Népszámlálás: a reformátusok növelték híveik arányát a válaszadók között 2023-09-26 19:08:05 | DTRE Kommunikációs Szolgálat

kiskep

Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki a kérdőívek kitöltése során időt és energiát fordított arra, hogy megválaszolja a vallásosságra vonatkozó nem kötelezően megválaszolandó kérdést is.

Tovább

Meghívó Kálvin konferenciára 2023-09-25 13:11:15 | DTRE Kommunikációs Szolgálat

kiskep

A Pápai Református Teológiai Akadémia tisztelettel és szeretettel hívja a kedves érdeklődőket 2023. október 10-11-én Kálvin konferenciára.

Tovább

Esperes-Főgondnoki értekezlet 2023-09-22 13:25:12 | DTRE Kommunikációs Szolgálat

kiskep

Az egyházkerület elnöksége és az egyházmegyék vezetői szeptember 19-én tartották meg esedékes találkozójukat. A püspöki hivatalban megtartott értekezleten a kerületet és az egyházmegyéket érintő fontos és időszerű kérdéseket vitatták meg.

Tovább

Nemzetközi konferencia a Pápai Református Teológiai Akadémián 2023-09-18 13:29:38 | DTRE Kommunikációs Szolgálat

kiskep

2019 után ismét a Pápai Református Teológiai Akadémia ad helyet 2023. október 9. és 12. között a Hungaro-South-African Study Group (HSASG) kétévente tartott konferenciájának. A konferencia témája: Transience, Transcendence & Timelessness in Early Jewish Literature. Az előadók bibliai, rendszeres, valamint gyakorlati teológiai szempontok szerint vizsgálják a korai zsidó szövegeket, elsősorban azokat, amelyek az emberi lét korlátairól, a teremtett ember mulandóságáról, az Isten örökkévalóságáról, a halálról, a haláltól való félelemről, a halál utáni létről, feltámadásról szólnak.

Tovább

Nézz nyitott szemmel erre a házra 2023-09-26 09:20:54 | DTRE Kommunikációs Szolgálat

kiskep

Steinbach József püspökkel a Keszthelyi Televízió „Hittel, lélekkel” című adásában beszélgettek. Az adás itt megtekinthető.

Tovább

Az Úr ajándékot adott az embereknek 2023-09-25 08:21:00 | Márton Gergely

kiskep

250 éves az osztrák-magyar határtól pár kilométerre fekvő Felsőőr reformátusainak temploma. Hálaadó istentisztelettel emlékeztek a jubileumról szeptember 17-én, amikoris együtt szolgált Thomas Hennefeld országos szuperintendens és Steinbach József püspök. A püspök igehirdetésében Isten ajándékairól szólt: „Gazdagon megajándékozottak vagyunk mindannyian, a Krisztusban, egymásban, ebben a gyülekezetben, és ezt az ajándékot soha senki nem veheti el tőlünk!”

Tovább

A mi napunk 2023-09-21 08:00:54 | Márton Gergely

kiskep

A Somogyi Református Egyházmegye a fenti címmel tartott csendesnapot lelkipásztorainak. A másfélnapos programot a Zsinat által meghirdetett Lelkipásztori hivatás évéhez kapcsolódóan szervezték, aminek a célját így fogalmazta meg Hella Ferenc esperes: őrizzük a lelkünket, figyeljünk egy kicsit magunkra, a hivatásunkra. A vasárnapi alkalmon részt vett Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke is.

Tovább

Megajándékozottak vagyunk 2023-09-20 09:00:58 | Márton Gergely

kiskep

Megújult a keszthelyi helytörténeti értékként számontartott református templom, parókia és a hozzá tartozó épületek. E mondat mögött Zichy Emőke lelkipásztor és a gyülekezet hét év fáradhatatlan munkája áll. A kormányzati és a Dunántúli Református Egyházkerület támogatásával megvalósult beruházásokért adtak hálát szeptember 16-án. Igét Steinbach József püspök hirdetett: „Megajándékozott emberek vagyunk, a Jézus Krisztusban, mindenkor, minden időben!”

Tovább

2023. September 28., Thursday,
Vencel napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 547
Összesen 2009. június 2. óta : 37646561