasan kondultak meg Óvári, Csősz és Soponya valamint a Káli medence református templomainak harangjai. A gyülekezetek szeretettel lelkipásztoruktól, a hirtelen eltávozott Szűz Károlytól, mindenki Karcsi bácsijától búcsúztak. - Rásky Miklós beszámolója.

tovább

Az áthallások mesterműve

2010-02-15 08:09:43 Adminisztrátor

(Nemcsak) születésnapi gondolatok Ambrus Lajos Eldorádó című regénye kapcsán

Egyházashetyén, a Berzsenyi-napon többedmagunkkal üldögéltünk Ambrus Lajos hamisítatlanul dunántúli házának alacsony, apróablakos első szobájában. A férfiak bort ízlelgettek, köztük két környékbeli szőlősgazda, s az idősebb közülük azt találta mondani az írónak: „Most már te is egészen olyan lettél, mint mi.”

tovább

„…boldogok azok a szolgák, akiket az Úr megérkezésekor virrasztva talál…”

2010-02-14 07:40:34 Adminisztrátor

(Lukács 12,35-40) „Próbálj meg lazítani” – énekli a sláger. Valóban, folyamatosan vigyázz állásban feszíteni lehetetlen mutatvány. Erre csak egy kőszobor képes. Ez a krisztusi intés mégis azt üzeni, hogy lelki – hitbeli értelemben soha nem lehet „lazítani”. Mindig Isten akaratát kell kutatni, és engedelmesen ahhoz kell igazodni.

tovább

Növényeket a Nátus-kertbe! - A Pápai Teológia kérése

2010-02-13 08:28:19 Adminisztrátor

Örömmel és hálaadással adjuk hírül, hogy 2009. őszén újabb értékkel gazdagodott a dunántúli reformátusság: elkészült Teológiai Akadémiánk udvara és parkolója. Szemünk előtt váltak valóra a próféta szavai: mivel az Úr cselekszik, kizöldülnek pusztáink!

tovább

Gyászjelentés - Nagytiszteletű Nagy Lajosné, Ray Sarolta gyászjelentése

2010-02-12 07:53:40 Adminisztrátor

Fájdalmasan, de a feltámadás és az örök élet bizonyosságával a szívünkben  adjuk hírül, hogy

N a gy   L a j o s n é

született

Ray Sarolta

holtig hűséges, „főfoglalkozású" lelkipásztor-feleség, gyémántdiplomás tanítónő, az adászteveli, a dégi, a homokbödögei, a középbogárdi, a nagygyimóti és  az ugodi református gyülekezetek egykori nagytiszteletű asszonya,  áldott életének 84. esztendejében, 2010. február 9-én követte Hitvestársát a mennyei szolgálatba.

tovább

"Presbiterek hétvégéje" - események az Egyházkerületben

2010-02-12 06:15:05 Adminisztrátor

Ezen a hétvégén három olyan alkalom is lesz a Dunántúlon, ahol a gyülekezetek presbiterei egymással találkozhatnak, de ezeken a találkozókon kívül más programokra is szeretnénk felhívni figyelmüket.

tovább

2022. November 26., Saturday,
Virág napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 12479
Összesen 2009. június 2. óta : 33889062